Probíhající soutěže

HONZA BROŽ A DEVÍTKA

HONZA BROŽ A DEVÍTKA

PÁTEK 27. ČERVENCE 2018 V 19.00 HODIN, ŠRÁMKŮV STATEK, HK

KONCERT SKUPINY PROGRES 2

KONCERT SKUPINY PROGRES 2

RESTAURACE NA SOUTOKU, U LABE 427/1, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 3. SRPNA VE 20 HODIN

TONY DUCHÁČEK + GARAGE

TONY DUCHÁČEK + GARAGE

RESTAURACE NA SOUTOKU,  U LABE 427/1, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 21. ČERVENCE VE 20 HODIN

SVÁTEK VÍNA NA SOUTOKU

SVÁTEK VÍNA NA SOUTOKU

31. SRPNA 2018 VE 13 HODIN, JIRÁSKOVY SADY, HRADEC KRÁLOVÉ

SEVERKA

SEVERKA

PÁTEK 20. ČERVENCE 2018 V 19.00 HODIN, ŠRÁMKŮV STATEK, HK

VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ 2018

VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ 2018

17. - 18. SRPNA 2018, VIZOVICE, AREÁL LIKÉRKY R. JELÍNEK

Kalendárium

 <  ČERVENEC 2018  > 
POÚT STČT SOBNE
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Doporučujeme

