Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Kulturní akce - Václav Hudeček a jeho mladí přátelé

Probíhající soutěže

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM

6. ČERVNA 2018 V 19.00 HOD., SÁL FILHARMONIE HK

ROMANTICKÝ - ROMANTICKÁ

ROMANTICKÝ - ROMANTICKÁ

26. DUBNA 2018 V 19.30 HOD., SÁL FILHARMONIE HK

HELICOPTER SHOW 2018

HELICOPTER SHOW 2018

12. KVĚTNA 2018 V 9 HODIN, LETIŠTĚ HK

SVĚTOVÉ FILMOVÉ MELODIE

SVĚTOVÉ FILMOVÉ MELODIE

30. KVĚTNA 2018 V 19 HODIN, ALDIS, HK

Kalendárium

 <  DUBEN 2018  > 
POÚT STČT SOBNE
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Doporučujeme

ABONENTNÍ KONCERT BÍLÁ ŘADA /B7/

26.dubna - čtvrtek od 19:30 hodin

HRADECKÉ NÁBŘEŽÍ GURMÁNŮ: CHUŤ JARA

28.dubna - sobota od 10:00 hodin

HELICOPTER SHOW 2018

12.května - sobota od 09:00 hodin

ORLICE FAMILY CUP

19.května - sobota od 10:00 hodin

VÁCLAV HUDEČEK A JEHO MLADÍ PŘÁTELÉ

29.května - úterý od 19:00 hodin

SVĚTOVÉ FILMOVÉ MELODIE

30.května - středa od 19:00 hodin

NASKOVÁ, Růžena

zpět


NASKOVÁ, Růžena Růžena NASKOVÁ rozená Nosková (* 28. 11. 1884 Praha, † 17. 6. 1960 Praha)  – herečka, překladatelka a spisovatelka; dcera úředníka a literáta Josefa Noska (1829–1899), sestra spisovatelky a překladatelky Heleny Malířové (1874–1940) a manželka malíře a grafika Františka Naskeho (1884–1959). Pocházela z pražské měšťanské rodiny literárně činného magistrátního úředníka, který si nepřál, aby se věnovala divadlu. Až po otcově smrti se jí otevřela cesta k profesionální herecké dráze. Ještě jako studentka Vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici se dostala zásluhou sestry Heleny do uměleckého prostředí. Když však roku 1902 dělala zkoušku u herečky Hany Kvapilové, vyslechla od ní zdrcující verdikt, že není pro hereckou dráhu náležitě disponovaná, že má slabý hlas, špatnou výslovnost, nevýraznou tvář a příliš hřmotnou postavu. Od svého záměru se naštěstí nedala odradit. Po hereckém školení u Otýlie Sklenářové-Malé a pěvecké přípravě hrála jako ochotnice s různými pražskými soubory. V letech 1904–07 byla angažována slovinským Zemským divadlem v Lublani, kde hrála nejrůznější role a zpívala menší operní party. O div. prázdninách hrávala v Praze v předměstských divadlech. Od roku 1907 byla členkou činohry Národního divadla v Praze, na jehož scéně hrála až do svého onemocnění (1948), ale v angažmá zůstala do odchodu do důchodu (1955). Byla ovlivněna psychologickým herectvím Hany Kvapilové, rozvíjela však i svou jevištní mluvu v duchu protagonistů pozdně romantické školy. Její herecký obor byl dlouho nevyhraněný. Hrála téměř všechny typy žen v poloze lyrické, komické, dramatické a tragické: mladé povrchní milenky, salonní dámy z veseloher, klasické postavy z dramat, kněžny a královny střídala s realistickými portréty prostých, srdečných žen, jemný patos vyvažovala vroucností citového projevu, ale vždy tak, že přitom hlavní důraz kladla na kulturu slova. Schopnost bystré konverzace, vrozený humor, osobitá barva hlasu, kultivovanost přednesu veršovaných textů i vznešený zjev z ní tvořily ideální představitelku žen vladařského ducha z aristokratického i měšťanského prostředí. Moderní, vnitřně komplikované ženy hrávala jen výjimečně. Koncem 20. let převzala po Marii Hübnerové role zralých, energických, jednoduše modelovaných žen, jimž dokázala vtisknout svůj osobitý ráz. Její talent dozrál ve 30. a 40. letech, kdy hrála stárnoucí rozšafné ženy se smyslem pro humor a sebeironii, které dovedou činorodě žít a moudře stranit mladé generaci. Z jejích velkých postav domácího a světového repertoáru zaslouží pozornost Markétka z Goethova Fausta, Schillerova Marie Stuartovna, Olivie z Večera tříkrálového, paní Higginsová z Pygmaliona, Gertruda z Hamleta, Raněvská z Višňového sadu, kněžna z Lucerny, Roxana z Cyrana de Bergerac, Jiráskova M. D. Rettigová, Anna Svojanová z Konrádovy Kvočny, Kateřina Šestáková z Paličovy dcery, Berežkovová v Borovy Strže, Anna Antonovna ze Svatby Krečinského aj. S kinematografickou technikou si poprvé a dlouho naposled změřila své herecké síly v němé grotesce