Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Kulturní akce - Lite Hradec Králové
Vartiina

Probíhající soutěže

PÍSKOMIL SE VRACÍ

PÍSKOMIL SE VRACÍ

SOBOTA 3. LISTOPADU V 15.00 HOD., DIVADLO DRAK, HRADEC KRÁLOVÉ

DVOJKONCERT

DVOJKONCERT

29. LISTOPADU 2018 V 18.30 HODIN, KC ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ

HUDEBNÍ FÓRUM 2018

HUDEBNÍ FÓRUM 2018

22. 11. + 24. 11. + 27. 11. 2018 VE 20.00 HODIN, SÁL FILHARMONIE HK

VÄRTTINÄ

VÄRTTINÄ

4. LISTOPADU 2018 V 19.00 HODIN, SÁL FILHARMONIE HK

THE WORLD FAMOUS GLENN MILLER ORCHESTRA

THE WORLD FAMOUS GLENN MILLER ORCHESTRA

9. LEDNA 2019 V 19.00 HODIN, KC ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ

FLAMENCO

FLAMENCO

11. PROSINCE 2018 V 19 HODIN, KC ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁL VÍN 2018

KRÁL VÍN 2018

9. LISTOPADU 2018 V 18.00 HOD., HOTEL ČERNIGOV, HRADEC KRÁLOVÉ

LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ

LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ

1. LISTOPADU 2018 V 19 HODIN, ADALBERTINUM, ČS. ARMÁDY 300, HK

BARBRA STREISAND A ELLA FITZGERALD SLAVÍ NAROZENINY

BARBRA STREISAND A ELLA FITZGERALD SLAVÍ NAROZENINY

11. PROSINCE 2018 V 19.00 HODIN, SÁL FILHARMONIE, HK

Kalendárium

 <  ŘÍJEN 2018  > 
POÚT STČT SOBNE
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Doporučujeme

LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ

01.listopadu - čtvrtek od 19:00 hodin

PÍSKOMIL SE VRACÍ

03.listopadu - sobota od 15:00 hodin

SLAVNÉ FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE

03.listopadu - sobota od 18:30 hodin

VÄRTTINÄ

04.listopadu - neděle od 19:00 hodin

KRÁL VÍN 2018

09.listopadu - pátek od 18:00 hodin

DVOJKONCERT

29.listopadu - čtvrtek od 18:30 hodin

NASKOVÁ, Růžena

zpět


NASKOVÁ, Růžena Růžena NASKOVÁ rozená Nosková (* 28. 11. 1884 Praha, † 17. 6. 1960 Praha)  – herečka, překladatelka a spisovatelka; dcera úředníka a literáta Josefa Noska (1829–1899), sestra spisovatelky a překladatelky Heleny Malířové (1874–1940) a manželka malíře a grafika Františka Naskeho (1884–1959). Pocházela z pražské měšťanské rodiny literárně činného magistrátního úředníka, který si nepřál, aby se věnovala divadlu. Až po otcově smrti se jí otevřela cesta k profesionální herecké dráze. Ještě jako studentka Vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici se dostala zásluhou sestry Heleny do uměleckého prostředí. Když však roku 1902 dělala zkoušku u herečky Hany Kvapilové, vyslechla od ní zdrcující verdikt, že není pro hereckou dráhu náležitě disponovaná, že má slabý hlas, špatnou výslovnost, nevýraznou tvář a příliš hřmotnou postavu. Od svého záměru se naštěstí nedala odradit. Po hereckém školení u Otýlie Sklenářové-Malé a pěvecké přípravě hrála jako ochotnice s různými pražskými soubory. V letech 1904–07 byla angažována slovinským Zemským divadlem v Lublani, kde hrála nejrůznější role a zpívala menší operní party. O div. prázdninách hrávala v Praze v předměstských divadlech. Od roku 1907 byla členkou činohry Národního divadla v Praze, na jehož scéně hrála až do svého onemocnění (1948), ale v angažmá zůstala do odchodu do důchodu (1955). Byla ovlivněna psychologickým herectvím Hany Kvapilové, rozvíjela však i svou jevištní mluvu v duchu protagonistů pozdně romantické školy. Její herecký obor byl dlouho nevyhraněný. Hrála téměř všechny typy žen v poloze lyrické, komické, dramatické a tragické: mladé povrchní milenky, salonní dámy z veseloher, klasické postavy z dramat, kněžny a královny střídala s realistickými portréty prostých, srdečných žen, jemný patos vyvažovala vroucností citového projevu, ale vždy tak, že přitom hlavní důraz kladla na kulturu slova. Schopnost bystré konverzace, vrozený humor, osobitá barva hlasu, kultivovanost přednesu veršovaných textů i vznešený zjev z ní tvořily ideální představitelku žen vladařského ducha z aristokratického i měšťanského prostředí. Moderní, vnitřně komplikované ženy hrávala jen výjimečně. Koncem 20. let převzala po Marii Hübnerové role zralých, energických, jednoduše modelovaných žen, jimž dokázala vtisknout svůj osobitý ráz. Její talent dozrál ve 30. a 40. letech, kdy hrála stárnoucí rozšafné ženy se smyslem pro humor a sebeironii, které dovedou činorodě žít a moudře stranit mladé generaci. Z jejích velkých postav domácího a světového repertoáru zaslouží pozornost Markétka z Goethova Fausta, Schillerova Marie Stuartovna, Olivie z Večera tříkrálového, paní Higginsová z Pygmaliona, Gertruda z Hamleta, Raněvská z Višňového sadu, kněžna z Lucerny, Roxana z Cyrana de Bergerac, Jiráskova M. D. Rettigová, Anna Svojanová z Konrádovy Kvočny, Kateřina Šestáková z Paličovy dcery, Berežkovová v Borovy Strže, Anna Antonovna ze Svatby Krečinského aj. S kinematografickou technikou si poprvé a dlouho naposled změřila své herecké síly v němé grotesce Ahasver (1915), do které ji obsadil její div. režisér Jaroslav Kvapil. Vytvořila zde mladou malířku Sidonii Pimzlíkovou, která vyšle manžela (K. Hašler), aby vyhledal vhodný model pro dokončení jejího obrazu věčného Žida. Po tomto extempore však více než dvacet let na film. práci rezignovala. K návratu před kameru ji přemluvil až její div. kolega H. Haas, který zahajoval první kroky i jako film. režisér, aby přenesla na plátno svou významnou div. postavu – titulní roli ve hře Edmonda Konráda Kvočna (1937). Tato moudrá, laskavá a velkorysá matka, tchýně a babička Anna Svojanová zvaná Kvočna, která je nucena nést na svých bedrech všechny trampoty a svízele manželských a milostných krizí svých dcer a vnuček, si v jejím podání podmanila film. publikum stejně jako již dříve to divadelní. Rázem se stala vyhledávanou film. herečkou, která během následujících deseti let rozvíjela v jedenácti filmech divadlem vybroušenou galerii ušlechtilých a vyrovnaných matek, babiček a tetiček. Všechny měly mnoho společného: byly to postavy starších nebo starých dam ze střední nebo vyšší společenské vrstvy, vzdělaných a inteligentních. Ale hlavně navýsost moudrých a lidských s hlubokým pochopením pro chyby bližních, obdařených zcela mimořádnou silou lidského citu, i když někdy tajeného pod zdánlivě tvrdou skořápkou nepřístupnosti a chladu. Hrála slepou babičku Pavláskovou, strážného anděla lásky bohatého stavitelova syna (J. Dohnal) k chudé květinářce (H. Vítová), v herrmannovském filmu režiséra Krňanského Pod jednou střechou (1938). V roli smířlivé a rozvážné Vilemíny Balvínové představovala jednu ze tří starých sester (T. BrzkováL. Dostalová) obývajících „kouzelný dům“ v psychologickém dramatu Otakara Vávry Kouzelný dům (1939), dále zpodobnila měšťansky přísnou matku, která dlouho odmítá odpustit dceři (M. Glázrová) její domnělé provinění, avšak nakonec ji obměkčí její nemanželská vnučka v Čápově filmu Tanečnice (1943). Její jedinou ženou z lidu byla plátenice Kateřina Šestáková, kterou si do film. adaptace Tylovy Paličovy dcery (1941) V. Borského přinesla z div. prken a jako tam i zde byl jejím skvělým partnerem F. Smolík. Sílu jejího komediálního nadání odkryl veseloherní režisér Miroslav Cikán, když jí nečekaně svěřil roli staromódní babičky Růženy Bártlové ve zfilmované Snížkově div. veselohře Příklady táhnou (1939) a čtyři další podobné role: bohatá ovdovělá matka (Konečně sami, 1940), teta titulního hrdiny (Pelikán má alibi, 1940), zámožná chápavá matka jedné z hrdinek (Karel a já, 1942) a majitelka hodinářství (U pěti veverek, 1944). K vrcholu ji však přivedl M. Frič titulní rolí údajně zesnulé tety Berty, o jejíž dědictví soupeří hamižní příbuzní, v komedii Tetička (1941). Po osvobození si zahrála ve filmu K. M. Walló Léto (1948) podle Fráni Šrámka, v němž vedle F. Smolíka v roli faráře vytvořila lidskou postavu rozšafné farní hospodyně Růženky. Namluvila komentář k několika animovaným filmům, zejména k loutkovému filmu Jiřího Trnky Staré pověsti české (1952). V další práci jí zabránila těžká nemoc. Před rokem 1918 příležitostně působila i v literárních kabaretech (U medvídků, karnevaly div. umělců na Žofíně), pro něž napsala i zkomponovala několik šansonů (nejlepší z nich vydala knižně). Od konce 20. let úzce spolupracovala s rozhlasem, kde dosáhla mistrovství v uměleckém čtení, které bylo za okupace přijímáno jako oslava krásy českého jazyka. Na zvukových záznamech je dochovaná její interpretace románu Boženy Němcové Babička. Často se obracela k dětem a mládeži (četba pohádek Němcové, Erbena, Andersena aj.). Prokázala i vlastní literární vlohy v mnoha časopiseckých statích a jako autorka dvou vzpomínkových knih, jejichž odezva u čtenářů si vynutila opakovaná vydání, Jak šel život (1941) a Malá kronika dnů 1934–46 (1947). Komplexní obraz její tvorby zaznamenává monografická studie Jana Kopeckého Růžena Nasková (1948). Nositelka Státní ceny (1931), Filmové ceny země české (1938), titulu Národní umělkyně (1947) a Řádu práce (1953).
S LASKAVÝM SVOLENÍM PANA MILOŠE FIKEJZE
http://www.libri.cz/databaze/film/heslo/3238

