Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí


Probíhající soutěže

MARPO & TROUBLEGANG

MARPO & TROUBLEGANG

30. BŘEZNA 2019 V 19 HODIN, DENOCHE HRADEC KRÁLOVÉ

HOUSLE – SÓLO! MILAN AL-ASHHAB

HOUSLE – SÓLO! MILAN AL-ASHHAB

ČTVRTEK 11. DUBNA 2019 V 19.30 HODIN
Aula Obchodní akademie (býv. Ústav hluchoněmých), Pospíšilova tř. 365, Hradec Králové

JOSHUA TREE SYMPHONY

JOSHUA TREE SYMPHONY

ČTVRTEK 4. DUBNA 2019 V 19.00 HODIN, SÁL FILHARMONIE HK

RADŮZA S KAPELOU

RADŮZA S KAPELOU

ČTVRTEK 25. DUBNA 2019 V 19.00 HODIN, SÁL FILHARMONIE HK

LOSERS CIRQUE COMPANY

LOSERS CIRQUE COMPANY

12. DUBNA 2019 V 19.00 HODIN, SÁL FILHARMONIE HK

HELICOPTER SHOW 2019

HELICOPTER SHOW 2019

18. KVĚTNA 2019 V 9.00 HODIN, LETIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

MADAMME DE PARIS

MADAMME DE PARIS

29. DUBNA 2019 V 19.00 HODIN, SÁL FILHARMONIE, HK

Kalendárium

 <  BŘEZEN 2019  > 
POÚT STČT SOBNE
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Doporučujeme