Ahasver (1915), do které ji obsadil její div. režisér Jaroslav Kvapil. Vytvořila zde mladou malířku Sidonii Pimzlíkovou, která vyšle manžela (K. Hašler), aby vyhledal vhodný model pro dokončení jejího obrazu věčného Žida. Po tomto extempore však více než dvacet let na film. práci rezignovala. K návratu před kameru ji přemluvil až její div. kolega H. Haas, který zahajoval první kroky i jako film. režisér, aby přenesla na plátno svou významnou div. postavu – titulní roli ve hře Edmonda Konráda Kvočna (1937). Tato moudrá, laskavá a velkorysá matka, tchýně a babička Anna Svojanová zvaná Kvočna, která je nucena nést na svých bedrech všechny trampoty a svízele manželských a milostných krizí svých dcer a vnuček, si v jejím podání podmanila film. publikum stejně jako již dříve to divadelní. Rázem se stala vyhledávanou film. herečkou, která během následujících deseti let rozvíjela v jedenácti filmech divadlem vybroušenou galerii ušlechtilých a vyrovnaných matek, babiček a tetiček. Všechny měly mnoho společného: byly to postavy starších nebo starých dam ze střední nebo vyšší společenské vrstvy, vzdělaných a inteligentních. Ale hlavně navýsost moudrých a lidských s hlubokým pochopením pro chyby bližních, obdařených zcela mimořádnou silou lidského citu, i když někdy tajeného pod zdánlivě tvrdou skořápkou nepřístupnosti a chladu. Hrála slepou babičku Pavláskovou, strážného anděla lásky bohatého stavitelova syna (J. Dohnal) k chudé květinářce (H. Vítová), v herrmannovském filmu režiséra Krňanského Pod jednou střechou (1938). V roli smířlivé a rozvážné Vilemíny Balvínové představovala jednu ze tří starých sester (T. BrzkováL. Dostalová) obývajících „kouzelný dům“ v psychologickém dramatu Otakara Vávry Kouzelný dům (1939), dále zpodobnila měšťansky přísnou matku, která dlouho odmítá odpustit dceři (M. Glázrová) její domnělé provinění, avšak nakonec ji obměkčí její nemanželská vnučka v Čápově filmu Tanečnice (1943). Její jedinou ženou z lidu byla plátenice Kateřina Šestáková, kterou si do film. adaptace Tylovy Paličovy dcery (1941) V. Borského přinesla z div. prken a jako tam i zde byl jejím skvělým partnerem F. Smolík. Sílu jejího komediálního nadání odkryl veseloherní režisér Miroslav Cikán, když jí nečekaně svěřil roli staromódní babičky Růženy Bártlové ve zfilmované Snížkově div. veselohře Příklady táhnou (1939) a čtyři další podobné role: bohatá ovdovělá matka (Konečně sami, 1940), teta titulního hrdiny (Pelikán má alibi, 1940), zámožná chápavá matka jedné z hrdinek (Karel a já, 1942) a majitelka hodinářství (U pěti veverek, 1944). K vrcholu ji však přivedl M. Frič titulní rolí údajně zesnulé tety Berty, o jejíž dědictví soupeří hamižní příbuzní, v komedii Tetička (1941). Po osvobození si zahrála ve filmu K. M. Walló Léto (1948) podle Fráni Šrámka, v němž vedle F. Smolíka v roli faráře vytvořila lidskou postavu rozšafné farní hospodyně Růženky. Namluvila komentář k několika animovaným filmům, zejména k loutkovému filmu Jiřího Trnky Staré pověsti české (1952). V další práci jí zabránila těžká nemoc. Před rokem 1918 příležitostně působila i v literárních kabaretech (U medvídků, karnevaly div. umělců na Žofíně), pro něž napsala i zkomponovala několik šansonů (nejlepší z nich vydala knižně). Od konce 20. let úzce spolupracovala s rozhlasem, kde dosáhla mistrovství v uměleckém čtení, které bylo za okupace přijímáno jako oslava krásy českého jazyka. Na zvukových záznamech je dochovaná její interpretace románu Boženy Němcové Babička. Často se obracela k dětem a mládeži (četba pohádek Němcové, Erbena, Andersena aj.). Prokázala i vlastní literární vlohy v mnoha časopiseckých statích a jako autorka dvou vzpomínkových knih, jejichž odezva u čtenářů si vynutila opakovaná vydání, Jak šel život (1941) a Malá kronika dnů 1934–46 (1947). Komplexní obraz její tvorby zaznamenává monografická studie Jana Kopeckého Růžena Nasková (1948). Nositelka Státní ceny (1931), Filmové ceny země české (1938), titulu Národní umělkyně (1947) a Řádu práce (1953).
S LASKAVÝM SVOLENÍM PANA MILOŠE FIKEJZE
http://www.libri.cz/databaze/film/heslo/3238