Všichni dobří rodáci

JAROSLAV MALINA

JAROSLAV MALINA

Muzika jako Malina. Takový reklamní slogan by mě napadl jako první, kdyby o něj proslulý kapelník požádal.

ANTONÍN PICEK

ANTONÍN PICEK

Nenápadný, ale svého času uznávaný malíř Antonín Picek pochází z Nové Paky.

JAN KONŮPEK

JAN KONŮPEK

Jan Konůpek pocházel z Mladé Boleslavi (* 10. října 1883). Brzy se však přestěhoval do Nového Bydžova. Velký vliv na něj měl otec, gymnaziální profesor

Čeští filmoví herci DLE MILOŠE FIKEJZE

PRACHAŘ, Ilja

PRACHAŘ, Ilja

Ilja PRACHAŘ (* 30. 4. 1924 Malenovice, okres Zlín, † 10. 8. 2005 Praha) – herec;

POTMĚŠIL, Ladislav

POTMĚŠIL, Ladislav

Ladislav POTMĚŠIL (* 2. 9. 1945 Praha) – herec;

POTMĚŠIL, Jan

POTMĚŠIL, Jan

Jan POTMĚŠIL (* 31. 3. 1966 Praha) – herec;

Knižní tipy

PETER WOHLLEBEN - Moudrost lesa

PETER WOHLLEBEN
Moudrost lesa

Les umí dostat z lidí to nejlepší! Romantický hvozd – hluboké ticho, vůně mechu a pryskyřice, ševelení v korunách stromů: představujete si les také tak?