RÁŽ, Vladimír

zpět


RÁŽ, Vladimír Vladimír RÁŽ (* 1. 7. 1923 Nejdek, okres Karlovy Vary, † 4. 7. 2000 Praha)herec; bývalý manžel hereček A. MyškovéA. Vránové. Lásku k poezii v něm zažehla a pěstovala v dětství maminka. Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze chtěl jít studovat medicínu, ale nacisté zavřeli vysoké školy. Protože rád recitoval, rozhodl se to zkusit na dramatickém oddělení pražské Státní konzervatoře, kam byl roku 1942 přijat. Na sklonku okupace, kdy byl i tento vzdělávací ústav uzavřen, pracoval nějaký čas v pletacím sdružení Dorka. Konzervatoř absolvoval až po válce (1947) a první angažmá nastoupil v Realistickém divadle (1947–49). Následující dva roky hrál v Divadle státního filmu a po dalších čtyřech sezonách v karlínském Divadle hlavního města Prahy se roku 1954 stal členem Národního divadla v Praze, jehož činohernímu souboru zachoval věrnost až do roku 1995. Od počátku umělecké dráhy měl všechny předpoklady stát se úspěšným představitelem romantických hrdinů, zvláště milenců, pro které byl vybaven přitažlivým zjevem (štíhlá atletická postava a ušlechtile profilovaná tvář oduševnělého výrazu), příjemným hlasem, schopným mnoha jemných odstínů, i pohybovou kultivovaností. K jeho typovému určení napomáhaly v počáteční fázi také lyrické postavy ve filmu. Následující vývoj Ráže na jevišti nesměroval k lyrice, ale k tvorbě složitých, rozporuplných charakterů, nesoucích v sobě konflikt. Proměnu prodělal i jeho styl přednesu, tlumený patos se měnil v civilní, pregnantní sdělení, zbavované postupně teatrality. Právě práce s hlasem zůstala jeho hlavním výrazovým prostředkem. K příznačným projevům jeho osobitého stylu patří rys dvornosti, světáctví a šarmu. Z osmi desítek postav, jimiž na naší první scéně zaujal v romantických hrách, psychologických dramatech, tragédiích i salonních komediích, zasluhují zmínit aspoň: Čapkův Loupežník, vladař v Nezvalově hře Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, baron Tuzenbach ve Třech sestrách, Biff ve Smrti obchodního cestujícího, Laertes v Hamletovi, Pelops v trilogii Hippodamie, Tybalt v Romeovi a Julii, Petr v Konci masopustu, Joseph Surface v Sheridanově Škole pomluv, hrabě de Guiche v Cyranovi z Bergeracu, car Alexandr ve Vojně a míru, Don Pedro v Shakespearově hře Mnoho povyku pro nic, Jakov Šalimov v Letních hostech, francouzský král v Králi Learovi, král Jindřich v Anouihově Tomáši Becketovi a Firs ve Višňovém sadu. S kladenským divadlem hostoval jako král Karel IV. v Noci na Karlštejně. S principy film. herectví se obeznámil už jako konzervatorista. Po epizodce úředníka balíkové pošty v kriminálním dramatu Bořivoje Zemana Mrtvý mezi živými (1946) ho zviditelnila až úloha studentíka s loutnou, po uši zamilovaného do záletné paní mistrové (M. Zoubková), v Cikánově historické komedii Alena (1947), natočené podle jedné z povídek Karlštejnských vigilií Františka Kubky. Jeho mladistvé charisma a temperament neunikly pozornosti režiséra Václava Kršky, který mu svěřil první hlavní roli – bouřliváka mladé obrozenecké generace, studenta Josefa Václava Friče – v historické fresce Revoluční rok 1848 (1949). Tvůrčí souznění obou umělců se úspěšně rozvinulo v dlouholetou spolupráci, ze které pro Ráže vyplynuly další velké postavy. Vedle skutečných historických osobností, jako byl vynálezce a mechanik Josef Božek v Poslu úsvitu (1950) a malíř František Ženíšek v Mikoláši Alšovi (1951), si dobře porozuměl s charakterní postavou sympatického profesora Ramlera v adaptaci Šrámkova Stříbrného větru (1954). Podobné kantorské postavy si později zopakoval např. ve filmech Jiřího Weisse Romeo, Julie a tma (1959) a J. Macha Valčík pro milión (1960). Rážovy schopnosti mistrně interpretovat autentické historické postavy začali brzy využívat i další režiséři: ve filmu M. Friče Tajemství krve (1953) ztělesnil objevitele krevních skupin MUDr. Jana Janského a ve Fričově adaptaci Jiráskových Psohlavců (1955) hrál vůdce chodských vzbouřenců Jana Sladkého zvaného Kozina. Ve Vávrově životopisném snímku o Boženě Němcové Horoucí srdce (1962) představoval věrného přítele Němcové (J. Švorcová), mladého lékaře a vlastence – bouřliváka Viléma Dušana Lambla. O mnoho let později v Soukupově životopisném filmu o spisovateli Jakubu Arbesovi (V. Preiss) s názvem Romaneto (1980) ztělesnil pražského nakladatele Bellmana, který projevil zájem o vydání Arbesova Svatého Xaveria. Později připojil ke svým postavám z dávnější minulosti i portréty osobností z novějších dějin našich národů: generál Ingr ve Vávrově Sokolovu (1974), Karol Šmidke v čs.-sovětském koprodukčním filmu Jurije Ozerova Vojáci svobody I, II (1975, 1978) a ministr zahraničního obchodu Hubert Ripka, blízký spolupracovník prezidenta E. Beneše (J. Pleskot), v Traplově hraném „dokumentu“ Vítězný lid (1977). Tato linie postav zaujímá v Rážově filmografii podstatné místo, ale srdce diváků všech věkových kategorií okouzluje již několik desetiletí zejména jeho vlídný, spravedlivý a sličný král Miroslav, který probudil v srdci princezny Krasomily (A. Vránová) lásku k lidem a úctu k práci v Zemanově pohádce podle Boženy Němcové Pyšná princezna (1952). Do pohádkových bytostí se převtělil i později, když hrál chudého rybáře v Zemanově filmu Byl jednou jeden král… (1954) a elegantního a uhlazeného knížete pekel doktor Solferna v Machově ladovsky výtvarně stylizované drdovské pohádce Hrátky s čertem (1956). Z pohádkové říše pocházel i princ v Kašlíkově zfilmování opery Antonína Dvořáka Rusalka (1962) a svým způsobem i Radovid, sluha magurského kralevice Radúze (J. Tříska), ve Weiglově zpracování Zeyerova Radúze a Mahuleny (1970). Historický kostým oblékl také jako mladý husitský bojovník Tomeš ve druhém a třetím dílu Vávrovy husitské trilogie Jan Žižka (1955) a Proti všem (1956) a podobnou postavu, ovšem v mnohem starším vydání, si zahrál i v dětském filmu Milana Vošmika Na Žižkově válečném voze (1968). Stejně suverénně jako tyto postavy z dávných věků vytvářel i charakterní postavy z doby nacistické okupace (Past, 1950) a také ve filmech ze současnosti (Tam na konečné, 1957; Případ ještě nekončí, 1957). Vedle postav kladných a veskrze sympatických, reprezentovaných např. švédským důlním inženýrem Hansenem ve Vávrově adaptaci románu Karla Čapka První parta (1959), to byly i role naprosto negativní: houslista-alkoholik Karel Mašek v dramatu M. Friče Dnes naposled (1958), rozmařilý a zhýčkaný Zbyšek v adaptaci klasické div. hry polské autorky Gabriely Zapolské Morálka paní Dulské (1958) J. Krejčíka, továrnický synek a reakcionářský student Boris Tajchman ve Vávrově Občanu Brychovi (1958), kapitalistický magnát Ferrer z Rychmanovy muzikálové parafráze Tylovy klasické div. hry Hvězda padá vzhůru (1974) a mnoho dalších. Několikrát se objevil i ve filmech kriminálního žánru: Tereza (1961), Zlá noc (1973), Rukojmí v Bella Vista (1980). Na přelomu 70. a 80. let hrál nejčastěji ve filmech režiséra Karla Steklého: opatrnického a ziskuchtivého advokáta Metelku v komedii Všichni proti všem (1977) a obchodníka se starožitnostmi Příhodu, který v komedii Příhody pana Příhody (1982) strávil nacistickou okupaci zazděn ve vinném sklepu a po osvobození si musel hledat novou cestu životem. Hrál v téměř padesáti filmech všech žánrů a jeho hrdinové pocházeli z nejrůznějších společenských vrstev, byli lidmi nejrůznějšího vzdělání, nejčastěji s vysokoškolskými tituly (lékaři, právníci), jejichž charakterová škála měla značné rozpětí. Prakticky shodný rejstřík postav vytvářel na obrazovce v desítkách tv. her, inscenací a filmů, např. Chvíle rozhodnutí (1961), Jediný horizont (1962), Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1965), Konec velké epochy (1965), Strach (1965), Žádám odpověď (1965), Lékař v rozpacích (1966), Deštník (1967), Zkažený svět (1969), Manon Lescaut (1970), Ve věci J. R. Oppenheimera (1971), Země zlatých plodů (1973), Půlpenny (1974), Nepřátelé veřejnosti (1974), Splynutí duší (1976), Smrt císaře a krále Karla IV. (1978), Osamělý jezdec (1979), Kamenný orchestr (1981), Opory společnosti (1982), Oblouk světla (1983), Dvě noci s císařem (1984), Domek u lesa (1985), Karanténa (1987), Šťastlivec Sulla (1991), Zapomenuté tváře (1994), Žabák (2001). Nepřehlédnutelné byly i jeho výkony v seriálech včetně normalizačních (Hříšní lidé Města pražského, 1968–69; F. L. Věk, 1971; Byl jednou jeden dům, 1974; 30 případů majora Zemana, 1974–79; Zákony pohybu, 1979; Gottwald, 1986; Život na zámku, 1995; Zdivočelá země, 1997 a Hotel Herbich, 1999), z nichž vynikla postava Jana Borna z přepisu Neffovy pentalogie v seriálech Sňatky z rozumu (1968) a Zlá krev (1986). Nejmenší diváci ho znají z pohádek Mrtvý princ (1971), O ptáku Ohniváku (1980), Čertův švagr (1984), Až já budu královna (1984), Sedmipírek (1985), Princezna Slonbidlo (1990). Namluvil seriál večerníčků Pohádky o mašinkách (1987). Byl však také vynikajícím spíkrem dokumentárních filmů a recitátorem (Lyra Pragensis, tv. pořad Nedělní chvilka poezie). Jeho specificky zabarvený hlas, pod nímž tušíme vzrušenou vibraci citu, nalezl výrazné uplatnění v rozhlase a dabingu, kde se nesmazatelně zapsal mj. přetlumočením amerického herce Lexe Barkera (v roli Old Shaterhanda z cyklu film. indiánek podle Karla Maye) a francouzského herce Jeana Maraise. Za celoživotní mistrovství v dabingu získal Cenu Františka Filipovského (1997). Byl profesorem Pražské konzervatoře. Roku 1984 byl jmenován Zasloužilým umělcem. Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1993).