ČESKÉ HRADY - KUNĚTICKÁ HORA

20.července - pátek od 16:30 hodin

SEVERKA

20.července - pátek od 19:00 hodin

VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ

17.srpna - pátek od 16:00 hodin

SVÁTEK VÍNA NA SOUTOKU

31.srpna - pátek od 13:00 hodin

THE GAMER MUSIC: PWNED

06.září - čtvrtek od 18:30 hodin

PRAGUECON

28.září - pátek od 10:00 hodin

NASKOVÁ, Růžena

zpět


NASKOVÁ, Růžena Růžena NASKOVÁ rozená Nosková (* 28. 11. 1884 Praha, † 17. 6. 1960 Praha)  – herečka, překladatelka a spisovatelka; dcera úředníka a literáta Josefa Noska (1829–1899), sestra spisovatelky a překladatelky Heleny Malířové (1874–1940) a manželka malíře a grafika Františka Naskeho (1884–1959). Pocházela z pražské měšťanské rodiny literárně činného magistrátního úředníka, který si nepřál, aby se věnovala divadlu. Až po otcově smrti se jí otevřela cesta k profesionální herecké dráze. Ještě jako studentka Vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici se dostala zásluhou sestry Heleny do uměleckého prostředí. Když však roku 1902 dělala zkoušku u herečky Hany Kvapilové, vyslechla od ní zdrcující verdikt, že není pro hereckou dráhu náležitě disponovaná, že má slabý hlas, špatnou výslovnost, nevýraznou tvář a příliš hřmotnou postavu. Od svého záměru se naštěstí nedala odradit. Po hereckém školení u Otýlie Sklenářové-Malé a pěvecké přípravě hrála jako ochotnice s různými pražskými soubory. V letech 1904–07 byla angažována slovinským Zemským divadlem v Lublani, kde hrála nejrůznější role a zpívala menší operní party. O div. prázdninách hrávala v Praze v předměstských divadlech. Od roku 1907 byla členkou činohry Národního divadla v Praze, na jehož scéně hrála až do svého onemocnění (1948), ale v angažmá zůstala do odchodu do důchodu (1955). Byla ovlivněna psychologickým herectvím Hany Kvapilové, rozvíjela však i svou jevištní mluvu v duchu protagonistů pozdně romantické školy. Její herecký obor byl dlouho nevyhraněný. Hrála téměř všechny typy žen v poloze lyrické, komické, dramatické a tragické: mladé povrchní milenky, salonní dámy z veseloher, klasické postavy z dramat, kněžny a královny střídala s realistickými portréty prostých, srdečných žen, jemný patos vyvažovala vroucností citového projevu, ale vždy tak, že přitom hlavní důraz kladla na kulturu slova. Schopnost bystré konverzace, vrozený humor, osobitá barva hlasu, kultivovanost přednesu veršovaných textů i vznešený zjev z ní tvořily ideální představitelku žen vladařského ducha z aristokratického i měšťanského prostředí. Moderní, vnitřně komplikované ženy hrávala jen výjimečně. Koncem 20. let převzala po Marii Hübnerové role zralých, energických, jednoduše modelovaných žen, jimž dokázala vtisknout svůj osobitý ráz. Její talent dozrál ve 30. a 40. letech, kdy hrála stárnoucí rozšafné ženy se smyslem pro humor a sebeironii, které dovedou činorodě žít a moudře stranit mladé generaci. Z jejích velkých postav domácího a světového repertoáru zaslouží pozornost Markétka z Goethova Fausta, Schillerova Marie Stuartovna, Olivie z Večera tříkrálového, paní Higginsová z Pygmaliona, Gertruda z Hamleta, Raněvská z Višňového sadu, kněžna z Lucerny, Roxana z Cyrana de Bergerac, Jiráskova M. D. Rettigová, Anna Svojanová z Konrádovy Kvočny, Kateřina Šestáková z Paličovy dcery, Berežkovová v Borovy Strže, Anna Antonovna ze Svatby Krečinského aj. S kinematografickou technikou si poprvé a dlouho naposled změřila své herecké síly v němé grotesce Ahasver (1915), do které ji obsadil její div. režisér Jaroslav Kvapil. Vytvořila zde mladou malířku Sidonii Pimzlíkovou, která vyšle manžela (K. Hašler), aby vyhledal vhodný model pro dokončení jejího obrazu věčného Žida. Po tomto extempore však více než dvacet let na film. práci rezignovala. K návratu před kameru ji přemluvil až její div. kolega H. Haas, který zahajoval první kroky i jako film. režisér, aby přenesla na plátno svou významnou div. postavu – titulní roli ve hře Edmonda Konráda Kvočna (1937). Tato moudrá, laskavá a velkorysá matka, tchýně a babička Anna Svojanová zvaná Kvočna, která je nucena nést na svých bedrech všechny trampoty a svízele manželských a milostných krizí svých dcer a vnuček, si v jejím podání podmanila film. publikum stejně jako již dříve to divadelní. Rázem se stala vyhledávanou film. herečkou, která během následujících deseti let rozvíjela v jedenácti filmech divadlem vybroušenou galerii ušlechtilých a vyrovnaných matek, babiček a tetiček. Všechny měly mnoho společného: byly to postavy starších nebo starých dam ze střední nebo vyšší společenské vrstvy, vzdělaných a inteligentních. Ale hlavně navýsost moudrých a lidských s hlubokým pochopením pro chyby bližních, obdařených zcela mimořádnou silou lidského citu, i když někdy tajeného pod zdánlivě tvrdou skořápkou nepřístupnosti a chladu. Hrála slepou babičku Pavláskovou, strážného anděla lásky bohatého stavitelova syna (J. Dohnal) k chudé květinářce (H. Vítová), v herrmannovském filmu režiséra Krňanského Pod jednou střechou (1938). V roli smířlivé a rozvážné Vilemíny Balvínové představovala jednu ze tří starých sester (T. BrzkováL. Dostalová) obývajících „kouzelný dům“ v psychologickém dramatu Otakara Vávry Kouzelný dům (1939), dále zpodobnila měšťansky přísnou matku, která dlouho odmítá odpustit dceři (M. Glázrová) její domnělé provinění, avšak nakonec ji obměkčí její nemanželská vnučka v Čápově filmu Tanečnice (1943). Její jedinou ženou z lidu byla plátenice Kateřina Šestáková, kterou si do film. adaptace Tylovy Paličovy dcery (1941) V. Borského přinesla z div. prken a jako tam i zde byl jejím skvělým partnerem F. Smolík. Sílu jejího komediálního nadání odkryl veseloherní režisér Miroslav Cikán, když jí nečekaně svěřil roli staromódní babičky Růženy Bártlové ve zfilmované Snížkově div. veselohře Příklady táhnou (1939) a čtyři další podobné role: bohatá ovdovělá matka (Konečně sami, 1940), teta titulního hrdiny (Pelikán má alibi, 1940), zámožná chápavá matka jedné z hrdinek (Karel a já, 1942) a majitelka hodinářství (U pěti veverek, 1944). K vrcholu ji však přivedl M. Frič titulní rolí údajně zesnulé tety Berty, o jejíž dědictví soupeří hamižní příbuzní, v komedii Tetička (1941). Po osvobození si zahrála ve filmu K. M. Walló Léto (1948) podle Fráni Šrámka, v němž vedle F. Smolíka v roli faráře vytvořila lidskou postavu rozšafné farní hospodyně Růženky. Namluvila komentář k několika animovaným filmům, zejména k loutkovému filmu Jiřího Trnky Staré pověsti české (1952). V další práci jí zabránila těžká nemoc. Před rokem 1918 příležitostně působila i v literárních kabaretech (U medvídků, karnevaly div. umělců na Žofíně), pro něž napsala i zkomponovala několik šansonů (nejlepší z nich vydala knižně). Od konce 20. let úzce spolupracovala s rozhlasem, kde dosáhla mistrovství v uměleckém čtení, které bylo za okupace přijímáno jako oslava krásy českého jazyka. Na zvukových záznamech je dochovaná její interpretace románu Boženy Němcové Babička. Často se obracela k dětem a mládeži (četba pohádek Němcové, Erbena, Andersena aj.). Prokázala i vlastní literární vlohy v mnoha časopiseckých statích a jako autorka dvou vzpomínkových knih, jejichž odezva u čtenářů si vynutila opakovaná vydání, Jak šel život (1941) a Malá kronika dnů 1934–46 (1947). Komplexní obraz její tvorby zaznamenává monografická studie Jana Kopeckého Růžena Nasková (1948). Nositelka Státní ceny (1931), Filmové ceny země české (1938), titulu Národní umělkyně (1947) a Řádu práce (1953).
S LASKAVÝM SVOLENÍM PANA MILOŠE FIKEJZE
http://www.libri.cz/databaze/film/heslo/3238

