Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí


Konference

Probíhající soutěže

LUBOŠ POSPÍŠIL, 5P + JAN HRUBÝ

LUBOŠ POSPÍŠIL, 5P + JAN HRUBÝ

KONCERT ROCKOVÝCH LEGEND
19. ŘÍJNA 2023 V 19.00 HODIN, ADALBERTINUM, TŘ. ČSA 300, HK

ČOCHTAN VYPRAVUJE

ČOCHTAN VYPRAVUJE

Josef Dvořák v osobité úpravě muzikálu V+W   
23. ŘÍJNA 2023 V 19 HODIN, ADALBERTINUM, ČS. ARMÁDY 300, HK

ADAM PLACHETKA + ONDŘEJ HAVELKA

ADAM PLACHETKA + ONDŘEJ HAVELKA

a jeho Melody Makers v pořadu NEBE NA ZEMI
19. BŘEZNA 2024 V 19 HODIN
KONÁ SE VE VELKÉM SÁLE KONGRESOVÉHO CENTRA ALDIS, HK

RUDY LINKA & GIL GOLDSTEIN

RUDY LINKA & GIL GOLDSTEIN

Výjimečný koncert dvou fenomenálních jazzmanů
9. ŘÍJNA 2023 V 19.30 HOD., SÁL FILHARMONIE HK

Kalendárium akcí

 <  ZÁŘÍ 2023  > 
POÚT STČT SOBNE
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Doporučujeme kulturní akce

Kulturní akce dne: 09/2023

Kulturní akce

Město Hradec Králové
2023-09-01 08:00:00 2023-09-05 18:00:00

01.září - pátek od 08:00 hodin

Výstava bude k vidění do 5. září 2023.
 
Magistrát města Hradce Králové spolu s Klubem konkretistů KK3 připravili pro návštěvníky Gočárovy budovy Magistrátu a pro všechny milovníky umění druhou výstavu z cyklu ARTPATRO. Multiverzum Jaroslava Jebavého nahradily Trikoláže mladé hradecké fotografky Martiny Kopecké Jurčekové. 
 
Kurátorka Martina Vítková říká k výstavě: „Fotografické koláže Martiny Kopecké Jurčekové (MKJ) vznikly z udržitelného rozhodování. Vyhodíte stará trička, když vám přetéká skříň? Ne, odnesete je na charitu. MKJ si trička předtím pro svůj objektiv sestavila do kompozic inspirovaných barevnými poli amerického malířství ostrých hran. Snímky reality později kolážovala v počítači. Trikoláž není jen koláž z triček, ale také trik, jak získat joie de vivre, radost ze života. Fotografické obrazy pracují se základními geometrickými elementy, různými typy obdélníků, kruhy, čtverci, trojúhelníky a úsečkami a s jasnými barvami. MKJ pro tuto výstavu některé trikoláže oživila a rozhýbala. Pokud na ně zaměříte svůj chytrý telefon s aplikací Artivive, uvidíte, co dělají obdélníky, když je na úřadě zavřeno. Přeskupují se.“
 
Martina Kopecká Jurčeková říká k výstavě: „ "TRIKOLÁŽ" je zkratka odvozená ze slov v češtině "TRIKO" a "koláž". Tímto pojmem označuji kombinovanou techniku, kterou vznikly fotografické obrazy. Kombinuji trička, digitální fotografii, fotografické koláže a vektorovou grafiku. Ve své tvorbě experimentuji s barvami, geometrickými tvary, hledám nové postupy. Fotografie skládám do velkoformátových kompozic, stará trika transformuji také v nový design látek. S pomocí SW aplikace Artivive, platformy pro rozšířenou realitu, vytvářím interaktivní obrazy, které kombinují statický a animovaná obraz. Tato nová technologie umožňuje vytvářet nový rozměr vizuální tvorby propojením klasického a digitálního světa. Prožitek z nové dimenze reality uměleckého obrazu je dostupná skrze aplikaci Artivive stažené do mobilního telefonu nebo tabletu.“
 
Martina Kopecká Jurčeková (1983, Hradec Králové) je fotografka a projektová manažerka. Studovala speciální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové a na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala Ateliér grafického designu a multimédií Fakulty informatiky MU v Brně. Pracovala jako fotografka
Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Aktuálně působí na Farmaceutické fakultě UK, věnuje se vědecko-výzkumným a vzdělávacím projektům. Je členkou Klubu konkretistů KK3, s klubem vystavuje od roku 2010. Fotograficky zaznamenává architekturu, pracuje jazykem geometrie. Vytváří fotografie, koláže, textilní tisky, hudební improvizace a vizuální animace.
 
ART PATRO
MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
OTEVŘENO PO – PÁ 8 – 17 HODIN

0 | Galerie ART patro, 3. patro levé budovy Magistrátu města HK | Město Hradec Králové Galerie ART patro, 3. patro levé budovy Magistrátu města HK

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-01 10:00:00 2023-09-30 18:00:00

01.září - pátek od 10:00 hodin

Minulé století – dvacet osobností
27/11/20–01/10/23
Kurátorka: Petra Příkazská
Odborná spolupráce: Kateřina Křížkovská,
Judita Kožíšková, Anna Horák Zemanová
Architekt výstavy: Tomáš Svoboda
Grafický design: Cindy Kutíková & Jiří Mocek
Vystavení autoři a autorky:
František Kupka, Quido Kocian, Josef Váchal, Augusta Nekolová, Bohumil Kubišta, Emil Filla, František Foltýn, Josef Šíma, Toyen, Alois Wachsman, Ladislav Zívr, Jan Kotík, Jiří Kolář, Vladimír Boudník, Mikuláš Medek, Milan Grygar, Adriena Šimotová, Věra Janoušková, Zdeněk Beran, Jitka Svobodová
Tradiční výklad umění moderny 20. století je chronologický a lineární. Obvykle stojí na výběru jednotlivých charakteristických mistrovských děl řazených do logického sledu, v němž jeden styl střídá druhý. Tato historická logika je však výsledkem zaujatého, subjektivního výběru, do něhož zasahovali nejen samotní umělci, ale významnou měrou též kritikové, obchodníci, sběratelé a historikové.
Expozice  Minulé století – dvacet osobností se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích, neboť přes všechny pochybnosti je umění 20. století stále dílem jednotlivců, kteří svým osobitým způsobem přistupovali k otázce umělecké tvorby. Každý z vybraných autorů rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se překročit dobové přemýšlení o umění či posunout jeho vnímání mimo běžné standardy. V řadě případů k tomu docházelo nejen prostřednictvím samotných děl, ale i teoretickými úvahami, osobní angažovaností ve veřejném prostoru či pedagogickým působením.
Jakkoli je to obtížné, snaží se expozice v maximální možné šíři představit umění 20. století jako mnohotvárný prostor, v němž se stále více pohybovaly i ženy, které právě v tomto století dosáhly určité míry rovnoprávnosti bez ohledu na genderové role.

0 | Galerie moderního umění, Velké náměstí 139/140, HK | GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉGalerie moderního umění, Velké náměstí 139/140, HK

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-01 10:00:00 2023-09-03 18:00:00

01.září - pátek od 10:00 hodin

19. 5. - 3. 9. 2023

Výstava velkoformátových fotografií nabídne náhled do stoleté historie vysílání Československého a později Českého rozhlasu. 
 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové se připojuje k oslavám stoletého výročí od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání u nás. Ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové připravujeme výstavu velkoformátových fotografií vážících se k rozhlasovému vysílání nejen na východě Čech.
 
18. května 1923 se poprvé rozezněl éter pravidelným vysíláním z Prahy, aby pak postupně přibyly stanice v dalších městech a daly tak vzniknout fenoménu jménem Československý rozhlas. Po britské BBC, která začala vysílat o několik měsíců dříve, to byla druhá instituce v Evropě, která spustila pravidelné vysílání. Co se v Rozhlase odehrálo za 100 let existence mapuje výběr unikátních fotografií, které budou doplněny i o exponáty historické a současné rozhlasové techniky.

0 | Muzeum východních Čech | MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉMuzeum východních Čech

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-01 10:00:00 2023-09-24 18:10:00

01.září - pátek od 10:00 hodin

30. 6. - 24. 9. 2023

Ambicí této malé výstavy je prezentovat při příležitosti letošního 157. výročí událostí válečného roku 1866 bohatství fondu Militaria, konkrétně jeho výseku týkajícího se války z roku 1866, a to bohatství nejen typologické, ale i kvantitativní.
 
S ohledem na umístění v původních kotěrovských vitrínách se nabízí koncepce i způsob instalace připomínající dobové „starožitnické“ výstavnictví konce 19. století, kdy byly památky na válku 1866 v Hradci Králové veřejnosti prezentovány poprvé.
 
Forma výstavy se snaží vyjít vstříc poptávce odborné, ale i laické veřejnosti, po zpřístupnění většího počtu autentických sbírkových předmětů, které chybí z bezpečnostních důvodů v Muzeu války 1866 na Chlumu, přičemž mnohdy s ohledem na koncepční pojetí nemohou této poptávce po kvantitě vyjít vstříc ani specializované výstavy s tématem roku 1866. Výstava zároveň v jistém ohledu doplní, resp. rozšíří expozici dějin města.
 
Výběr z fondu militaria – chladné zbraně (bodáky, tesáky, šavle), palné zbraně (pistole, jezdecké karabiny), jezdecká výstroj (ostruhy, třmeny), ozdobná kování z přileb a čák a jiné kovové drobnosti, pokrývky hlavy netextilního charakteru, vojenská výstroj (várnice, polní lahve, unikátní svítilna), dělostřelecká munice, rakety, nálezové artefakty (projektily), memorabilia – památeční artefakty z nálezů u bojišť

0 | Muzeum východních Čech | MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉMuzeum východních Čech

Ostatní pořadatelé
2023-09-01 10:00:00 2023-09-15 16:00:00

01.září - pátek od 10:00 hodin

Výstava Babka bylinkářka
 • Výstava vznikla v rámci projektu Krabice do škol.
 • Jsou zde vystaveny soutěžní výtvarné práce dětí s tématem léčivých rostlin a důrazem na přesné zachycení všech částí rostlin.
 • Tato výstava byla také k vidění v Knihovně města Hradec Králové, v ulici Wonkova, v dětském oddělení U VELRYBY OD 11.5.2023 DO 26.6.2023, která byla spojená s vyhodnocením soutěžních prací a slavnostním předáním cen zúčastněným školám.
 • Určeno pro širokou veřejnost.
Kdy a kde:
 • od 1.7.2023 do 15.9.2023
 • po−pá 7−16 hod., so−ne, svátky 10−18 hod.
 • Vstupné zdarma.

Pořadatelé:
 • Mateřská škola Kamarád
 • Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK
 • Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky
 • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Podpora:
 • Statutární město Hradec Králové

0 | Zahrada léčivých rostlin FAF | Ostatní pořadateléZahrada léčivých rostlin FAF

Ostatní pořadatelé
2023-09-01 10:00:00 2023-09-29 23:59:00

01.září - pátek od 10:00 hodin

Výstava sportovně založené sochařky.

0 | Walk Thru Gallery / Galerie Podchod | Ostatní pořadateléWalk Thru Gallery / Galerie Podchod

Galerie Koruna
2023-09-01 10:00:00 2023-09-01 10:00:00

01.září - pátek od 10:00 hodin

A. Born, E. Filipová, M. Hencl, P. Hubáček, J. Slíva, P. Matuška

PRODLOUŽENO DO 9. 9. 2023
Doplněno o další autory: S. Dalí, J. Anderle, M. Rittstein, J. Jíra, T. Hřivnáč, B. Jirků a další

Otevřeno: Po - Pá 10 - 13, 14 - 17 hodin / So 11 - 16 hodin
Galerie Koruna, Rokitanského 169, (Svatojánské náměstí), 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 513 009
www.galeriekoruna.cz

0 | Galerie Koruna, Rokitanského 169, HK | Galerie KorunaGalerie Koruna, Rokitanského 169, HK

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-01 10:30:00 2023-09-03 18:00:00

01.září - pátek od 10:30 hodin

Návrhy nové propagace Muzea východních Čech vytvořené studenty Střední školy v Hradci Králové.
 
Přijďte se podívat na výstavu návrhů brandových předmětů, které vznikly pro Muzeum východních Čech. Studenti Střední školy vizuální tvorby se inspirovali architektonickými prvky secesní budovy muzea, sochami, vitrážemi a dalšími detaily z interiérů i exteriéru a použili je pro moderní a nadčasový design. Na výstavě si můžete prohlédnout výsledek jejich práce.
 
Objevte grafickou a brandovou krásu prvků, kterých jste si při prohlídce v budově muzea možná ani nevšimli…
 
Spolupořadatel výstavy je Muzeum východních Čech Hradec Králové
 
VERNISÁŽ VÝSTAVY JE 30. 6. 2023 V 10:30 V MUZEU. - Výstavu si můžete prohlédnout až do 3. 9. 2023.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

0 | Muzeum východních Čech | MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉMuzeum východních Čech

Ostatní pořadatelé
2023-09-01 14:00:00 2023-09-01 22:00:00

01.září - pátek od 14:00 hodin

Svátek vína na soutoku se stal oblíbenou a hojně navštěvovanou vinařskou akcí v Hradci Králové, proto i letos se otevřou brány Jiráskových sadů pro všechny milovníky vína.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na jeho již devátý ročník. Park v centru města se opět zaplní delikatesami, hudbou a především vinařskými odborníky. Toto spojení, podtržené prostředím nejkrásnějšího parku v Hradci Králové na soutoku Labe a Orlice, je zárukou příjemně stráveného pátečního podvečera. Několik desítek vinařství Vám v prostředí vzácných dřevin a rozkvetlých květin nabídne nejen vína z Čech, Moravy, ale i vybrané zajímavosti ze zahraničí. Pohodovou atmosféru doladí jako každoročně rozmanitá hudební produkce.

Pevně věříme, že nám zachováte přízeň i v letošním roce a budeme se těšit na setkání při skleničce vína.

***
Akce je zařazena do cyklu Calendarium regina - souboru prestižních a ojedinělých akcí, často národního či mezinárodního významu. Občanům města i návštěvníkům se tak nabízí možnost navštívit kulturní, sportovní a společenské akce rozmanitého charakteru, které probíhají během celého roku ve městě a jeho blízkém okolí. Další akce z cyklu naleznete na https://www.hradeckralove.org/calendarium-regina/d-50466

0 | Jiráskovy sady | Ostatní pořadateléJiráskovy sady

Bio Central
2023-09-01 14:00:00 2023-09-01 15:54:00

Barbie

01.září - pátek od 14:00 hodin

70 vstupné 70 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-01 14:30:00 2023-09-01 16:45:00

Rebel

01.září - pátek od 14:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-01 16:00:00 2023-09-01 22:00:00

Labská zátočina prvního září vydá kouřovýma signálama jasně na srozuměnou: je to nová saunová sezóna!
Letos podle čínskýho kalendáře a našich srdcí do toho skáčeme ve stylu zajíce. První akce proto nemůže být nic jinýho, než prima posez u táboráku s promítačkou kultovního "but~who~is~the~dreamer" snímku Donie Darko. Světelnej pás projektoru spustíme se setměním, takže někdy kolem 20:30. S sebou si vemte něco na opek a svetr.