S LASKAVÝM SVOLENÍM PANA MILOŠE FIKEJZE
http://www.libri.cz/databaze/film/heslo/3988

Všichni dobří rodáci

JOSEF KAPUCIÁN + JOSEF PROBOŠT

JOSEF KAPUCIÁN + JOSEF PROBOŠT

Hříčkou osudu se do rozmezí pouhých osmačtyřiceti hodin vešla důležitá životní data tvůrců slavného Třebechovického betlému.

RUDOLF ANTONÍN DVORSKÝ

RUDOLF ANTONÍN DVORSKÝ

Narodil se ve Dvoře Králové 24. března 1899 jako Rudolf Antonín. (Příjmení Dvorský - podle rodného města - úředně stvrdil až roku 1925.)

MARIE SEDLÁČKOVÁ - SERBOUSKOVÁ

MARIE SEDLÁČKOVÁ - SERBOUSKOVÁ

Dnešním výročím potěšíme či možná inspirujeme k víkendovému výletu zejména něžné pohlaví.

Knižní tipy

SVĚT CESTOVNÍ ATLAS  - OBJEVIT A POZNÁVAT SVĚT - Marco Polo 2019

SVĚT CESTOVNÍ ATLAS - OBJEVIT A POZNÁVAT SVĚT
Marco Polo 2019

Detailní kartografické zobrazení Cestovního atlasu světa poskytuje obsáhlé geografické informace a spolehlivě zavede cestovatele do všech koutů Země.