Všichni dobří rodáci

JOSEF SUCHARDA

JOSEF SUCHARDA

Voják tělem a duší byl třetím z deseti potomků - mlynáře.

GUSTAV VRATISLAV HERRMANN

GUSTAV VRATISLAV HERRMANN

Protože nikdo z nás neví, co se příští rok přihodí, bude letošní poslední rodák zrovna tak tajemný.

VLADIMÍR PRECLÍK

VLADIMÍR PRECLÍK

23. května 1929 se v Hradci Králové v Habrmanově ulici narodil muž devatera řemesel, akademický sochař, malíř, grafik, pedagog, spisovatel a východočeský patriot Vladimír Preclík.

Čeští filmoví herci DLE MILOŠE FIKEJZE

ORNEST, Jiří

ORNEST, Jiří

Jiří ORNEST (* 27. 9. 1946 Praha, † 9. 4. 2017 Praha.) – herec;

OPOČENSKÝ, Gustav

OPOČENSKÝ, Gustav

Gustav OPOČENSKÝ (* 7. 12. 1920 Praha, † ze 16. na 17. 12. 1992 Karlovy Vary) – herec;

NOVÝ, Pavel

NOVÝ, Pavel

Pavel NOVÝ (* 5. 9. 1948 Plzeň) – herec.

Knižní tipy

FREDRIK BACKMAN - A každé ráno je cesta domů delší a delší

FREDRIK BACKMAN - A každé ráno je cesta domů delší a delší

I loučení bolí méně, když na něj nejste sami.

MICHAL VIEWEGH - Muž a žena (2018)

MICHAL VIEWEGH - Muž a žena (2018)

Nejznámější český spisovatel se ve dvou novelách vrací k tomu, co na něm čtenáři oceňují nejvíce.

RJÚTA KAWAŠIMA - Trénink mozku – zlepšení za 60 dnů

RJÚTA KAWAŠIMA - Trénink mozku – zlepšení za 60 dnů

Jedinečný šedesátidenní program sestávající z kombinace jednoduchých matematických výpočtů a slovních cvičení aktivuje kůru mozkovou a zlepšuje celkový výkon mozku.

Hudební tipy

ILONA CSÁKOVÁ - Pořád jsem to já

ILONA CSÁKOVÁ - Pořád jsem to já

Album vydává dáma s jedním z nejpodmanivějších hlasů u nás.