Topí se ale už od 16h, takže si nenechte ujít první rozžhavený kamna zaječí sezóny 23/24 NUUK.

0 | NUUK - sauna a osvěžovna | Ostatní pořadateléNUUK - sauna a osvěžovna

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-01 16:30:00 2023-09-01 17:30:00

Planetárium pro nejmenší

01.září - pátek od 16:30 hodin


- astronomická pohádka a hvězdná obloha s živým výkladem lektora

- digitální planetárium

- 60 minut

- pořad vhodný pro diváky od 5 let do 8 let v doprovodu dospělé osoby

Pořad, který je svým obsahem i délkou uzpůsoben pro nejmenší návštěvníky. V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na hvězdnou oblohu a prohlédneme si souhvězdí. Druhá část programu bude věnována pohádce.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

70 vstupné 70 Kč | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

Ostatní pořadatelé
2023-09-01 17:00:00 2023-09-01 19:30:00

01.září - pátek od 17:00 hodin

Přípravné hokejové utkání.

0 | ČPP Arena | Ostatní pořadateléČPP Arena

Bio Central
2023-09-01 17:30:00 2023-09-01 19:18:00

#annaismissing

01.září - pátek od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-01 18:00:00 2023-09-01 19:45:00

Past Lives

01.září - pátek od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-01 18:00:00 2023-09-02 22:30:00

01.září - pátek od 18:00 hodin

Festival Hradec sobě pod babykou je opět tu! Letos Vás čekají dva dny plné hudby, tance a divadla. A na co se můžete těšit?

Pátek 1.9.
 • 18:00 - taneční show a karibská tančírna: lekce bachaty a salsy
 • 21:30 - koncert kapely Celest & Charles

Sobota 2.9.
 • 16:00 - pohádka O kouzelných dudách
 • 18:30 - koncert kapely Alice Rain
 • 20:00 - koncert RAZAM a Iva Marešová
 • 21:30 - koncert kapely Hakel Band

Přijďte s námi zakončit léto a oslavit příchod nového školního roku. Těšíme se na Vás!

0 | Kavčí plácek, Hradec Králové | Ostatní pořadateléKavčí plácek, Hradec Králové

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-01 18:30:00 2023-09-01 20:00:00

Living Worlds

01.září - pátek od 18:30 hodin


· hvězdná obloha, virtuální vesmír a celooblohová filmová projekce Living Worlds

· digitální planetárium

· 90 minut

· pořad vhodný pro dospělé a mládež od staršího školního věku

V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na aktuální noční oblohu bez světelného znečištění. Následně podnikneme virtuální cestu do vesmíru. V poslední části programu zhlédneme celooblohovou filmovou projekci Living Worlds.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou. Dodržujte pokyny pracovníků zajišťujících program, ustanovení Návštěvního řádu a aktuálně obecně platná opatření či doporučení.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Snížené vstupné na programy Hvězdárny a planetária v Hradci Králové je určeno pro osoby do 16 let, studenty do 26 let, držitele průkazek ZTP/P a seniory od 60 let.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

90 vstupné 90 Kč | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

Ostatní pořadatelé
2023-09-01 19:00:00 2023-09-01 23:59:00

01.září - pátek od 19:00 hodin

Přijďte ukázat svá alter ega!
Cosplayeři, geekové, nerdi, zbystřete! V pátek 1. 9. organizujeme v ClubCafé Pessoa od 19 hod párty přesně podle vašeho gusta. Vítání jsou nejen pravověrní cosplayeři, ale i fanoušci prostých masek, milovníci seriálů, superhrdinů či japonského anime. Převlékněte se za svou oblíbenou postavu a užijte si bohatý program se zajímavými hosty a spoustu oblíbených hitů. Můžete se zapojit do soutěže o nejlepší masku, zahrát si deskovku nebo si týmově zasoutěžit v našem kvízu. K dispozici převlékárna, fotokoutek a stylové menu. Vstupné 60 Kč vč. welcome drinku. Rezervace na Rezervace míst na e-mail clubcafe.pessoa@ops.cz nebo sms na číslo 736 472 678.
A na co se můžete těšit?
 • 18:30 – Převlékárna otvírá své brány
 • 19:00 – Úvodní slovo organizátorů a hostů
 • 19.15-20:30 Volný program (hudba, hry, fotokoutek, bazárek knih, výroba šperků)
 • 20:30-21:00 Kvíz z fantastického a sci-fi světa
 • 21:30-22:15 Volný program (hudba, hry, fotokoutek)
 • 22:15 - Vyhlášení soutěže o nejlepší cosplay či masku
 • 22:30 Promítání pro sovy: pilotní díl zombie vymazleného seriálu
A kromě toho taky na koktejly, které si jinde zaručeně nedáte! Třeba Hopsinky, Klingonské pivo či již osvědčenou Kletbu modrého čaroděje. A protože nejsme hladomorna, najde se u nás i nějaký ten zapečený netopýr!

0 | ClubCafé Pessoa | Ostatní pořadateléClubCafé Pessoa

Bio Central
2023-09-01 20:00:00 2023-09-01 23:00:00

Oppenheimer

01.září - pátek od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-01 20:00:00 2023-09-01 21:30:00

01.září - pátek od 20:00 hodin

Francouzské elektropunkové duo vyráží na evropské turné a jednou ze zastávek bude i hradecký Bajkazyl!
Ačkoliv se Myciaa na alternativní hudební scéně pohybuje bezmála dvě dekády a jejich styl se od počátku o něco málo zklidnil, nenechte se vůbec mýlit; čeká vás hlasitá punková smršť, místy obohacená o až popové melodie, umně zaobalená do atraktivního audio i vizuálního elektro hávu. Pokud patříte do skupiny lidí, která stále nedá dopustit na emo francouzského střihu - jo, budete nadšení.

Přijďte včas!

0 | Bajkazyl Hradec Králové | Ostatní pořadateléBajkazyl Hradec Králové

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
2023-09-01 20:30:00 2023-09-01 21:54:00

Animovaný, rodinný / Německo, Belgie, Norsko 2023 / 84 minpřístupný / český dabing

01.září - pátek od 20:30 hodin

Malý vrabčák Richard stále žije se svou rodinkou čápů, která ho vychovala. Tak jako každý rok se chystají přezimovat u Velkého jezera v severní Africe, a Richard se těší, že letos poprvé povede celé čapí hejno právě on. Jenže řada starších mu to nedovolí, což odvážného vrabčáka rozzlobí a rozhodne se letět na vlastní pěst. Dostane se do dalekého pouštního města, kde potká vrabčici Samii a její kamarády, které drží v zajetí chamtivý páv Zamano. Jediný způsob, jak je může zachránit, je vyřešit hádanku a najít Velký Klenot, který již Zamano a jeho služebníci velmi dlouho hledají.

Hrají v českém znění: Fečo Josef, Elizabeta Maximová, Zenáhlíková Jana, Štabrňák Roman, Gránský David, Hlavica Lukáš

130 vstupné 130 Kč | Letní kino Širák | Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.Letní kino Širák

Bio Central
2023-09-01 20:30:00 2023-09-01 22:24:00

Barbie

01.září - pátek od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-01 21:00:00 2023-09-01 23:59:00

01.září - pátek od 21:00 hodin

Po prázdninové odmlce opět otevřeme brány a hned novém hávu! První zářijový víkend v pátek 1.9.2023 vás rádi přivítáme na MOOD Opening party! Těšit se můžete na vystoupení saxofonisty, hity vám namíchají hned dva DJs a to DJ Shark a DJ Michal Pácalt, kterého můžete znát jako Ztraceného DJ. Za barem vám drinky připraví tým našich barmanů, přesně na vaše přání. Těšíme se na vaši návštěvu!
Startujeme od 21:00
předprodej vstupenek: https://bit.ly/opening_mood

0 | Denoche Music Hall, HK | Ostatní pořadateléDenoche Music Hall, HK

Ostatní pořadatelé
2023-09-02 07:30:00 2023-09-02 17:00:00

02.září - sobota od 07:30 hodin

Ahoj všem fanouškům Motorsportu. Připravujeme pro vás parádní show pro celou vaší rodinu. Připraveny jsou jak volné jízdy a RALLY TAXI, kdy vás během dopoledne budeme vozit ve všech speciálech na CZECH RINGU v Hradci Králové a v odpoledních hodinách uvidíte měřené RZ letošního šampionátu.

Těšit se můžete i na speciální hosty a občerstvení.

Akce bude konána v duchu zábavy a seznámení diváků se zážitkem uvnitř vozu.

Nenechte si ujít možnost zažít jízdu bokem v rychlostech kolem 100km/h a dlouhé skoky s našimi speciály.

Registrace závodníků na tuto událost bude probíhat na emailu: Enjoymotorsportday@gmail.com
Těšíme se na vás váš Enjoy Motorsport Tým

0 | letiště Hradec Králové | Ostatní pořadateléletiště Hradec Králové

Ostatní pořadatelé
2023-09-02 08:00:00 2023-09-02 11:00:00

0 | Masarykovo náměstí | Ostatní pořadateléMasarykovo náměstí

2023-09-02 09:00:00 2023-09-02 20:00:00

02.září - sobota od 09:00 hodin

Město již tradičně ve svých zdech přivítá královnu Elišku Rejčku, na jejíž počest propukne velkolepá podívaná. Historické centrum oživí středověká řemesla, průvody, rytířská klání, středověké hry a zábavy, rej komediantů, kejklířů a jiných kumštýřů. Chybět nebude lidově-řemeslný jarmark.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách slavností - www.slavnostikralovnyelisky.cz

Pořadatel slavností: agentura Armentum, www.armentum.cz
Pořadatel tržiště na Malém náměstí: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, www.trhyhk.cz

0 | Velké náměstí | Velké náměstí

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-02 09:00:00 2023-09-02 12:00:00

02.září - sobota od 09:00 hodin

Tradiční podzimní přírodovědná exkurze.
Navštívíme lesy v okolí Hradce Králové. Při exkurzi budeme určovat různé druhy lupenatých i hřibovitých hub. Nezapomeneme ani na jehličnaté a listnaté dřeviny a také na rostliny, které potkáme.
Exkurzí vás provedou RNDr. Věra Samková, Ph.D. a Bc. Tereza Tejklová.
Vstupné 50 Kč.

Na akci je nutná rezervace zakoupením vstupenky - https://www.muzeumhk.cz/eshop/vstupenky/mykologickobotanicka-exkurze-do-hradeckych-lesu.html
*Po registraci účastníci obdrží informaci o místě srazu.

0 | ... | MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ...

Ostatní pořadatelé
2023-09-02 09:00:00 2023-09-02 16:00:00

02.září - sobota od 09:00 hodin

Vyrazte se rozloučit s prázdninami na Hučák

Kde jinde než na Hučáku zakončit letní prázdniny! V sobotu 2. 9. 2023 máme od 9 do 16 hodin připravený program pro celou rodinu. Na děti čeká divadelní vystoupení plné hrátek s fyzikou a vodou, a to před každou prohlídkou dobové strojovny. Dále se mohou těšit na soutěž o EDUkativní blok nebo tvořivé dílny. Pro dospělé máme zase přichystanou prohlídku jaderného reaktoru ve virtuální realitě.
Prohlídky strojovny proběhnou v 10, 11, 12 a 14 hodin.
Těšíme se na Vás.

0 | MVE Hučák | Ostatní pořadateléMVE Hučák

Agentura Butterfly s.r.o.
2023-09-02 10:00:00 2023-09-02 19:00:00

02.září - sobota od 10:00 hodin

Chutí podzimu ožije hradecké nábřeží i tentokrát.

0 | Smetanovo nábřeží | Agentura Butterfly s.r.o.Smetanovo nábřeží

Ostatní pořadatelé
2023-09-02 10:00:00 2023-09-02 21:00:00

02.září - sobota od 10:00 hodin

Bejbypankový festival pod širým nebem pro děti a jejich rodiče.

Festival pro děti a jejich rodiče se koná 2. září v Parku 360 na královéhradeckém letišti. Festival nabídne koncerty kapel Vypsaná fixa, Visací zámek, Kašpárek v rohlíku a dalších, divadelní představení a spoustu osvědčených kefírovských blbin jako obří houpačka na jeřábu, svezení na popelářském fáru či bagrování opravdovým bagrem. Nejvěrnější přespí v kempu, kde se v pátek večer a v neděli dopoledne mohou těšit na bonusový program. Více informacích na webových stránkách festivalu. Děti, které ještě v den Kefíru neoslavily 4. narozeniny, jdou zdarma na festival i do kempu.

Vstupenky: https://goout.net/cs/kefir-2023/szprgjv/

0 | Park 360 | Ostatní pořadateléPark 360

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-02 10:00:00 2023-09-02 17:00:00

Zážitková hra pro nejmenší

02.září - sobota od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na období letních prázdnin jak pro své pravidelné návštěvníky, tak pro ty, co přijdou úplně poprvé, zážitkovou hru pro děti od 3 let a jejich dospělý doprovod. Program začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak.

Věděli jste, že přes léto mají prázdniny nejenom školáci, ale i divadlo? Je to tak! Stejně jako všichni školou povinní i ono potřebuje trochu času na nabrání sil, aby mohlo dál dělat svým návštěvníkům a divákům radost.

A tak si na konci divadelní sezóny zabalí kufry a vyrazí vstříc prázdninovému dobrodružství. Co se pak ale děje s inscenacemi bez těch, kteří je tvoří? A co osiřelá divadelní budova? Není jí tu tak dlouho samotné smutno?

Letos v létě budou mít všichni odvážlivci jedinečnou možnost hravě prozkoumat taje pěti drakovských inscenací a příběhů, které se v nich vypráví. I ti bázlivější, kteří by snad ještě váhali, nemusí mít obavy, protože na luštění, a především na hraní nebude nikdo sám. Společnicí na zážitkové cestě bude průzkumníkům kouzelná Albi tužka, do které jim drakovští herci a herečky, ještě před tím, než se rozutekli na prázdniny, nahráli instrukce k interaktivním úkolům, hádanky, písničky i vzkazy. Kdo ví, co Vás na konci cesty bude čekat? Možná zjistíte, že se fajn prázdniny dají zažít i u nás v Hradci!