DON MIGUEL RUIZ ML. - Mistrem sám sobě

DON MIGUEL RUIZ ML.
Mistrem sám sobě

Dávní Toltékové věřili, že život, jak ho vnímáme, je sen.

VLADIMÍRA KLIMECKÁ - Druhý život Marýny G.

VLADIMÍRA KLIMECKÁ
Druhý život Marýny G.

Svět žen je vždy jiný než svět mužů.
Kronika velké valašské rodiny, v níž projdeme celé 20. století, je psána výhradně z perspektivy žen.

Hudební tipy

Ch.A.S.A. - 1975 Live

Ch.A.S.A.
1975 Live


1975 Live

Fusion music neboli v Československu známý termín jazz rock v jihomoravské metropoli kupodivu nenašel tak úrodnou půdu jako v Praze.

TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ - 1201 – 1218 (mp3)

TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ
1201 – 1218 (mp3)


1201 – 1218 (mp3)

Závěrečné díly oblíbeného seriálu pořadů Českého rozhlasu od roku 1995 v režii Jaromíra Ostrého.

Hradecko

Listování: Lukáš Hejlík - Fotbalové deníky

Tato road movie není ale zdaleka jen o fotbale, a už vůbec ne jen pro muže.

Herkules - přednáška

Přednáška Hrdina Herkules vynikal nejen svými mimořádnými schopnostmi, ale i životem plným zdánlivě neřešitelných situací. Tak jako každý z nás denně bojuje se svými nedostatky, tak se i Herkules snažil napravit své chyby s použitím odvahy, vytrvalosti a důvtipu aplikovanými ve dvanácti pracích spojených symbolicky s dvanácti znameními zvěrokruhu.

Koncert GYBON a Vokální Harmonie

Jarní koncert otevírá jubilejní 60. koncertní sezónu Vokální harmonie a 21. sezónu sboru Gybon. V programu zazní zajímavé úpravy lidových písní, stará hudba i soudobá tvorba skladatelů. Vstup volný.

Tiskové zprávy

Mydy Rabycad v pátek roztančí Hradec Králové

Mydy Rabycad v pátek roztančí Hradec Králové

Nejen na domácí scéně působí mladá kapela Mydy Rabycad jako zjevení.

ZMĚNA: Klicperovo divadlo uvede v této sezoně českou premiéru Finského koně

ZMĚNA: Klicperovo divadlo uvede v této sezoně českou premiéru Finského koně

Vážení diváci,
v závěru této divadelní sezony dojde z provozních důvodů ke změně titulů posledních premiér. V sobotu 18. května 2019 bude mít na hlavní scéně premiéru inscenace MALÝ ŘÍJEN v režii Šimona Cabana a v sobotu 1. června pak uvedeme v režii Petra Štindla inscenaci FINSKÝ KŮŇ. Tuto vtipnou a místy trochu drsnou hru současné finské autorky Sirkku Peltoly uvedeme v české premiéře! Na původně avizované Tři kamarády v režii Petra Štindla se můžete těšit v příští sezoně.

FESTIVAL NA JEDNOM BŘEHU / 24. - 25. KVĚTNA 2019

FESTIVAL NA JEDNOM BŘEHU / 24. - 25. KVĚTNA 2019

LETNÍ KINO ŠIRÁK HRADEC KRÁLOVÉ
motto: "DOKÁŽE BASOVÁ KYTARA FENDER USMÍŘIT NÁRODY?"

Kalendárium

 <  BŘEZEN 2019  > 
POÚT STČT SOBNE
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Připravované akce

Kulturní akce - Festival Na jednom břehu
Kulturní akce - Svátek vína Silénos
Kulturní akce - SVĚTOVÉ MUZIKÁLY
Kulturní akce - Bufo Alvarius - The Underground Secret
Kulturní akce - MARPO & TROUBLEGANG
Kulturní akce - THE LOSER(S)
Kulturní akce - RADŮZA s kapelou
Kulturní akce - MADAMME DE PARIS
Kulturní akce - Chuť Itálie
Kulturní akce - Hradecké nábřeží gurmánů s ČPP
Kulturní akce - Helicopter Show 2019
Kulturní akce - K A M I L   L H O T Á K  -  kresby, grafika
Kulturní akce - DIVADLO DRAK LABYRINT

Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Kulturní akce v Hradci KrálovéHradecká a kulturní společnost s.r.o.

Elektronická podoba Kulturního měsíčníku města Hradce Králové GÉČKO je vydávána ve spolupráci s Hradeckou kulturní a vzdělávací společností.
Změna programů vyhrazena - Za obsah inzerátů odpovídá zadavatel
Použití jakýchkoliv údajů či obrazového doprovodu z těchto stránek možné výhradně se svolením redakce

Partneři

TOPlist TOPlist