Všichni dobří rodáci

VLADIMÍR ZÁKREJS

VLADIMÍR ZÁKREJS

Metropole východních Čech lákala skvělé architekty vždycky.

FRANTIŠEK LUKEŠ

FRANTIŠEK LUKEŠ

Při vyřizování důchodu jsem si s hrůzou uvědomil, že lidský život lze smrsknout na list formátu A4. Nebo do dvacetiminutového vyprávění, jak dokázal zdařilý dokument Václava Šípa staršího.

KAREL HÁLA

KAREL HÁLA

Dej mi pár okovů, Můj otčenáš, Všichni tancovat jdou, Vyvalte sudy, Vzpomínky mi zůstanou, Hádej, Matyldo, Dívka toulavá, Ona je krásná jak štěstí...

Čeští filmoví herci DLE MILOŠE FIKEJZE

PILAROVÁ, Eva

PILAROVÁ, Eva

Eva PILAROVÁ rozená Bojanovská (* 9. 8. 1939 Brno) – zpěvačka;

PETERKA, František

PETERKA, František

František PETERKA (* 17. 3. 1922 Praha, † 25. 11. 2016 Liberec) – herec

PEŠEK, Ladislav

PEŠEK, Ladislav

Ladislav PEŠEK vl. jm. Ladislav Pech (* 4. 10. 1906 Brno, † 13. 7. 1986 Praha) – herec;

Knižní tipy

ROLLING STONES 1963 - 1965 - Na cestě za hvězdnou slávou

ROLLING STONES 1963 - 1965 - Na cestě za hvězdnou slávou

V červenci 1962 odehrála skupina mladých mužů koncert v The Marquee Club na Oxford Street v Londýně.

KORDULA RABS - Svatojakubská cesta

KORDULA RABS - Svatojakubská cesta

Brožura z edice Turistický průvodce Rother - Svatojakubská cesta popisuje pouť z Pyrenejí do Santiaga De Compostela.