Důležité praktické informace:
· Na zážitkovou hru Tajemství divadelních prázdnin se můžete vydat v letních měsících v otevírací době Labyrintu Divadla Drak. Poslední účastníci vychází v 15.30.
· Průvodkyni Albi tužku Vám zapůjčíme na pokladně za zálohu ve výši 500 Kč. Záloha je nutná v hotovosti. Po vrácení tužky vám bude záloha vrácena.
· Na zážitkovou hru není možné použít vlastní donesenou Albi tužku, nahrané texty s úkoly a instrukcemi se s ní nepropojí

Vstupné:
Jednotlivé (za účastníka) * - 180 Kč
Dospělý doprovod - zdarma
Organizované skupiny - 100 Kč/os

* Bojovka je určena primárně pro děti od 3-7 let. Každý platící účastník obdrží (za zálohu 500 Kč) Albi tužku a instrukce k jednotlivým stanovištím a na konci bojovky získá odměna.

180 vstupné 180 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-02 10:00:00 2023-09-02 17:00:00

02.září - sobota od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na letní měsíce pro své návštěvníky speciální venkovní program – dobrodružnou výpravu Za Příběhem Draku. Trasa výpravy začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží potřebné informace a pracovní list s mapou. Výprava probíhá bez průvodce, ale kdykoliv v průběhu programu mohou poutníci vyhledat pobočníka, který jim poradí, jak pokračovat v cestě či kde hledat dál. První část výpravy se odehrává venku v okolí divadla. Poutníci se pohybují podle herní mapy a plní interaktivní úkoly, luští hádanky a postupně získávají jednotlivé indicie potřebné k zdárnému dokončení hry a nalezení pokladu, který se ukrývá v bludišti vitrín v expozici výstavy Příběh Draku 1958 -2018.

Na výpravu Za Příběhem Draku se můžete vydat kdykoliv v otevírací době Labyrintu Divadla Drak - sobota, neděle, svátky od 10.00 do 17.00. Poslední výprava vychází nejpozději v 1,5 h před koncem otevírací doby.

Manuál poutníka
- Část výpravy probíhá venku, vezmi si tedy vhodné oblečení.
- Pokud ještě neumíš číst a psát, vydej se na výpravu s doprovodem, který to umí.
- Výprava probíhá v okolí divadla, ale je bez průvodce, takže malí poutníci potřebují doprovod.
- Na začátku výpravy dostaneš mapu, pracovní list a tužku. Nic dalšího kromě odvahy a bystrého ducha nepotřebuješ


vstupné:
100,- Kč jednotlivé
260,- Kč 1 dospělý + 2-3 děti
360,- Kč 2 dospělí + 2-3 děti
70,- každé další dítě
70,- ZTP, studenti, důchodci
děti do 3 let věku zdarma

100 vstupné 100 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-02 10:00:00 2023-09-02 17:00:00

02.září - sobota od 10:00 hodin

Koncepce a libreto výstavy: Tomáš Jarkovský
Návrh a realizace instalací: Tereza Vašíčková
Odborná konzultace: Miloslav Klíma
Grafika: Jindřich Max Pavlíček
Produkce: Barbora Kalinová
Spolupráce na instalaci: Dílny a technici Divadla Drak

Určeno pro celou rodinu.

Výstava Příběh Draku 1958–2018 vypráví příběh 60leté historie Divadla Drak. Prostřednictvím vystavených loutek, fotografií, scénografických návrhů, ukázek z inscenací a dalších dobových materiálů zachycuje proměny drakovského divadelního jazyka a zároveň přibližuje nezaměnitelnou atmosféru divadla. Představuje Drak jako místo tvorby, ale také jako křižovatku osudů těch, kteří jeho příběh po 60 let spoluvytvářeli.

Expozice se skládá z 31 zastavení věnovaných významným inscenacím, osobnostem nebo událostem v historii divadla, která jsou rozdělena do osmi tematických celků. Prvních pět je řazeno chronologicky a vypraví příběh divadla od jeho počátků až k oslavám 60. výročí založení. Připomíná důležité milníky historie Draku a představuje významné inscenace či osobnosti, které jsou s jednotlivými etapami vývoje divadla spojeny. Poslední tři části-zastavení představující kompletní výpravu legendární inscenace O Sněhurce, unikátní dokument Jana Špáty a bilanci bohaté zájezdové činnosti divadla pak společně tvoří jakýsi epilog výstavy. Stručný komentář ke každému zastavení naleznete spolu s orientační mapkou v tištěném průvodci výstavou.

Výstava byla realizována s finanční podporou Nadace ČEZ.

60 vstupné 60 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

Galerie Koruna
2023-09-02 11:00:00 2023-09-02 11:00:00

Po - Pá 10 - 13, 14 - 17 hodin
So 11 - 16 hodin

A. Born, E. Filipová, M. Hencl, P. Hubáček, J. Slíva, P. Matuška

PRODLOUŽENO DO 9. 9. 2023
Doplněno o další autory: S. Dalí, J. Anderle, M. Rittstein, J. Jíra, T. Hřivnáč, B. Jirků a další

Otevřeno: Po - Pá 10 - 13, 14 - 17 hodin / So 11 - 16 hodin
Galerie Koruna, Rokitanského 169, (Svatojánské náměstí), 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 513 009
www.galeriekoruna.cz

0 | Galerie Koruna, Rokitanského 169, HK | Galerie KorunaGalerie Koruna, Rokitanského 169, HK

Ostatní pořadatelé
2023-09-02 13:00:00 2023-09-02 18:00:00

02.září - sobota od 13:00 hodin

„Ale Hagride, to bude nějaký omyl, nástupiště 9 a 3/4? - takové přece není, nebo jo?" Samozřejmě, že ano! Zavítejte do kouzelného světa čar a kouzel vůbec poprvé v České republice. cool
Accio program!
13:00 - 16:00 - Čtenářská / relax zóna
13:00 - 16:00 - Foto zóna
13:00 - 16:00 - Face painting podle šablon ve stylu HP
13:00 - 13:30 - soutěže, tanečky aj. aktivity + Losování o 1 knihu
13:30 - 14:00 - focení s cosplay
14:30 - 15:00 - soutěže, tanečky aj. aktivity + Losování o 1 knihu
15:00 - 15:30 - focení s cosplay
16:00 - 16:30 - soutěže, tanečky aj. aktivity + Losování o 1 knihu
16:30 - 17:00 - focení s cosplay
17:30 - 18:00 - soutěže, tanečky aj. aktivity + Losování o 1 knihu
Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma.
Moc se těšíme, až s námi prožijete tento kouzelný den, protože 2. září tu bude dříve, než řeknete Wingardium Leviosa!

0 | | Ostatní pořadatelé

Bio Central
2023-09-02 14:00:00 2023-09-02 15:30:00

Mavka, The Forrest SongMavka. Lisova pysnya

02.září - sobota od 14:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-02 14:30:00 2023-09-02 15:54:00

Richard the Stork and the Mystery of the Great JewelÜberflieger - Das Geheimnis des großen Juwels

02.září - sobota od 14:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
2023-09-02 15:00:00 2023-09-02 17:00:00

02.září - sobota od 15:00 hodin

Přijďte si prohlédnout interiér kostela, který se snad už natrvalo usadil na svém místě – v Jiráskových sadech nedaleko soutoku Labe a Orlice.

Vstupné se platí na místě a pouze v hotovosti.

0 | Kostel sv. Mikuláše | Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.Kostel sv. Mikuláše

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-02 15:30:00 2023-09-02 17:00:00

3-2-1 START!

02.září - sobota od 15:30 hodinastronomická pohádka, hvězdná obloha s živým výkladem lektora

digitální planetárium

90 minut

pořad vhodný pro diváky od 8 let v doprovodu dospělé osoby


V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na hvězdnou oblohu a souhvězdí. Následně se proletíme vesmírem. V poslední části programu se podíváme na astronomickou pohádku 3-2-1 START!.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně na zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

70 vstupné 70 Kč | Digitální planetárium a hvězdárna | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium a hvězdárna

Ostatní pořadatelé
2023-09-02 16:00:00 2023-09-02 23:59:00

02.září - sobota od 16:00 hodin

Tradiční rozloučení s prázdninami opět bude. Trošku v jiné podobě díky probíhající stavbě, ale i tak si to moc užijeme!

16:00 - soutěže pro děti, přetahování lanem, lov bonbóňáka

po 19:00 - Kapela OSAKA

Opět jedinečný jídelníček a osvěžení!

Těšíme se na Vás!

0 | Březhrad | Ostatní pořadateléBřezhrad

Ostatní pořadatelé
2023-09-02 16:00:00 2023-09-02 23:59:00

02.září - sobota od 16:00 hodin

Společně s klukama z Nuclear Factory jsme si pro Vás připravili trošku akčnější zakončení prázdnin. Přes léto jsme si dali krásné liquídky, ale teď je čas na pořádný NEURO! My se na to hrozně těšíme, protože jsme se dlouho nevyřádili xD.
Tuto temnou oslavu nadcházejícího konce léta a celkové rozloučení s venkovními akcemi pořádáme v hradecké Rotundě.
Přijede nám zahrát mistr temného beatu hrabě Mrakomorph aka X-Morph. Máme připravený lepší stage design a především můžeme akci protáhnout až do ranních hodin.

0 | Rotunda Lounge Café | Ostatní pořadateléRotunda Lounge Café

Bio Central
2023-09-02 16:00:00 2023-09-02 17:34:00

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

02.září - sobota od 16:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-02 17:30:00 2023-09-02 19:24:00

Barbie

02.září - sobota od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
2023-09-02 18:00:00 2023-09-02 22:00:00

02.září - sobota od 18:00 hodin

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost pořádá celoročně, a to vždy první sobotu v měsíci, nekomentovanou noční prohlídku Bílé věže. Návštěvníkům se tak naskýtá příležitost pokochat se pohledem na zapadající slunce z renesanční dominanty Hradce Králové. Na vlastní oči se mohou přesvědčit, že ani rouška tmy městu na kráse neubírá a že světélky rozzářený Hradec dýchá jedinečným romantickým kouzlem.
Termíny nočních prohlídek v roce 2023:
• 07.01. 18 - 22 hod (otevřeno nonstop 10 – 22 hod)
• 04.02. 18 - 22 hod (otevřeno nonstop 10 – 22 hod)
• 04.03. 18 - 22 hod (otevřeno nonstop 09 – 22 hod)
• 01.04. 18 - 22 hod (otevřeno nonstop 09 – 22 hod)
• 06.05. 20 - 24 hod
• 03.06. 20 - 24 hod
• 01.07. 20 - 24 hod
• 05.08. 20 - 24 hod
• 02.09. 18 - 22 hod (otevřeno nonstop 09 – 22 hod)
• 07.10. 18 - 22 hod (otevřeno nonstop 09 – 22 hod)
• 04.11. 18 - 22 hod (otevřeno nonstop 10 – 22 hod)
• 02.12. 18 - 22 hod (otevřeno nonstop 10 – 22 hod)
Poslední vstup bude umožněn vždy 60 minut před koncem otevírací doby. Netřeba rezervací ani dopředu zakoupených vstupenek.
Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků věže v jednom okamžiku omezen na maximální počet 30 osob. Toto omezení platí i pro organizované hromadné návštěvy. Na ochozu jsou umístěny dalekohledy, které fungují po vhození 10 a 20 korunové mince.
Více informací naleznete na stránkách Bílé věže nebo Turistického informačního centra HK.
Provoz památky je realizován za podpory statutárního města Hradec Králové.
Změna programu vyhrazena.
Zdroj: HKVS

0 | Bílá věž, Franušova 168/1, Hradec Králové | Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.Bílá věž, Franušova 168/1, Hradec Králové

Bio Central
2023-09-02 18:00:00 2023-09-02 19:48:00

#annaismissing

02.září - sobota od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-02 18:30:00 2023-09-02 20:00:00

Voyager

02.září - sobota od 18:30 hodin


· hvězdná obloha, virtuální vesmír a celooblohová filmová projekce Voyager

· digitální planetárium

· 90 minut

· pořad vhodný pro dospělé a mládež od staršího školního věku

V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na aktuální noční oblohu bez světelného znečištění. Následně podnikneme virtuální cestu do vesmíru. V poslední části programu zhlédneme celooblohovou filmovou projekci Voyager.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou. Dodržujte pokyny pracovníků zajišťujících program, ustanovení Návštěvního řádu a aktuálně obecně platná opatření či doporučení.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Snížené vstupné na programy Hvězdárny a planetária v Hradci Králové je určeno pro osoby do 16 let, studenty do 26 let, držitele průkazek ZTP/P a seniory od 60 let.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

90 vstupné 90 Kč | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

Ostatní pořadatelé
2023-09-02 18:30:00 2023-09-02 20:00:00

02.září - sobota od 18:30 hodin

ALICE RAIN se vrací do Lodivadla, aby zahráli skladby z chystaného EP a mnoho dalšího!!!

Začátek v 18:30.

Vstup zdarma.

0 | | Ostatní pořadatelé

Ostatní pořadatelé
2023-09-02 19:19:00 2023-09-02 20:49:00

pořadatel: Restaurace U Letců

02.září - sobota od 19:19 hodin

200 vstupné 200 Kč | Restaurace U Letců | Ostatní pořadateléRestaurace U Letců

Bio Central
2023-09-02 20:00:00 2023-09-02 23:00:00

Oppenheimer

02.září - sobota od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-02 20:30:00 2023-09-02 22:44:00

Gran Turismo

02.září - sobota od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-03 10:00:00 2023-09-03 17:00:00

Zážitková hra pro nejmenší

03.září - neděle od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na období letních prázdnin jak pro své pravidelné návštěvníky, tak pro ty, co přijdou úplně poprvé, zážitkovou hru pro děti od 3 let a jejich dospělý doprovod. Program začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak.

Věděli jste, že přes léto mají prázdniny nejenom školáci, ale i divadlo? Je to tak! Stejně jako všichni školou povinní i ono potřebuje trochu času na nabrání sil, aby mohlo dál dělat svým návštěvníkům a divákům radost.

A tak si na konci divadelní sezóny zabalí kufry a vyrazí vstříc prázdninovému dobrodružství. Co se pak ale děje s inscenacemi bez těch, kteří je tvoří? A co osiřelá divadelní budova? Není jí tu tak dlouho samotné smutno?