PETR SKOUMAL A JAN VODŇANSKÝ - Všechno je proměnlivé (zakázané koncerty 1974 - 1981)

PETR SKOUMAL A JAN VODŇANSKÝ - Všechno je proměnlivé (zakázané koncerty 1974 - 1981)

Objevené záznamy necenzurovaných písní ze 70. a počátku 80. let.

AŤ ŽIJE MÁNIČKA! - Nejslavnější scénky s Hurvínkovou nejlepší kamarádkou!

AŤ ŽIJE MÁNIČKA! - Nejslavnější scénky s Hurvínkovou nejlepší kamarádkou!

Když bylo Spejblovi a Hurvínkovi samotným smutno, objevila se obvykle vzorná, občas hubatá a vždycky dobrá kamarádka Mánička!

Hradecko

Literární dílny: Mgr. Jiří Studený, Ph.D.: Kreativní práce s osobním příběhem – metody tvůrčího psaní v narativním koučování

Co je motivační tvůrčí psaní a co nám může nabídnout? Jak využít literárních forem pro osobní rozvoj?

Přednáška Cesta pitné vody

Od pramene až po vodovodní kohoutek

ZUŠ Habrmanova: Cesty

V galerii U Přívozu a v galerii Automat bude k vidění souborná výstava celoročních výtvarných projektů ZUŠ Habrmanova. "Cesty" ve všech možných významech a konotacích toho slova.

Tiskové zprávy

VÍKEND V ZOO: BĚH PRO ZOO PRAHA I GORILÍ OSLAVA

VÍKEND V ZOO: BĚH PRO ZOO PRAHA I GORILÍ OSLAVA

Návštěvníky Zoo Praha čeká o víkendu nabitý a pestrý program, který jistě zaujme všechny věkové kategorie: Běh pro Zoo Praha, narozeninová oslava u goril i představení našich in-situ projektů zábavnou formou.
Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Od července se změnami ve vydávání pasů, občanských a řidičských průkazů

Od července se změnami ve vydávání pasů, občanských a řidičských průkazů

Výměnu nebo vydání nového řidičského průkazu bude možné od letošních prázdnin vyřídit na kterémkoli úřadě v republice, který tuto agendu zajišťuje. Nebude tedy nutné žádost podávat na příslušném úřadě podle svého trvalého bydliště. K žádosti o řidičský průkaz zároveň nebude potřeba vlastní fotografie.

 UZAVŘENÍ KRYTÉHO PLAVECKÉHO AREÁLU V LETNÍ SEZÓNĚ 2018

UZAVŘENÍ KRYTÉHO PLAVECKÉHO AREÁLU V LETNÍ SEZÓNĚ 2018

Správa nemovitostí Hradec Králové, provozovatel plaveckého areálu opět naplánovala termíny odstávky v letní sezoně z důvodu provádění prací, které nelze provést za běžného provozu a na základě zkušeností z předchozích let. Na realizaci prací je zpracován přesný harmonogram.

Kalendárium

 <  DUBEN 2018  > 
POÚT STČT SOBNE
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Připravované akce

Kulturní akce - Vím že víš
Kulturní akce - Josef Váchal
Kulturní akce - ŽENA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ, obrazy, grafika, plastiky
Kulturní akce - CHUŤ JARA
Kulturní akce - IN Víno Degustace
Kulturní akce - ORLICE FAMILY CUP
Kulturní akce - SVĚTOVÉ FILMOVÉ MELODIE
Kulturní akce - DIVADLO DRAK LABYRINT

Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Kulturní akce v Hradci KrálovéHradecká a kulturní společnost s.r.o.

Elektronická podoba Kulturního měsíčníku města Hradce Králové GÉČKO je vydávána ve spolupráci s Hradeckou kulturní a vzdělávací společností.
Změna programů vyhrazena - Za obsah inzerátů odpovídá zadavatel
Použití jakýchkoliv údajů či obrazového doprovodu z těchto stránek možné výhradně se svolením redakce

Partneři

TOPlist TOPlist