MAPY - ATLAS SVĚTA, JAKÝ SVĚT JEŠTĚ NEVIDĚL

MAPY - ATLAS SVĚTA, JAKÝ SVĚT JEŠTĚ NEVIDĚL

Velkoformátový atlas světa Mapy polských grafiků a ilustrátorů Aleksandry a Daniela Mizielińských, který se stal globálním bestsellerem a získal řadu mezinárodních ocenění, vydalo v češtině nakladatelství Host.

Hudební tipy

PAVEL JURKOVIČ - Ukolébavky

PAVEL JURKOVIČ - Ukolébavky

Okouzlující svět ukolébavek – a první pomoc všem unaveným maminkám.

MIROSLAV HORNÍČEK - Listy z Provence

MIROSLAV HORNÍČEK - Listy z Provence

Nahrávka z roku 1975 vychází na CD poprvé.

PSÍ VOJÁCI - Národ psích vojáků

PSÍ VOJÁCI - Národ psích vojáků

Po 18 letech od vzniku alba, které vyšlo na CD a MC, vychází tato kolekce největších hitů Psích vojáků konečně na vinylu!

Hradecko

Setkání s folklórem

Vystoupení folklórních souborů z Čech i ze zahraničí.

Byli to opravdu lovci mamutů?

Interaktivní program v rámci cyklu Dny živé archeologie

Nábřeží keramiky a skla

Prodejní výstava s ukázkami výroby keramiky a skla.

Tiskové zprávy

Festival Hrady CZ se po Točníku přesouvá na Kunětickou horu se Škworem, Tomášem Klusem, J.A.R. nebo Divokým Billem Nově nabízí VIP kempy Plus – na festival jako do hotelu!

Festival Hrady CZ se po Točníku přesouvá na Kunětickou horu se Škworem, Tomášem Klusem, J.A.R. nebo Divokým Billem Nově nabízí VIP kempy Plus – na festival jako do hotelu!

Čtrnáctý ročník festivalu Hrady CZ se po svém startu na hradě Točníku představí v pátek a sobotu 20. a 21. července na Kunětické hoře a dále bude putovat po Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a svoji letošní pouť uzavře na hradě Bezdězu.

Festival Hrady CZ startuje tento pátek a sobotu na Točníku s Tomášem Klusem, Divokým Billem či Škworem a oznamuje kompletní program Nově nabízí VIP kempy Plus – na festival jako do hotelu!

Festival Hrady CZ startuje tento pátek a sobotu na Točníku s Tomášem Klusem, Divokým Billem či Škworem a oznamuje kompletní program Nově nabízí VIP kempy Plus – na festival jako do hotelu!

Festival Hrady CZ startuje tento pátek a sobotu na Točníku s Tomášem Klusem, Divokým Billem či Škworem a oznamuje kompletní program
Nově nabízí VIP kempy Plus – na festival jako do hotelu!

Multižánrový festival Colour Meeting přivítá  hudebníky a divadelníky z deseti zemí

Multižánrový festival Colour Meeting přivítá hudebníky a divadelníky z deseti zemí

Již patnáctý ročník multižánrového festivalu Colour Meeting rozezní ve dnech 13.- 14. července jedinečné hradební prostory města Polička.

Kalendárium

 <  ČERVENEC 2018  > 
POÚT STČT SOBNE
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Připravované akce

Kulturní akce - LÉTO V GALERII KORUNA  -  obrazy, grafika, plastiky
Kulturní akce - SVÁTEK VÍNA NA SOUTOKU
Kulturní akce - SLAVNÉ FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE Klárovo kvarteto
Kulturní akce - DIVADLO DRAK LABYRINT
Kulturní akce - Letní kino Širák
Kulturní akce - LETNÍ KINO ŠIRÁK

Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Kulturní akce v Hradci KrálovéHradecká a kulturní společnost s.r.o.

Elektronická podoba Kulturního měsíčníku města Hradce Králové GÉČKO je vydávána ve spolupráci s Hradeckou kulturní a vzdělávací společností.
Změna programů vyhrazena - Za obsah inzerátů odpovídá zadavatel
Použití jakýchkoliv údajů či obrazového doprovodu z těchto stránek možné výhradně se svolením redakce

Partneři

TOPlist TOPlist