Letos v létě budou mít všichni odvážlivci jedinečnou možnost hravě prozkoumat taje pěti drakovských inscenací a příběhů, které se v nich vypráví. I ti bázlivější, kteří by snad ještě váhali, nemusí mít obavy, protože na luštění, a především na hraní nebude nikdo sám. Společnicí na zážitkové cestě bude průzkumníkům kouzelná Albi tužka, do které jim drakovští herci a herečky, ještě před tím, než se rozutekli na prázdniny, nahráli instrukce k interaktivním úkolům, hádanky, písničky i vzkazy. Kdo ví, co Vás na konci cesty bude čekat? Možná zjistíte, že se fajn prázdniny dají zažít i u nás v Hradci!

Důležité praktické informace:
· Na zážitkovou hru Tajemství divadelních prázdnin se můžete vydat v letních měsících v otevírací době Labyrintu Divadla Drak. Poslední účastníci vychází v 15.30.
· Průvodkyni Albi tužku Vám zapůjčíme na pokladně za zálohu ve výši 500 Kč. Záloha je nutná v hotovosti. Po vrácení tužky vám bude záloha vrácena.
· Na zážitkovou hru není možné použít vlastní donesenou Albi tužku, nahrané texty s úkoly a instrukcemi se s ní nepropojí

Vstupné:
Jednotlivé (za účastníka) * - 180 Kč
Dospělý doprovod - zdarma
Organizované skupiny - 100 Kč/os

* Bojovka je určena primárně pro děti od 3-7 let. Každý platící účastník obdrží (za zálohu 500 Kč) Albi tužku a instrukce k jednotlivým stanovištím a na konci bojovky získá odměna.

180 vstupné 180 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-03 10:00:00 2023-09-03 17:00:00

03.září - neděle od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na letní měsíce pro své návštěvníky speciální venkovní program – dobrodružnou výpravu Za Příběhem Draku. Trasa výpravy začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží potřebné informace a pracovní list s mapou. Výprava probíhá bez průvodce, ale kdykoliv v průběhu programu mohou poutníci vyhledat pobočníka, který jim poradí, jak pokračovat v cestě či kde hledat dál. První část výpravy se odehrává venku v okolí divadla. Poutníci se pohybují podle herní mapy a plní interaktivní úkoly, luští hádanky a postupně získávají jednotlivé indicie potřebné k zdárnému dokončení hry a nalezení pokladu, který se ukrývá v bludišti vitrín v expozici výstavy Příběh Draku 1958 -2018.

Na výpravu Za Příběhem Draku se můžete vydat kdykoliv v otevírací době Labyrintu Divadla Drak - sobota, neděle, svátky od 10.00 do 17.00. Poslední výprava vychází nejpozději v 1,5 h před koncem otevírací doby.

Manuál poutníka
- Část výpravy probíhá venku, vezmi si tedy vhodné oblečení.
- Pokud ještě neumíš číst a psát, vydej se na výpravu s doprovodem, který to umí.
- Výprava probíhá v okolí divadla, ale je bez průvodce, takže malí poutníci potřebují doprovod.
- Na začátku výpravy dostaneš mapu, pracovní list a tužku. Nic dalšího kromě odvahy a bystrého ducha nepotřebuješ


vstupné:
100,- Kč jednotlivé
260,- Kč 1 dospělý + 2-3 děti
360,- Kč 2 dospělí + 2-3 děti
70,- každé další dítě
70,- ZTP, studenti, důchodci
děti do 3 let věku zdarma

100 vstupné 100 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-03 10:00:00 2023-09-03 17:00:00

03.září - neděle od 10:00 hodin

Koncepce a libreto výstavy: Tomáš Jarkovský
Návrh a realizace instalací: Tereza Vašíčková
Odborná konzultace: Miloslav Klíma
Grafika: Jindřich Max Pavlíček
Produkce: Barbora Kalinová
Spolupráce na instalaci: Dílny a technici Divadla Drak

Určeno pro celou rodinu.

Výstava Příběh Draku 1958–2018 vypráví příběh 60leté historie Divadla Drak. Prostřednictvím vystavených loutek, fotografií, scénografických návrhů, ukázek z inscenací a dalších dobových materiálů zachycuje proměny drakovského divadelního jazyka a zároveň přibližuje nezaměnitelnou atmosféru divadla. Představuje Drak jako místo tvorby, ale také jako křižovatku osudů těch, kteří jeho příběh po 60 let spoluvytvářeli.

Expozice se skládá z 31 zastavení věnovaných významným inscenacím, osobnostem nebo událostem v historii divadla, která jsou rozdělena do osmi tematických celků. Prvních pět je řazeno chronologicky a vypraví příběh divadla od jeho počátků až k oslavám 60. výročí založení. Připomíná důležité milníky historie Draku a představuje významné inscenace či osobnosti, které jsou s jednotlivými etapami vývoje divadla spojeny. Poslední tři části-zastavení představující kompletní výpravu legendární inscenace O Sněhurce, unikátní dokument Jana Špáty a bilanci bohaté zájezdové činnosti divadla pak společně tvoří jakýsi epilog výstavy. Stručný komentář ke každému zastavení naleznete spolu s orientační mapkou v tištěném průvodci výstavou.

Výstava byla realizována s finanční podporou Nadace ČEZ.

60 vstupné 60 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

Ostatní pořadatelé
2023-09-03 10:00:00 2023-09-03 23:00:00

Přijďte s námi v neděli 3. 9. 2023 slavnostně otevřít novou multifunkční arénu v Hradci Králové. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky stadionu včetně řady kulturních a sportovních akcí. Součástí akce bude domácí fotbalový zápas s Olomoucí. Akce vyvrcholí koncertem skupiny Monkey Business a parádní laserovou a ohňovou show.


10:00-16:00 ... Program pro celou rodinu

 • prohlídky stadionu včetně řady kulturních a sportovních vystoupení
 • BICZ Dětská sportovní akademie s cenami pro každého účastníka
 • Přehlídka desítek dětských sportovních klubů a spolků, ukázky sportů
 • Exhibice malých fotbalistů FC HK
 • Velká dětská show s Mišuge, Hankou Kynychovou, Culinkou. Radkem Bangou, Pavlem Kožíškem a mnoha dalšími
 • Unikátní simulátor bagru pro děti, soutěže pro děti
 • Ukázky složek integrovaného záchranného systému

15:00-19:00 ... Koncerty
 • Factorial orchestra, Xindl X

20:00 Fotbalové utkání
 • FC Hradec Králové - FK Sigma Olomouc (vstup na utkání pouze s platnou vstupenkou)

20:00-22:00 Večerní piknik před Arénou
 • koncert Martin Brunner

22:00 Afterparty
 • laserová a ohňová show
 • koncert Moneky Business

Bohatá gastro zóna s atraktivní nabídkou občerstvení.

*změna programu vyhrazena0 | Malšovická aréna - Všesportovní stadion Malšovice, HK | Ostatní pořadateléMalšovická aréna - Všesportovní stadion Malšovice, HK

Bio Central
2023-09-03 14:00:00 2023-09-03 15:34:00

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

03.září - neděle od 14:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-03 14:30:00 2023-09-03 16:19:00

Elemental

03.září - neděle od 14:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-03 16:00:00 2023-09-03 17:24:00

Richard the Stork and the Mystery of the Great JewelÜberflieger - Das Geheimnis des großen Juwels

03.září - neděle od 16:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-03 17:30:00 2023-09-03 18:58:00

Cobweb

03.září - neděle od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-03 18:00:00 2023-09-03 20:00:00

Dernisáž

03.září - neděle od 18:00 hodin

V rámci dernisáže se bude konat hodinový koncert skupiny RAZAM + Iva Marešová a potom bude následovat ochutnávka vína. Vstupné 100,-Kč na místě.

0 | Galerie Na Hradě, Na Hradě 91/3, HK | Ostatní pořadateléGalerie Na Hradě, Na Hradě 91/3, HK

Bio Central
2023-09-03 18:00:00 2023-09-03 20:07:00

Blue Beetle

03.září - neděle od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-03 20:00:00 2023-09-03 21:15:00

Brutal HeatBrutální vedro

03.září - neděle od 20:00 hodin

160 vstupné 160 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-03 20:00:00 2023-09-03 21:50:00

03.září - neděle od 20:00 hodin

Utkání 7. kola Fortuna ligy ve fotbale.

0 | | Ostatní pořadatelé

Bio Central
2023-09-03 20:30:00 2023-09-03 22:24:00

Barbie

03.září - neděle od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-04 08:00:00 2023-10-28 18:00:00

04.září - pondělí od 08:00 hodin

Názorná výstava Akademie věd ČR představuje základní fakta i mnoho zajímavostí o vodě, o jejím významu pro člověka i pro celou naši planetu. Její součástí jsou i 3D modely o koloběhu vody v přírodě a o využívání vody člověkem. Zjistíte, jakým způsobem si člověk vodu z přírody bere, jak ji používá a v jakém stavu ji do přírody vrací.
Spolufinancováno EU.

0 | Galerie Dokola, 4. NP, SVK Hradec Králové | STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉGalerie Dokola, 4. NP, SVK Hradec Králové

Galerie Koruna
2023-09-04 10:00:00 2023-09-08 10:00:00

Po - Pá 10 - 13, 14 - 17 hodin
So 11 - 16 hodin

A. Born, E. Filipová, M. Hencl, P. Hubáček, J. Slíva, P. Matuška

PRODLOUŽENO DO 9. 9. 2023
Doplněno o další autory: S. Dalí, J. Anderle, M. Rittstein, J. Jíra, T. Hřivnáč, B. Jirků a další

Otevřeno: Po - Pá 10 - 13, 14 - 17 hodin / So 11 - 16 hodin
Galerie Koruna, Rokitanského 169, (Svatojánské náměstí), 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 513 009
www.galeriekoruna.cz

0 | Galerie Koruna, Rokitanského 169, HK | Galerie KorunaGalerie Koruna, Rokitanského 169, HK

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-04 10:00:00 2023-09-04 12:00:00

04.září - pondělí od 10:00 hodin

Při vyslovení jména Waldemara Matušky si všichni vybavíme charismatického a okouzlujícího zpěváka s jiskrou v oku a silným hlasem. Přijďte zavzpomínat na slavné hity jako jsou Jó, třešně zrály, Tereza, Ach, ta láska nebeská nebo Mám malý stan.
 
Nenechte si ujít poprázdninové pondělní matiné!
 
Vstup volný.

0 | Knihovna města Hradce Králové | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města Hradce Králové

Ostatní pořadatelé
2023-09-04 16:00:00 2023-09-04 16:20:00

04.září - pondělí od 16:00 hodin

Divadélko netopýra Vendelína uvádí klasickou pohádku O neposlušných kuzlátkách formou kombinace maňáskového a hraného divadla. Vhodné pro děti od 3 do 10 let. (Délka představení 20 min.)
Kde: altán - Jiráskovy sady Hradec Králové Vstupné dobrovolné S podporou města Hradec Králové

0 | | Ostatní pořadatelé

Bio Central
2023-09-04 17:30:00 2023-09-04 19:24:00

Barbie

04.září - pondělí od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-04 18:00:00 2023-09-04 19:48:00

#annaismissing

04.září - pondělí od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-04 20:00:00 2023-09-04 23:00:00

Oppenheimer

04.září - pondělí od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-04 20:30:00 2023-09-04 21:30:00

FAMU Four

04.září - pondělí od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-05 10:00:00 2023-09-05 11:54:00

Barbie

05.září - úterý od 10:00 hodin

70 vstupné 70 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-05 14:00:00 2023-09-05 18:00:00

05.září - úterý od 14:00 hodin

První zářijové úterý pořádají sociální pracovníci NZDM Modrý pomeranč organizace Salinger, z.s. akci s dlouholetou tradicí City Jam. Odpoledne plné preventivních, vědomostních a tvořivých aktivit je určeno všem dětem, dospívajícím ale i dospělým, kteří si chtějí užít společně strávený čas s dobrou kávou a palačinkou.
Po celou dobu konání akce budou otevřeny prostory NZDM Modrý pomeranč, kde zájemci z řad veřejnosti mohou nahlédnout pod pokličku dění sociální práce s dětmi a dospívajícími.

Místo konání: Místo: Formánkova ulice (veřejné dětské hřiště) u NZDM Modrý pomeranč (č. p. 437) na Moravském Předměstí (Podzámčí)
Akce je zdarma.

Na co všechno se můžete těšit
 • Vystoupení Oddělení služební kynologie PČR,
 • Taneční vystoupení Creato Černilov
 • Parkour Station91
 • Dětský koutek
 • Knihovna města Hradce Králové
 • Středisko ekologické výchovy SEVER
 • Výtvarná dílna a malování na obličej
 • VOŠZ a SZŠ, Hradec Králové
 • Fly Zone Park
 • café Na kole
 • Férová PALAČINKÁRNA.

Další informace budou postupně zvěřejňovány na https://www.facebook.com/events/293112379866968/.

0 | Formánkova 437 | Ostatní pořadateléFormánkova 437

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-05 15:00:00 2023-09-05 17:30:00

05.září - úterý od 15:00 hodin

Kolážový workshop proběhne v úterý  5. 9. 2023 od 15.00 do 17.30. Pro účastníky workshopu bude zajištěno drobné občerstvení. Můžete se těšit na skvělou atmosféru v učebně č. 1 v 5 NP.
 
Cena workshopu je 100 Kč. Závazná registrace probíhá online do 4. 9. 2023.
 
Registrace na emailu: monika.halchynska@svkhk.cz
 
Placení probíhá po závazné registraci v otevírací době knihovny od pondělí do soboty hotově nebo kartou v 1. NP u bílého dlouhého pultu. Je možné zaplatit v den workshopu, a to po předešlé domluvě s lektorkou a nejdéle 30 minut před začátkem uměleckého workshopu.
 
Výtvarný kolážový workshop pro dospělé je určen nejen pro úplné začátečníky, ale i pro ty, kteří chtějí být kreativní, chtějí tvořit a zároveň si odpočinout a poznat nové přátele.
 
Koláž (fr. collage) je umělecká výtvarná technika, která v překladu z francouzštiny znamená „lepit“. Koláž vzniká skládáním a lepením různých výstřižků textu, fotek, obrázku a písma na plochu obrazu a následným vytvořením umělecké kompozice. Pro zajímavost, koláže vytvářeli v Japonsku až od 10. století, ale až kubističtí umělci proslavili tuto skvělou výtvarnou techniku na začátku 20. století.
 
Studijní a vědecká knihovna Vám nabídne veškeré výtvarné materiály ke kreativnímu tvoření, ale pokud byste si chtěli donést vlastní materiály, tak neváhejte! Během workshopu budeme vystřihovat, lepit, trhat, spojovat, vybarvovat a výsledkem bude Vaše jedinečné mistrovské dílo.
 