FRANTIŠEK NOVOTNÝ - Tichá vůně slov

FRANTIŠEK NOVOTNÝ
Tichá vůně slov

Každý básník by si přál, aby jeho tvorba zasáhla tak početné publikum, jako se to daří Františku Novotnému.

ALENA MORNŠTAJNOVÁ - Hotýlek

ALENA MORNŠTAJNOVÁ - Hotýlek

Některé věci jako by existovaly mimo čas.

Hudební tipy

BELFIATO QUINTET - Hudba pro dechové nástroje (Foerster, Haas, Janáček)

BELFIATO QUINTET
Hudba pro dechové nástroje (Foerster, Haas, Janáček)


Hudba pro dechové nástroje (Foerster, Haas, Janáček)

Josef Bohuslav Foerster (1859 – 1951): Dechový kvintet op. 95, Pavel Haas (1899 – 1944): Dechový kvintet op. 10, Leoš Janáček (1854 – 1928): Mládí

JAROSLAV HUTKA - 100 let (2018)

JAROSLAV HUTKA
100 let (2018)


100 let (2018)

Třináct nových písní Jaroslava Hutky na albu Sto let je skrz naskrz politických.

RADŮZA - Muž s bílým psem (2018)

RADŮZA - Muž s bílým psem (2018)

RADŮZA NOVÝM ALBEM VZDÁVÁ POCTU AUTORŮM TRAMPSKÝCH PÍSNIČEK A SPISOVATELŮM INDIÁNSKÝCH PŘÍBĚHŮ! 2CD obsahuje i zpěvník s akordy všech písní a povídkovou knihu o 168 stranách.

Tiskové zprávy

Lev Nikolajevič Tolstoj, Martin Františák - ANNA KARENINA

Lev Nikolajevič Tolstoj, Martin Františák
ANNA KARENINA

„Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém.“

VÄRTTINÄ V HRADCI

VÄRTTINÄ V HRADCI

Světová legenda finské world music vystoupí ve Filharmonii v rámci svého českého turné.

Oscara za nezávislý film získává…?

Oscara za nezávislý film získává…?

Podzim v Hradci Králové je nejen o krásách přírody, jazzu ve městě, ale i o festivalu nezávislých filmů Cinema Open. Své místo a zázemí nalezl v Bio Centrál, které staví svoji dramaturgii především na kvalitní a autorské tvorbě. Pomyslné dveře festivalu se veřejnosti otevřou 2. a 3. listopadu 2018.

Kalendárium

 <  ŘÍJEN 2018  > 
POÚT STČT SOBNE
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Připravované akce

Kulturní akce - LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ
Kulturní akce - SLAVNÉ FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE Klárovo kvarteto
Kulturní akce - KRÁL VÍN České republiky 2018
Kulturní akce - DVOJKONECRT
Kulturní akce - Flamenco
Kulturní akce - BARBRA STREISAND A ELLA FITZGERALD SLAVÍ NAROZENINY
Kulturní akce - DIVADLO DRAK LABYRINT

Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Kulturní akce v Hradci KrálovéHradecká a kulturní společnost s.r.o.

Elektronická podoba Kulturního měsíčníku města Hradce Králové GÉČKO je vydávána ve spolupráci s Hradeckou kulturní a vzdělávací společností.
Změna programů vyhrazena - Za obsah inzerátů odpovídá zadavatel
Použití jakýchkoliv údajů či obrazového doprovodu z těchto stránek možné výhradně se svolením redakce

Partneři

TOPlist TOPlist