Také budou připraveny ukázky prací a knihy významných českých umělců, jako je Jiří Kolář, Toyen, Jindřich Štýrský, Jaroslav Vozniak, Ivan Komárek, Antonín Procházka, Dalibor Chatrný a další. Podíváme se ale i za hranice, třeba za Pablem Picassem a Georgesem Braquem.
Výtvarný workshop povede zkušená lektorka Výtvarné dílny pro děti v SVK HK Bc. Monika Halchynska.

0 | Studijní a vědecká knihovna | STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉStudijní a vědecká knihovna

Bio Central
2023-09-05 17:30:00 2023-09-05 19:18:00

#annaismissing

05.září - úterý od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-05 18:00:00 2023-09-05 19:15:00

Brutal HeatBrutální vedro

05.září - úterý od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-05 18:00:00 2023-09-05 20:00:00

Možná vám přijde, že teď vydával jednu talkshow zadruhou, pravda je ovšem taková, že těchto mých komorních talkshow pro omezené množství diváků bude limitované množství. Celkem čtyři. Tato je druha, to znamená, že zbývají už jen dvě, toť ponuka pro vás, takže pokud vas hosté lákají, neváhejte.
Tenhle díl je pro mě narovinu splněný sen a Naprosto srdcová záležitost. Oblibený moderátor, popularizátor vědy a člověk s nejvyšším počtem auto bouračka, jakého znám a neskutečně vtipný chlapík, Vladimír Kořen. Myslím si, že herec, cestovatel a muž, kterého jsem zval neuvěřitelné tři roky, než to dopadlo, Martin Písařík s nim vytvoří nezapomenutelný tandem.

Vstupné 350 Kč, rezervace u p. Martince

0 | Artičok | Ostatní pořadateléArtičok

Ostatní pořadatelé
2023-09-05 20:00:00 2023-09-05 21:40:00

05.září - úterý od 20:00 hodin

Účinkují:
Martin Písařík
Igor Brezovar
Délka pořadu: 100 minut bez přestávky
Herec Martin Písařík a cestovatel Igor Brezovar v rámci projektu PO JEDNÉ STOPĚ po třech letech dokončili svoji cestu po Africe. Cesta po západním pobřeží Afriky z Maroka do Kapského města jim dohromady zabrala 7 měsíců, ujeli 25.000 kilometrů a projeli 21 států. O své zážitky nejen z poslední etapy, která se do vysílání České televize chystá od ledna 2023 se s vámi přijedou osobně podělit. Kde se cítili v ohrožení? Jak to zvládli stroje i jejich emoce? Kde jsou nejhezčí ženy? Jak bojovat s malárií? Zkrátka o všem, co vás zajímá, co se nevešlo, nebo "nemohlo" vejít do televize si s vámi rádi popovídají v neformální atmosféře, humorem a s otevřeností sobě vlastní. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.
Doplňující informace
Dětská vstupenka do 12 let (včetně) 50% sleva
ZTP/P+doprovod 1+1 vstupenka zdarma
ZTP sleva 50%

0 | Letní kino Širák | Ostatní pořadateléLetní kino Širák

Bio Central
2023-09-05 20:00:00 2023-09-05 23:00:00

Oppenheimer

05.září - úterý od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-05 20:30:00 2023-09-05 22:24:00

Barbie

05.září - úterý od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-06 10:00:00 2023-09-06 11:00:00

06.září - středa od 10:00 hodin

Srdečně vás zveme na Chvilky s uměním. Pohodlně vás usadíme přímo do expozice, abyste si mohli vychutnat poutavé vyprávění o životě a díle Quida Kociana.

QUIDO KOCIAN
Sochař a modelér, který se svým dílem silně propsal do kapitol dějin umění o symbolismu a secesní dekadenci. Kocian byl ve své rané tvorbě ovlivněn akademismem svého učitele – Josefa Václava Myslbeka. Patřil mezi nejtalentovanější sochaře své generace, avšak nezískal ani zahraniční stipendium, ani významnější zakázky, které by jej finančně zajistily. Kocian se ve svém díle zaobíral biblickými i mýtickými výjevy a klíčovými postavami dějin. V roce 1905 opustil Prahu, aby působil na Sochařsko-kamenické škole v Hořicích, čímž byly zpřetrhány vazby na hlavní centrum a jeho práce byla zapomenuta.
__________________

Středa 06/09/2023 | od 10:00 a od 16:00
Délka přednášky: 30-40 minut.
Provází: Jan Florentýn Báchor
Nutnost rezervace na: edukace@galeriehk.cz
Vstup ZDARMA
_____________________

0 | Galerie moderního umění, Velké náměstí 139/140, HK | GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉGalerie moderního umění, Velké náměstí 139/140, HK

KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
2023-09-06 10:00:00 2023-09-06 11:30:00

David DrábekRežie: David Drábek

06.září - středa od 10:00 hodin

Legendární představení pro všechny generace diváků!

160 vstupné 160 Kč | Hlavní scéna - volné sezení | KLICPEROVO DIVADLO o.p.s. Hlavní scéna - volné sezení

Bio Central
2023-09-06 10:00:00 2023-09-06 11:45:00

Past Lives

06.září - středa od 10:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-06 16:00:00 2023-09-06 17:00:00

06.září - středa od 16:00 hodin

Srdečně vás zveme na Chvilky s uměním. Pohodlně vás usadíme přímo do expozice, abyste si mohli vychutnat poutavé vyprávění o životě a díle Quida Kociana.

QUIDO KOCIAN
Sochař a modelér, který se svým dílem silně propsal do kapitol dějin umění o symbolismu a secesní dekadenci. Kocian byl ve své rané tvorbě ovlivněn akademismem svého učitele – Josefa Václava Myslbeka. Patřil mezi nejtalentovanější sochaře své generace, avšak nezískal ani zahraniční stipendium, ani významnější zakázky, které by jej finančně zajistily. Kocian se ve svém díle zaobíral biblickými i mýtickými výjevy a klíčovými postavami dějin. V roce 1905 opustil Prahu, aby působil na Sochařsko-kamenické škole v Hořicích, čímž byly zpřetrhány vazby na hlavní centrum a jeho práce byla zapomenuta.
__________________

Středa 06/09/2023 | od 10:00 a od 16:00
Délka přednášky: 30-40 minut.
Provází: Jan Florentýn Báchor
Nutnost rezervace na: edukace@galeriehk.cz
Vstup ZDARMA
_____________________

0 | Galerie moderního umění, Velké náměstí 139/140, HK | GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉGalerie moderního umění, Velké náměstí 139/140, HK

Ostatní pořadatelé
2023-09-06 17:00:00 2023-09-06 19:30:00

06.září - středa od 17:00 hodin

17:00 ART PATRO, Československé armády 408
18:00 Galerie Škroupovka, Škroupova 471
19:00 Galerie Artičok, Karla IV. 13

0 | ... | Ostatní pořadatelé...

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-06 17:00:00 2023-09-06 18:00:00

Vernisáž

06.září - středa od 17:00 hodin

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická vystaví v Galerii U Přívozu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové novou kolekci prací, které byly vytvořeny ve školním roce 2022/23. V instalačním rámci se představí uměleckořemeslné obory sochařství, restaurování a malba. Průřez prací zahrnuje tradiční formy reprodukčního sochařství v každé jeho fázi, tj. od modelace prezentované v sádrovém odlitku až po realizaci v ušlechtilém kameni.
Podobně i jednotlivé kroky v oblasti restaurování: od průzkumu, konzervaci až po výsledek restaurátorské obnovy sochařských fragmentů. Opět se můžete těšit na celou řadu kopií a parafrází historických prací, plastických i kresebných studií, v tradičních materiálech a s prvky polychromie i zlacení.
Stranou nezůstanou ani ukázky nástěnných a grafických technik, mozaika, štukolustro a techniky tisku z výšky. Komplex autentického uměleckého řemesla pak doplní ukázky prací alternativních kreativních postupů reflektujících současné trendy umělecké scény. Jde například o adaptaci nalezených prvků, ready made, do nového plastického celku, analogicky využívající kolážování a postprodukčních mechanismy, nebo o tvarové procesuální formy akcentující pestrost materiálů použitých při odlévání, nebo v rámci konceptuálního řešení sochařské instalace uplatnění 3D modelace ad.
O novinky v přístupech k výtvarné tvorbě nebude nouze. A proto i v názvu zaznívá citoslovce nadšení CHA CHA! Ano, stále je co objevovat, a tím posouvat hranice sochařské tvorby, vždyť od založení naší sochařské školy v letošním školním roce 2023/24 uplyne sto čtyřicet let, což ve srovnání, například se známou brněnskou uměleckoprůmyslovou školou volně přezdívanou Šuřka, jež oslavuje svoje sté výročí, je přece jen o půl století více. Výstava SOCHA CHA je jakýmsi předskokanem, akcí, které bude hořická škola k svému významnému jubileu, s úsměvem, po celý rok realizovat.
Vernisáž se koná 6. 9. v 17:00 hod. v galerii U Přívozu.

0 | Galerie U Přívozu | STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉGalerie U Přívozu

Ostatní pořadatelé
2023-09-06 17:00:00 2023-09-06 18:30:00

06.září - středa od 17:00 hodin

Přednáška Zpívající múzy poukazuje na souvislost mezi skladatelskou činností umělkyň a jejich úspěchy jako aktivních hudebnic – zejména zpěvaček. Zaměřuje se na období raného baroka v Itálii, tedy na prostředí, v němž vynikaly skladatelky a interpretky v jedné osobě.
Přednáška mapuje prostředí ženských klášterů i měšťanské a dvorské prostředí konkrétních skladatelek. Středem zájmu jsou Francesca Caccini a Barbara Strozzi. Zaměříme se také na jeptišky jako Lucrezia Vizzana nebo Isabella Leonarda.
Přednášející Jana Janků je také interpretkou (zpěv, barokní trojřadá harfa), nahrála a vydala 2 CD s hudbou italských barokních skladatelek. Přednáška bude tedy zároveň malým koncertem ze skladeb zmíněných skladatelek.
Vstupné 70 Kč

0 | Studijní a vědecká knihovna | Ostatní pořadateléStudijní a vědecká knihovna

Bio Central
2023-09-06 17:30:00 2023-09-06 19:24:00

Barbie

06.září - středa od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-06 18:00:00 2023-09-06 19:51:00

Summerlight... and Then Comes the NightSumarljós og svo kemur nóttin

06.září - středa od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-06 18:30:00 2023-09-06 20:00:00

Sen o létání

06.září - středa od 18:30 hodin


· hvězdná obloha, virtuální vesmír a celooblohová filmová projekce Sen o létání

· digitální planetárium

· 90 minut

· pořad vhodný pro dospělé a mládež od staršího školního věku

V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na aktuální noční oblohu bez světelného znečištění. Následně podnikneme virtuální cestu do vesmíru. V poslední části programu zhlédneme celooblohovou filmovou projekci Sen o létání.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou. Dodržujte pokyny pracovníků zajišťujících program, ustanovení Návštěvního řádu a aktuálně obecně platná opatření či doporučení.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Snížené vstupné na programy Hvězdárny a planetária v Hradci Králové je určeno pro osoby do 16 let, studenty do 26 let, držitele průkazek ZTP/P a seniory od 60 let.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

0 | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

Bio Central
2023-09-06 20:00:00 2023-09-06 23:00:00

Oppenheimer

06.září - středa od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-06 20:30:00 2023-09-06 22:15:00

Past Lives

06.září - středa od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-07 09:00:00 2023-09-07 18:00:00

07.září - čtvrtek od 09:00 hodin

Další ročník oblíbené osvětové akce složek integrovaného záchranného systému se blíží!

Bezpečné nábřeží 2023 – čtvrtek 7. 9. na Eliščině a Smetanově nábřeží v Hradci Králové!

Hlavním cílem Bezpečného nábřeží je veřejnosti ukázat techniku a práci záchranných a bezpečnostních složek.

Návštěvníci budou mít znovu jedinečnou možnost vidět techniku policistů, hasičů, záchranářů, celníků, vězeňské služby a dalších a
dozvědět se řadu informací o jejich fungování.

Akci pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci se složkami IZS. Vstup na akci je ZDARMA.

0 | Eliščino nábřeží | Ostatní pořadateléEliščino nábřeží

KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
2023-09-07 10:00:00 2023-09-07 12:10:00

Karel Jaromír ErbenRežie: Karel Brožek

07.září - čtvrtek od 10:00 hodin

Jevištní podoba sbírky balad Kytice z pověstí národních (1853), nejslavnějšího díla miletínského rodáka Karla Jaromíra Erbena a jednoho z nejznámějších děl české literatury vůbec. Co se vám vybaví jako první, když se řekne Kytice? Zemřela matka a do hrobu dána? Na topole podle skal? Nechoď dceruško k jezeru? Hrej si – tumáš kohouta? Dej sem dítě? Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku? Naše inscenace vás přesvědčí, že Kytice rozhodně nepatří jen do zaprášené archivní poličky s označením „povinná školní četba“! Kytice jako národní poklad, otevírající před námi svět magických balad i moudrostí našich předků. Kytice jako výsostná poezie s romantickým odérem i hororovou patinou. Kytice jako téma viny, trestu a daností zákonů lidských i přírodních. Kytice jako kniha, kterou všichni známe, ale na kterou jsme už možná trochu zapomněli…..

160 vstupné 160 Kč | Hlavní scéna - volné sezení | KLICPEROVO DIVADLO o.p.s. Hlavní scéna - volné sezení

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-07 17:00:00 2023-09-07 19:00:00

07.září - čtvrtek od 17:00 hodin

Opět do knihovny zavítá obdivovatel historie a habsburského rodu MUDr. Petr Minařík. Jeho první vyprávění o císařských bratrech Ferdinandovi I. a Karlovi V. vás zavede do renesanční Evropy, kde sváděli zápas o podobu habsburského soustátí.
 
Připomeneme si podmínky zrodu podunajské říše Habsburků po smrti Ludvíka Jagellonského a Ferdinandovy politické zápasy se stavovskou opozicí při upevňování vlády. Bude řeč o dění v římskoněmecké říši císaře Karla, o Martinu Lutherovi, reformaci a německých selských bouřích. Přiblížíme dlouhý a neúspěšný zápas o obnovení jednoty církve, šmalkaldskou válku a augsburský mír, vzpomeneme na kruté boje s Osmanskou říší. A nezapomeneme ani na významné osobnosti doby, které do Evropy a Čech přinesli nový životní styl – renesanci.
 
Vstupné 40/60 Kč.*
 
 Druhá část přednášky se uskuteční 5. října opět od 17:00.
 
(*Sleva vstupného se vztahuje na seniory a držitele průkazu ZTP.)

0 | Knihovna města Hradce Králové | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města Hradce Králové

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-07 17:00:00 2023-09-07 18:30:00

07.září - čtvrtek od 17:00 hodin

EXPEDICE MONOXYLON IV - NA DLABANÉM ČLUNU EGEJSKÝM MOŘEM
 
V červnu a červenci 2023 se konala již čtvrtá expedice Monoxylon.
 
V replice neolitického dlabaného člunu se 22 novodobých námořníků vypravilo na 500 kilometrů dlouhou cestu Egejským mořem a spojilo pobřeží dnešního Turecka s pobřežím.
 
Jaký byl průběh neobvyklé plavby? A jaký dopad má tento archeologický experiment na naše poznání?
 
Otázky zodpoví archeolog a vedoucí expedice Radomír Tichý.
 
 
Vstupné 50 Kč

0 | Muzeum východních Čech | MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉMuzeum východních Čech

Ostatní pořadatelé
2023-09-07 18:00:00 2023-09-07 19:30:00

zahrnuje 17 bloků přednášek a praktických cvičeníjednou týdně ve čtvrtek pořadatel: Nová Akropolis z.s.

07.září - čtvrtek od 18:00 hodin

Kurz zahrnuje 17 bloků přednášek a praktických cvičení, které budou probíhat jednou týdně, ve čtvrtek od 18 hodin.
S podporou města Hradec Králové.

Kde: Nová Akropolis, třída Karla IV. 641, Hradec Králové
Cena kurzu: 2350 Kč (studenti a důchodci 1700 Kč)

2350 vstupné 2350 Kč | Nová Akropolis | Ostatní pořadateléNová Akropolis

Ostatní pořadatelé
2023-09-07 18:00:00 2023-09-07 20:30:00

07.září - čtvrtek od 18:00 hodin

Vydejte se s námi za dobrodružstvím, které vás zavede na fascinující cestu do srdce Afriky!
Zveme vás na fotografickou výstavu a cestopisnou přednášku z cesty do srdce Afriky, kterou pro vás připravili Lukáš a Lucie Zemanovi.
Nezapomenutelný večer plný krásné přírody a dobrodružství se uskuteční v hudební kavárně PETROF Café. Výstava „Afrika“ je ukázkou divokého a nezkrotného světa afrického kontinentu, zachyceného objektivem. Naši hosté představí řadu důležitých momentů, záběrů přírodních krás a života místních obyvatel. Přijďte se ponořit do atmosféry kontinentu plného kontrastů a barev.
Čeká vás prohlídka fotografií, nezapomenutelná přednáška o cestě do Ugandy, kterou provedou sami autoři. Zjistíte, jaké tajemství se skrývá za každou fotografií a dozvíte se o jejich dobrodružstvích na cestě po Africkém kontinentu. Po přednášce bude následovat diskuse o zážitcích a dojmech z cesty. Máte možnost vyhrát podepsanou velkoformátovou fotografii od Lukáše a nebude chybět ani klavírní doprovod.


Vstup
 • ZDARMA pouze po předchozí rezervaci na tel. čísle +420 725 896 236 nebo přímo v kavárně.
 • Kapacita omezena.
 • Není možné si rezervovat konkrétní stůl v kavárně. Usazování hostů vždy řešíme s ohledem na počet rezervací.
 • Přijďte prosím s dostatečnou časovou rezervou.

0 | Petrof Café, Na Brně 1955, 500 06 HK | Ostatní pořadateléPetrof Café, Na Brně 1955, 500 06 HK

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-07 18:00:00 2023-09-07 19:30:00

Přednáška

07.září - čtvrtek od 18:00 hodin· digitální planetárium

· 90 minut

· přednáška vhodná pro dospělé a mládež od staršího školního věku

Vsadíme se, že bez laseru nepřežijete ani den? Jak je to ale možné, když nikdo z nás úplně každý den nemačká tlačítko on/off na tomto sofistikovaném zařízení? Přidejte se ke mně na cestu za objevením laseru a jeho budoucností! Přednáší Ing. Lenka Hronová, Science to Go.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou. Dodržujte pokyny pracovníků zajišťujících program, ustanovení Návštěvního řádu a aktuálně obecně platná opatření či doporučení.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Snížené vstupné na programy Hvězdárny a planetária v Hradci Králové je určeno pro osoby do 16 let, studenty do 26 let, držitele průkazek ZTP/P a seniory od 60 let.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

70 vstupné 70 Kč | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

Bio Central
2023-09-07 18:00:00 2023-09-07 19:47:00

Němá tajemství

07.září - čtvrtek od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-07 18:00:00 2023-09-07 20:00:00

07.září - čtvrtek od 18:00 hodin

přednáška

*bude upřesněno

0 | | Ostatní pořadatelé

Ostatní pořadatelé
2023-09-07 19:00:00 2023-09-07 20:00:00

07.září - čtvrtek od 19:00 hodin

Napište si datum do diářů a těšte se na jedinečný večer na břehu řeky Orlice s filmovými melodiemi v podání smyčcového kvarteta.

0 | Slezská plovárna | Ostatní pořadateléSlezská plovárna

Bio Central
2023-09-07 20:30:00 2023-09-07 22:24:00

Barbie

07.září - čtvrtek od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-08 09:30:00 2023-09-08 10:30:00

08.září - pátek od 09:30 hodin

Klubík Dráče vás zve do dětského oddělení pobočky v Malšovicích na pohádkový program pro malé děti s rodiči podle našich klasických příběhů.
 
Parkování kočárků v přízemí. Přihlášení nutné na malsovice@knihovnahk.cz.
 
Vstup volný.

0 | KMHK, Malšovice, Náhon 105 | Knihovna města Hradce KrálovéKMHK, Malšovice, Náhon 105

KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
2023-09-08 10:30:00 2023-09-08 12:50:00

Vojtěch MatochaRežie: Pavel Khek

08.září - pátek od 10:30 hodin

160 vstupné 160 Kč | Hlavní scéna - volné sezení | KLICPEROVO DIVADLO o.p.s. Hlavní scéna - volné sezení

Bio Central
2023-09-08 14:00:00 2023-09-08 15:40:00

Two Words as the KeyDvě slova jako klíč

08.září - pátek od 14:00 hodin

70 vstupné 70 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-08 14:30:00 2023-09-08 16:10:00

The InnocentL’Innocent

08.září - pátek od 14:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-08 16:30:00 2023-09-08 17:30:00

Planetárium pro nejmenší

08.září - pátek od 16:30 hodin


- astronomická pohádka a hvězdná obloha s živým výkladem lektora

- digitální planetárium

- 60 minut

- pořad vhodný pro diváky od 5 let do 8 let v doprovodu dospělé osoby

Pořad, který je svým obsahem i délkou uzpůsoben pro nejmenší návštěvníky. V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na hvězdnou oblohu a prohlédneme si souhvězdí. Druhá část programu bude věnována pohádce.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

70 vstupné 70 Kč | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
2023-09-08 17:30:00 2023-09-08 19:30:00

08.září - pátek od 17:30 hodin


KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY MLÁDEŽE
DLOUHOLETÁ TRADICE, ŠPIČKOVÁ ÚROVEŇ
PODMANIVÉ PROSTŘEDÍ HISTORICKÉ BUDOVY ADALBERTINA
RENOMOVANÝ TANEČNÍ MISTR TOMÁŠ CHMEL
HUDEBNÍ DOPROVOD TANEČNÍHO ORCHESTRU BUMBLE BEE BAND
KULTIVOVANÁ VÝUKA A PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

8.září 2023 / Kurz A
Zahájení kurzu
PREZENCE účastníků kurzu proběhne v přísálí Velkého sálu od 16 : 45 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU + 1.lekce se uskuteční ve Velkém sále od 17 : 30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Adalbertinum - Velký sál | Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.Adalbertinum - Velký sál

Bio Central
2023-09-08 17:30:00 2023-09-08 19:17:00

Němá tajemství

08.září - pátek od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-08 18:00:00 2023-09-08 20:00:00

08.září - pátek od 18:00 hodin

Přijďte se zaposlouchat do zvuku mystických manter Indie, které svou energií pomáhají od pradávna najít vnitřní klid, radost, spokojenost, otevírat mysl a srdce přítomnému okamžiku., Kirtan je společné zpívání manter. Můžete se těšit na zvuk harmonia, činelků, indických bubnů a kytar.
Vstupné - dobrovolné
Kontakt: 721 630 587
Email: sriharimandir@email.cz

0 | Artičok | Ostatní pořadateléArtičok

Bio Central
2023-09-08 18:00:00 2023-09-08 19:48:00

#annaismissing

08.září - pátek od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-08 18:30:00 2023-09-08 20:00:00

Living Worlds

08.září - pátek od 18:30 hodin


· hvězdná obloha, virtuální vesmír a celooblohová filmová projekce Living Worlds

· digitální planetárium

· 90 minut

· pořad vhodný pro dospělé a mládež od staršího školního věku

V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na aktuální noční oblohu bez světelného znečištění. Následně podnikneme virtuální cestu do vesmíru. V poslední části programu zhlédneme celooblohovou filmovou projekci Living Worlds.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou. Dodržujte pokyny pracovníků zajišťujících program, ustanovení Návštěvního řádu a aktuálně obecně platná opatření či doporučení.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Snížené vstupné na programy Hvězdárny a planetária v Hradci Králové je určeno pro osoby do 16 let, studenty do 26 let, držitele průkazek ZTP/P a seniory od 60 let.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

90 vstupné 90 Kč | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
2023-09-08 20:00:00 2023-09-08 22:00:00

08.září - pátek od 20:00 hodin


KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY MLÁDEŽE
DLOUHOLETÁ TRADICE, ŠPIČKOVÁ ÚROVEŇ
PODMANIVÉ PROSTŘEDÍ HISTORICKÉ BUDOVY ADALBERTINA
RENOMOVANÝ TANEČNÍ MISTR TOMÁŠ CHMEL
HUDEBNÍ DOPROVOD TANEČNÍHO ORCHESTRU BUMBLE BEE BAND
KULTIVOVANÁ VÝUKA A PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

8.září 2023 / Kurz B
Zahájení kurzu
PREZENCE účastníků kurzu proběhne v přísálí Velkého sálu od 19 : 15 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU + 1.lekce se uskuteční ve Velkém sále od 20 : 00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Adalbertinum - Velký sál | Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.Adalbertinum - Velký sál

Bio Central
2023-09-08 20:00:00 2023-09-08 21:54:00

Barbie

08.září - pátek od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-08 20:30:00 2023-09-08 21:58:00

Fremont

08.září - pátek od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-08 21:00:00 2023-09-08 23:59:00

08.září - pátek od 21:00 hodin

Přijďte si na NãPLAVKU hodit bočkem na hity všeho druhu, uslyšíte klasické oldies i nové taneční pecky. DJ není jukebox? Pravidla se mají porušovat, přijďte si vybrat svou muziku a protancovat celou noc.

8.9.2023 / 21:00 - 03:00

DJ RENDEE

Drink večera: Captain Morgan + Coca Cola

Vstup: 80 Kč

0 | NãPLAVKA café & music bar | Ostatní pořadateléNãPLAVKA café & music bar

Ostatní pořadatelé
2023-09-09 09:00:00 2023-09-10 15:00:00

Přijďte a objevte kouzlo tohoto sportu určeného milovníkům psům a nadšeným sportovcům. Zažijte nevšední sportovní zážitek v dokonalé souhře člověka a psa v krásném prostředí Královéhradeckých lesů v okolí rekreačního areálu Biřička v Hradci Králové.
Těšit se můžete na disciplíny canicross, bikejöring, scooter. V sobotu dětské závody a závody dospělých příchozích v canicrossu, též závody předškolních dětí na odrážedlech. V neděli již tradičně Vlastíkovo plavání - plavecký závod se psy.

0 | Biřička | Ostatní pořadateléBiřička

Ostatní pořadatelé
2023-09-09 09:00:00 2023-09-09 13:00:00

09.září - sobota od 09:00 hodin

Doprovodný program pro vás tentokrát připravujeme ve spolupráci s kavárnou a pekárnou NOKAFE. Těšit se můžete na informace o poctivé cukrařině i pečení kváskového pečiva. Děti si zahrají na cukráře a ve tvořivé dílničce si vyrobí vlastní linecká lízátka.

---
Trhy se konají zpravidla pravidelně každých 14 dní. Výjimečné budou nejen skvělou nabídkou lokálních produktů, ale i tím, že vždy bude připraven zajímavý doprovodný program pro děti. Necháme dětem i jejich doprovodu nahlédnout do života farmářů, ukážeme, jak se staráme o půdu, pěstujeme zeleninu, květiny, chováme dobytek. Děti si budou moci vyzkoušet některé činnosti a třeba si i něco vyrobit nebo zasadit a odnést domů.

0 | Tylovo nábřeží | Ostatní pořadateléTylovo nábřeží

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-09 09:30:00 2023-09-09 10:30:00

09.září - sobota od 09:30 hodin

Zajímá vás, jak probíhá testování IQ? Chcete si vyzkoušet zcela nový IQ test? Pokud ano, zveme vás na mimořádné IQ testování pořádané Mensou České republiky v termínech:
 • v sobotu 9. 9. od 9.30 do 10.30 hodin*
 • v úterý 19. 9. od 17.00 do 18.00 hodin*

Jedná se o experiment, testování nové sady IQ testů. Akce je určena pro všechny od 14 let. Zájemci se mohou registrovat na e-mailu: marta.kubankova@mensa.cz nebo vladimira.buchtova@svkhk.cz

*V případě naplnění kapacity a zvýšeného zájmu možnost přidání další hodiny testování.

0 | Studijní a vědecká knihovna | STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉStudijní a vědecká knihovna

Ostatní pořadatelé
2023-09-09 10:00:00 2023-09-09 18:00:00

09.září - sobota od 10:00 hodin

Tradiční čistě foodtruckový festival opět míří do Hradce Králové. Přijď ochutnat jídla ze všech koutů světa na čtyřech kolech. Těšit se můžeš na různorodou kuchyni a hlavně na degustační porce, protože chceme, abyste měli možnost ochutnat toho co nejvíc. Kromě burgerů se můžeš těšit na Italskou, Francouzkou, Asijskou kuchyni a mnoho dalšího.
Vezmi děti, rodinu a přátelé a přijď strávit příjemný den na hradecké nábřeží. Míst k sezení a odpočinku bude dostatek. Děti se vyřádí v dětském koutku.
A to nejlepší na konec. Vstup na akci je zdarma.

Světové chutě jedou za tebou, tak si zapiš do diáře datum 9. září 2023 a můžeš se začít těšit.

0 | Náměstí 5. května | Ostatní pořadateléNáměstí 5. května

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-09 10:00:00 2023-09-09 17:00:00

Zážitková hra pro nejmenší

09.září - sobota od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na období letních prázdnin jak pro své pravidelné návštěvníky, tak pro ty, co přijdou úplně poprvé, zážitkovou hru pro děti od 3 let a jejich dospělý doprovod. Program začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak.

Věděli jste, že přes léto mají prázdniny nejenom školáci, ale i divadlo? Je to tak! Stejně jako všichni školou povinní i ono potřebuje trochu času na nabrání sil, aby mohlo dál dělat svým návštěvníkům a divákům radost.

A tak si na konci divadelní sezóny zabalí kufry a vyrazí vstříc prázdninovému dobrodružství. Co se pak ale děje s inscenacemi bez těch, kteří je tvoří? A co osiřelá divadelní budova? Není jí tu tak dlouho samotné smutno?

Letos v létě budou mít všichni odvážlivci jedinečnou možnost hravě prozkoumat taje pěti drakovských inscenací a příběhů, které se v nich vypráví. I ti bázlivější, kteří by snad ještě váhali, nemusí mít obavy, protože na luštění, a především na hraní nebude nikdo sám. Společnicí na zážitkové cestě bude průzkumníkům kouzelná Albi tužka, do které jim drakovští herci a herečky, ještě před tím, než se rozutekli na prázdniny, nahráli instrukce k interaktivním úkolům, hádanky, písničky i vzkazy. Kdo ví, co Vás na konci cesty bude čekat? Možná zjistíte, že se fajn prázdniny dají zažít i u nás v Hradci!

Důležité praktické informace:
· Na zážitkovou hru Tajemství divadelních prázdnin se můžete vydat v letních měsících v otevírací době Labyrintu Divadla Drak. Poslední účastníci vychází v 15.30.
· Průvodkyni Albi tužku Vám zapůjčíme na pokladně za zálohu ve výši 500 Kč. Záloha je nutná v hotovosti. Po vrácení tužky vám bude záloha vrácena.
· Na zážitkovou hru není možné použít vlastní donesenou Albi tužku, nahrané texty s úkoly a instrukcemi se s ní nepropojí

Vstupné:
Jednotlivé (za účastníka) * - 180 Kč
Dospělý doprovod - zdarma
Organizované skupiny - 100 Kč/os

* Bojovka je určena primárně pro děti od 3-7 let. Každý platící účastník obdrží (za zálohu 500 Kč) Albi tužku a instrukce k jednotlivým stanovištím a na konci bojovky získá odměna.

180 vstupné 180 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-09 10:00:00 2023-09-09 17:00:00

09.září - sobota od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na letní měsíce pro své návštěvníky speciální venkovní program – dobrodružnou výpravu Za Příběhem Draku. Trasa výpravy začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží potřebné informace a pracovní list s mapou. Výprava probíhá bez průvodce, ale kdykoliv v průběhu programu mohou poutníci vyhledat pobočníka, který jim poradí, jak pokračovat v cestě či kde hledat dál. První část výpravy se odehrává venku v okolí divadla. Poutníci se pohybují podle herní mapy a plní interaktivní úkoly, luští hádanky a postupně získávají jednotlivé indicie potřebné k zdárnému dokončení hry a nalezení pokladu, který se ukrývá v bludišti vitrín v expozici výstavy Příběh Draku 1958 -2018.

Na výpravu Za Příběhem Draku se můžete vydat kdykoliv v otevírací době Labyrintu Divadla Drak - sobota, neděle, svátky od 10.00 do 17.00. Poslední výprava vychází nejpozději v 1,5 h před koncem otevírací doby.

Manuál poutníka
- Část výpravy probíhá venku, vezmi si tedy vhodné oblečení.
- Pokud ještě neumíš číst a psát, vydej se na výpravu s doprovodem, který to umí.
- Výprava probíhá v okolí divadla, ale je bez průvodce, takže malí poutníci potřebují doprovod.
- Na začátku výpravy dostaneš mapu, pracovní list a tužku. Nic dalšího kromě odvahy a bystrého ducha nepotřebuješ


vstupné:
100,- Kč jednotlivé
260,- Kč 1 dospělý + 2-3 děti
360,- Kč 2 dospělí + 2-3 děti
70,- každé další dítě
70,- ZTP, studenti, důchodci
děti do 3 let věku zdarma

100 vstupné 100 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-09 10:00:00 2023-09-09 17:00:00

09.září - sobota od 10:00 hodin

Koncepce a libreto výstavy: Tomáš Jarkovský
Návrh a realizace instalací: Tereza Vašíčková
Odborná konzultace: Miloslav Klíma
Grafika: Jindřich Max Pavlíček
Produkce: Barbora Kalinová
Spolupráce na instalaci: Dílny a technici Divadla Drak

Určeno pro celou rodinu.

Výstava Příběh Draku 1958–2018 vypráví příběh 60leté historie Divadla Drak. Prostřednictvím vystavených loutek, fotografií, scénografických návrhů, ukázek z inscenací a dalších dobových materiálů zachycuje proměny drakovského divadelního jazyka a zároveň přibližuje nezaměnitelnou atmosféru divadla. Představuje Drak jako místo tvorby, ale také jako křižovatku osudů těch, kteří jeho příběh po 60 let spoluvytvářeli.

Expozice se skládá z 31 zastavení věnovaných významným inscenacím, osobnostem nebo událostem v historii divadla, která jsou rozdělena do osmi tematických celků. Prvních pět je řazeno chronologicky a vypraví příběh divadla od jeho počátků až k oslavám 60. výročí založení. Připomíná důležité milníky historie Draku a představuje významné inscenace či osobnosti, které jsou s jednotlivými etapami vývoje divadla spojeny. Poslední tři části-zastavení představující kompletní výpravu legendární inscenace O Sněhurce, unikátní dokument Jana Špáty a bilanci bohaté zájezdové činnosti divadla pak společně tvoří jakýsi epilog výstavy. Stručný komentář ke každému zastavení naleznete spolu s orientační mapkou v tištěném průvodci výstavou.

Výstava byla realizována s finanční podporou Nadace ČEZ.

60 vstupné 60 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

Ostatní pořadatelé
2023-09-09 10:00:00 2023-09-09 16:00:00

09.září - sobota od 10:00 hodin

Pravé dobrodružství číhá venku!
Pojď ho s námi zažít!

Skauti pro vás, vaše rodiny a hlavně ty nejmladší členy, připravili další dětský den na Hradišti.

Kromě rukodělných činností, lanových aktivit a spousty dalšího se můžete také těšit na dobývání samotného hradu.

0 | Rytířské Hradiště | Ostatní pořadateléRytířské Hradiště

Galerie Koruna
2023-09-09 11:00:00 2023-09-09 11:00:00

Po - Pá 10 - 13, 14 - 17 hodin
So 11 - 16 hodin

A. Born, E. Filipová, M. Hencl, P. Hubáček, J. Slíva, P. Matuška

PRODLOUŽENO DO 9. 9. 2023
Doplněno o další autory: S. Dalí, J. Anderle, M. Rittstein, J. Jíra, T. Hřivnáč, B. Jirků a další

Otevřeno: Po - Pá 10 - 13, 14 - 17 hodin / So 11 - 16 hodin
Galerie Koruna, Rokitanského 169, (Svatojánské náměstí), 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 513 009
www.galeriekoruna.cz

0 | Galerie Koruna, Rokitanského 169, HK | Galerie KorunaGalerie Koruna, Rokitanského 169, HK

2023-09-09 14:00:00 2023-09-09 14:00:00

09.září - sobota od 14:00 hodin

14:00 Korzáři, tramp
15:00 Šejkr, rock
16:10 V.V.U, punk
17:00 Módní přehlídka
18:00 Olinblack, rock
19:20 Čert ví, punk
20:40 Čí je to vina, rock

Vstup volný, občerstvení, program i pro děti

Dům Matky Terezy
www.charitahk.cz

0 | Kavčí plácek, Hradec Králové | Oblastní charita Hradec KrálovéKavčí plácek, Hradec Králové

Bio Central
2023-09-09 14:00:00 2023-09-09 15:34:00

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

09.září - sobota od 14:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-09 14:30:00 2023-09-09 16:00:00

Mavka, The Forrest SongMavka. Lisova pysnya

09.září - sobota od 14:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-09 15:00:00 2023-09-09 16:00:00

Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy Věra Jičínská s kurátorkou Martinou Pachmanovou.
_________________________________
Věra Jičínská
16/04/23–10/09/23
Výstava Věry Jičínské přibližuje stěžejní aspekty tvorby této neprávem opomíjené osobnosti českého moderního umění. Na základě výběru obrazů, pastelů, kreseb, grafik, ale i málo známých fotografií, vykresluje vývoj autorčina díla v meziválečném období, kdy studovala, pracovala či vystavovala v Brně, Mnichově, Praze, Paříži, Bretani, Pětikostelí nebo Dobrušce. Připomíná ale také její práci na poli užitého umění, jemuž se věnovala po druhé světové válce.
Jičínská naplňovala řadu atributů moderní ženy: vzepřela se otcovské autoritě, když odešla studovat a pracovat do světa; budovala si finanční nezávislost, kouřila, cestovala, krátkými vlasy demonstrovala svobodu a nezávislost. Byla flanérkou moderního velkoměsta a svou pozorovatelskou vášeň ve 30. letech završila novinovými a časopiseckými články i extenzivní fotografickou dokumentací okolního světa. Podobně jako její generační souputnice byla však rodinou, společností i kritikou opakovaně upomínána, že životní role ženy souvisí v první řadě s mateřstvím a že právě s ním je spojena také legitimizace ženského umění. Tomuto předsudečnému názoru vzdorovala tvrdošíjným studiem a metamorfováním kubismu, purismu a neoklasicismu, hledáním témat, která do té doby představovala mužskou doménu (včetně senzuální malby ženských aktů), dále výpravami za „exotikou“, expresivním gestem či abstrahováním viděné skutečnosti. V neposlední řadě také odvážným rozhodnutím vydat se ve svých 50 letech na neprozkoumanou cestu designérky.
_________________________________
Vstup ZDARMA
https://www.galeriehk.cz/vystavy/vera-jicinska/

0 | Galerie moderního umění, Velké náměstí 139/140, HK | GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉGalerie moderního umění, Velké náměstí 139/140, HK

Oblastní charita Hradec Králové
2023-09-09 15:00:00 2023-09-09 19:00:00

09.září - sobota od 15:00 hodin

Koncert v Jiráskových sadech nabízí bohatý program pro širokou veřejnost:
 
 • 15:00 Výstava ukrajinských dřevěných předmětů, keramiky a výšivek
 • 15:00 Soutěže a dílničky pro děti a mládež
 • 15:00 - 16:00 Workshop zdobení perníčků, Malování na obličej a na trička
 • 16:00 Módní přehlídka ukrajinských lidových krojů
 • 16:30 Koncert ukrajinských hudebních i tanečních skupin a umělců – na pódiu vystoupí folklórní soubor RADISŤ, umělkyně NATALIIA IVANOVA, dětské soubory NYTOČKA RODOVODU a VESELKA, talentovaný chlapec MYKHAILO VYNDIUK, trio DYVOHRAJ a dětský taneční kroužek YURIIA BALEHY

Akci pořádají Diecézní charita Hradec Králové a Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách pod záštitou primátorky města.
Spolufinancováno Evropskou unií, statutárním městem Hradec Králové a z projektu Unicef.

Více také na www.hk.caritas.cz a na facebooku https://www.facebook.com/ukrajinskyspolekunas.cz.

0 | Jiráskovy sady | Oblastní charita Hradec KrálovéJiráskovy sady

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-09 15:30:00 2023-09-09 17:00:00

3-2-1 START!

09.září - sobota od 15:30 hodinastronomická pohádka, hvězdná obloha s živým výkladem lektora

digitální planetárium

90 minut

pořad vhodný pro diváky od 8 let v doprovodu dospělé osoby


V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na hvězdnou oblohu a souhvězdí. Následně se proletíme vesmírem. V poslední části programu se podíváme na astronomickou pohádku 3-2-1 START!.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně na zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

70 vstupné 70 Kč | Digitální planetárium a hvězdárna | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium a hvězdárna

Bio Central
2023-09-09 16:00:00 2023-09-09 17:24:00

Richard the Stork and the Mystery of the Great JewelÜberflieger - Das Geheimnis des großen Juwels

09.září - sobota od 16:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-09 16:00:00 2023-09-09 20:00:00

09.září - sobota od 16:00 hodin

ZŠ Kukleny a KMS Kukleny vás srdečně zvou na Garden party. Akce se uskuteční 9. 9. 2023 od 16:00 ve venkovním areálu ZŠ Kukleny.

0 | ZŠ Kukleny | Ostatní pořadateléZŠ Kukleny

Bio Central
2023-09-09 17:30:00 2023-09-09 18:58:00

Fremont

09.září - sobota od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-09 18:00:00 2023-09-09 19:40:00

My Big Fat Greek Wedding 3

09.září - sobota od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-09 18:30:00 2023-09-09 20:00:00

Voyager

09.září - sobota od 18:30 hodin


· hvězdná obloha, virtuální vesmír a celooblohová filmová projekce Voyager

· digitální planetárium

· 90 minut

· pořad vhodný pro dospělé a mládež od staršího školního věku

V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na aktuální noční oblohu bez světelného znečištění. Následně podnikneme virtuální cestu do vesmíru. V poslední části programu zhlédneme celooblohovou filmovou projekci Voyager.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou. Dodržujte pokyny pracovníků zajišťujících program, ustanovení Návštěvního řádu a aktuálně obecně platná opatření či doporučení.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Snížené vstupné na programy Hvězdárny a planetária v Hradci Králové je určeno pro osoby do 16 let, studenty do 26 let, držitele průkazek ZTP/P a seniory od 60 let.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

90 vstupné 90 Kč | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
2023-09-09 19:00:00 2023-09-09 21:40:00

David DrábekRežie: David Drábek

09.září - sobota od 19:00 hodin

Divadelní zpracování skandální hry Davida Drábka. Role psaná na míru Pavle Tomicové.

390 vstupné 350 Kč, 390 Kč | Hlavní scéna | KLICPEROVO DIVADLO o.p.s. Hlavní scéna

PETROF Gallery
2023-09-09 19:00:00 2023-09-09 21:00:00

09.září - sobota od 19:00 hodin

Vydejte se na cestu časem a oslavte s námi naše blížící se 160. výročí!
Buďte součástí jedinečného klavírního koncertu, který propojí svět hudby a fascinující historii firmy PETROF. Těšit se můžete na koncert dvou hradeckých rodáků a členů PETROF Art Family Matyáše Nováka a Jiřího Pavlíka. Ti vás provedou průřezem známých skladeb vzniklých v jednotlivých epochách od založení firmy PETROF v roce 1864 až po současnost.
Budete se moci ponořit do vzrušující atmosféry minulosti, kterou vzkřísíme pomocí historických nástrojů a autentických dobových kostýmů.
Zažijte večer, který bude mít jedinečnou atmosféru, která vás přenese do zlaté éry klavírního umění. Prohlédnout si budete moci i historická pianina a archivní fotografie z výroby v naší továrně.
Vystupující
Matyáš Novák – klavír
Jiří Pavlík – klavír

0 | Petrof Gallery | PETROF GalleryPetrof Gallery

Bio Central
2023-09-09 20:00:00 2023-09-09 23:00:00

Oppenheimer

09.září - sobota od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-09 20:30:00 2023-09-09 22:24:00

Barbie

09.září - sobota od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-10 09:00:00 2023-09-10 11:30:00

10.září - neděle od 09:00 hodin

XXII. ročník jízdy královéhradeckých občanů a jejich přátel na všem, co má kola je poháněno lidskou silou.

 • Start od 10 do 11 hodin od plaveckého bazénu
 • Prezentace od 9hodin, poslední dojezd bude registrován v 11:30
Trasa: Start a cíl od plaveckého bazénu, projet směrem k Šimkovým sadům přes ulici Akademika Bedrny a projet Šimkovy sady hlavní cestou k Rotundě do Buzulucké ulice až k budově magistrátu, odbočit na třídu ČSA a po ní projet přes světelnou křižovatku, kolem hotelu Grand až na semafory, zde odbočit na Pražský most do ulice Švehlova, úřes Masarykovo náměstí, dále pokračovat Čelakovského ulicí na Baťkovo náměstí, Mánesovou ulicí, pokračovat do ulice Klumparova, poté K. H. Máchy na Ulrichovo náměstí zabočit do Mánesovy ulice, projet Ambrožovou ulicí až na Tylovo nábřeží, po nábřeží rovně kolem Pražského mostu, po stezce po Tylově nábřeží podjet Tyršův most a pokračovat po cyklostezce po nábřeží až k nové lávce, přes lávku, doprava a projekt až plaveckému bazénu, kde je cíl trasy.

Účastnický poplatek: 70 Kč, děti 50 Kč

0 | start u plaveckého bazénu | Ostatní pořadateléstart u plaveckého bazénu

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-10 10:00:00 2023-09-10 17:00:00

Zážitková hra pro nejmenší

10.září - neděle od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na období letních prázdnin jak pro své pravidelné návštěvníky, tak pro ty, co přijdou úplně poprvé, zážitkovou hru pro děti od 3 let a jejich dospělý doprovod. Program začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak.

Věděli jste, že přes léto mají prázdniny nejenom školáci, ale i divadlo? Je to tak! Stejně jako všichni školou povinní i ono potřebuje trochu času na nabrání sil, aby mohlo dál dělat svým návštěvníkům a divákům radost.

A tak si na konci divadelní sezóny zabalí kufry a vyrazí vstříc prázdninovému dobrodružství. Co se pak ale děje s inscenacemi bez těch, kteří je tvoří? A co osiřelá divadelní budova? Není jí tu tak dlouho samotné smutno?

Letos v létě budou mít všichni odvážlivci jedinečnou možnost hravě prozkoumat taje pěti drakovských inscenací a příběhů, které se v nich vypráví. I ti bázlivější, kteří by snad ještě váhali, nemusí mít obavy, protože na luštění, a především na hraní nebude nikdo sám. Společnicí na zážitkové cestě bude průzkumníkům kouzelná Albi tužka, do které jim drakovští herci a herečky, ještě před tím, než se rozutekli na prázdniny, nahráli instrukce k interaktivním úkolům, hádanky, písničky i vzkazy. Kdo ví, co Vás na konci cesty bude čekat? Možná zjistíte, že se fajn prázdniny dají zažít i u nás v Hradci!

Důležité praktické informace:
· Na zážitkovou hru Tajemství divadelních prázdnin se můžete vydat v letních měsících v otevírací době Labyrintu Divadla Drak. Poslední účastníci vychází v 15.30.
· Průvodkyni Albi tužku Vám zapůjčíme na pokladně za zálohu ve výši 500 Kč. Záloha je nutná v hotovosti. Po vrácení tužky vám bude záloha vrácena.
· Na zážitkovou hru není možné použít vlastní donesenou Albi tužku, nahrané texty s úkoly a instrukcemi se s ní nepropojí

Vstupné:
Jednotlivé (za účastníka) * - 180 Kč
Dospělý doprovod - zdarma
Organizované skupiny - 100 Kč/os

* Bojovka je určena primárně pro děti od 3-7 let. Každý platící účastník obdrží (za zálohu 500 Kč) Albi tužku a instrukce k jednotlivým stanovištím a na konci bojovky získá odměna.

180 vstupné 180 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

Ostatní pořadatelé
2023-09-10 10:00:00 2023-09-10 17:00:00

10.září - neděle od 10:00 hodin

Třetí ročník projektu Den náborů a sportu je tu. V neděli 10. září se ve Sportovním areálu Slavia Hradec Králové v Orlické kotlině představí více než 40 sportovních oddílů! Těšit se můžete na stánky s míčovými sporty, tanečními sporty, bojovými uměními a dalšími.
Připraveno bude také podium s ukázkami tanečních sportů a bojových umění.
Přijďte poznat královéhradecké sportovní možnosti. Na děti čekají také soutěže o ceny a sportovní exhibice u jednotlivých stánků!


KDY: 10. 9. 2023 od 10 hodin
KDE: Sportovní areál Slavia Hradec Králové, Orlická kotlina
VSTUPNÉ: Zdarma

0 | Areál hradecké Slávie | Ostatní pořadateléAreál hradecké Slávie

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-10 10:00:00 2023-09-10 17:00:00

10.září - neděle od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na letní měsíce pro své návštěvníky speciální venkovní program – dobrodružnou výpravu Za Příběhem Draku. Trasa výpravy začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží potřebné informace a pracovní list s mapou. Výprava probíhá bez průvodce, ale kdykoliv v průběhu programu mohou poutníci vyhledat pobočníka, který jim poradí, jak pokračovat v cestě či kde hledat dál. První část výpravy se odehrává venku v okolí divadla. Poutníci se pohybují podle herní mapy a plní interaktivní úkoly, luští hádanky a postupně získávají jednotlivé indicie potřebné k zdárnému dokončení hry a nalezení pokladu, který se ukrývá v bludišti vitrín v expozici výstavy Příběh Draku 1958 -2018.

Na výpravu Za Příběhem Draku se můžete vydat kdykoliv v otevírací době Labyrintu Divadla Drak - sobota, neděle, svátky od 10.00 do 17.00. Poslední výprava vychází nejpozději v 1,5 h před koncem otevírací doby.

Manuál poutníka
- Část výpravy probíhá venku, vezmi si tedy vhodné oblečení.
- Pokud ještě neumíš číst a psát, vydej se na výpravu s doprovodem, který to umí.
- Výprava probíhá v okolí divadla, ale je bez průvodce, takže malí poutníci potřebují doprovod.
- Na začátku výpravy dostaneš mapu, pracovní list a tužku. Nic dalšího kromě odvahy a bystrého ducha nepotřebuješ


vstupné:
100,- Kč jednotlivé
260,- Kč 1 dospělý + 2-3 děti
360,- Kč 2 dospělí + 2-3 děti
70,- každé další dítě
70,- ZTP, studenti, důchodci
děti do 3 let věku zdarma

100 vstupné 100 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-10 10:00:00 2023-09-10 17:00:00

10.září - neděle od 10:00 hodin

Koncepce a libreto výstavy: Tomáš Jarkovský
Návrh a realizace instalací: Tereza Vašíčková
Odborná konzultace: Miloslav Klíma
Grafika: Jindřich Max Pavlíček
Produkce: Barbora Kalinová
Spolupráce na instalaci: Dílny a technici Divadla Drak

Určeno pro celou rodinu.

Výstava Příběh Draku 1958–2018 vypráví příběh 60leté historie Divadla Drak. Prostřednictvím vystavených loutek, fotografií, scénografických návrhů, ukázek z inscenací a dalších dobových materiálů zachycuje proměny drakovského divadelního jazyka a zároveň přibližuje nezaměnitelnou atmosféru divadla. Představuje Drak jako místo tvorby, ale také jako křižovatku osudů těch, kteří jeho příběh po 60 let spoluvytvářeli.

Expozice se skládá z 31 zastavení věnovaných významným inscenacím, osobnostem nebo událostem v historii divadla, která jsou rozdělena do osmi tematických celků. Prvních pět je řazeno chronologicky a vypraví příběh divadla od jeho počátků až k oslavám 60. výročí založení. Připomíná důležité milníky historie Draku a představuje významné inscenace či osobnosti, které jsou s jednotlivými etapami vývoje divadla spojeny. Poslední tři části-zastavení představující kompletní výpravu legendární inscenace O Sněhurce, unikátní dokument Jana Špáty a bilanci bohaté zájezdové činnosti divadla pak společně tvoří jakýsi epilog výstavy. Stručný komentář ke každému zastavení naleznete spolu s orientační mapkou v tištěném průvodci výstavou.

Výstava byla realizována s finanční podporou Nadace ČEZ.

60 vstupné 60 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

Ostatní pořadatelé
2023-09-10 10:00:00 2023-09-10 17:00:00

Pořádá Dětská železnice Hradec Králové, Královéhradecký klub přátel parních strojů, Pardubický spolek historie železniční dopravy

 • ukázky modelových železnic více velikostí, některé v provozu
 • parková dráha - modely supervelých měřítek s možností svezení
 • prodej upomínkových předmětů a suvenýrů s motivy železnice

0 | Náměstí 5. května | Ostatní pořadateléNáměstí 5. května

Ostatní pořadatelé
2023-09-10 11:15:00 2023-09-10 18:00:00

10.září - neděle od 11:15 hodin

Začátek září bude v centru Hradce Králové patřit tradiční Velké ceně Hradce Králové. Celá akce odstartuje 10. září 2023 v 11:15 hodin na Masarykově náměstí.
Novinkou letošního ročníku jsou běžecké závody s názvem Hradecká pětka, jejichž součástí budou i dětské běžecké závody. Následovat bude tradiční Český pohár na koloběžkách a celá akce vyvrcholí cyklistickým závodem Velká cena Hradce Králové v kategorii mužů do 40 let a masters. Program je v letošním roce připraven pro každého nejen cyklistického nadšence!
Pro děti bude připraven program v rámci dětského dne. Kromě dětských závodů (dětský běh, charitativní jízda) bude připraveno množství atrakcí včetně skákacího hradu. Celá akce bude od 16:00 doprovázena koncertem skupiny Elektrophonix.

PROGRAM AKCE:
11:15 Dětské závody v běhu
12:00 Hradecká pětka - závod jednotlivců v běhu
13:00 Hradecká pětka - štafetový závod v běhu
14:00 IDEA Strnadel Český pohár v koloběhu
14:40 Rafkarna Velká cena Hradce Králové masters
15:30 Jezdi a pomáhej s Akcentou a ForActiv
16:00 Track stand show
16:30 Rafkarna Velká cena Hradce Králové

Aktivity dětského dne bude k dispozici v průběhu celého programu.

*změna programu vyhrazena

***
Akce je zařazena do cyklu Calendarium regina - souboru prestižních a ojedinělých akcí, často národního či mezinárodního významu. Občanům města i návštěvníkům se tak nabízí možnost navštívit kulturní, sportovní a společenské akce rozmanitého charakteru, které probíhají během celého roku ve městě a jeho blízkém okolí. Další akce z cyklu naleznete na https://www.hradeckralove.org/calendarium-regina/d-50466

0 | Masarykovo náměstí, Hradec Králové | Ostatní pořadateléMasarykovo náměstí, Hradec Králové

Ostatní pořadatelé
2023-09-10 12:00:00 2023-09-10 14:00:00

10.září - neděle od 12:00 hodin

Běžecký závod pro širokou veřejnost v centru města Hradce Králové na pět kilometrů. Na programu jsou dětské závody, závody jednotlivců a štafet. Hradecká pětka je součástí Velké ceny Hradce Králové v cyklistice, která byla založena již v roce 1964. Start a cíl jsou umístěny na Masarykově náměstí a závodnící se vydají na uzavřenou trasu okruhu v samém centru města. Připravte se na skvělou atmosféru a jedinečnou možnost si zaběhat v místech, kde se psala historie metropole východních Čech.

0 | Masarykovo náměstí | Ostatní pořadateléMasarykovo náměstí

Bio Central
2023-09-10 14:00:00 2023-09-10 15:30:00

Mavka, The Forrest SongMavka. Lisova pysnya

10.září - neděle od 14:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-10 14:30:00 2023-09-10 15:54:00

Richard the Stork and the Mystery of the Great JewelÜberflieger - Das Geheimnis des großen Juwels

10.září - neděle od 14:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-10 16:00:00 2023-09-10 17:30:00

Mavka, The Forrest SongMavka. Lisova pysnya

10.září - neděle od 16:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-10 17:30:00 2023-09-10 19:10:00

My Big Fat Greek Wedding 3

10.září - neděle od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-10 18:00:00 2023-09-10 19:00:00

charitativní koncert na podporu Dětské kliniky FN HKpořadatel: Nadační fond Rotary klubu Hradec Králové

10.září - neděle od 18:00 hodin

Charitativní koncert Tmavomodrý večer 2023

Akce je charitativního charakteru a pořádá ji Rotary club Hradec Králové na podporu Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

www.rotary.org

Na koncertě vystoupí významný Český chlapecký sbor BONI PUERI a operní pěvkyně Patricia Janečková.

http://www.bonipueri.cz
Patricia Janečková

V rámci několikaleté tradice benefičních koncertů připravujeme opět pro rok 2023 uspořádání "Tmavomodrého večera". Letošním obdarovaným budou pacienti Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. V minulosti náš klub v rámci organizovaných humanitárních akci podpořil finančně mj. např. Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v Hradci Králové a opakovaně i Speciální mateřskou školu pro zrakově postižené děti.

Více informací jak na facebooku a webech Rotary clubu a spřízněných organizací, tak na Instagramu.

V nádherném prostředí Chrámu svatého Ducha v Hradci Králové tak během koncertu zazní díla A. Dvořáka, B. Smetany, G.F.Händela a výběr z muzikálů. Délka trvání akce je cca 1 hod.

(změna repertoáru vyhrazena)

800 vstupné 800 Kč | katedrála Sv. Ducha | Ostatní pořadatelékatedrála Sv. Ducha

Bio Central
2023-09-10 18:00:00 2023-09-10 19:47:00

Němá tajemství

10.září - neděle od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-10 19:30:00 2023-09-10 21:00:00

 • Druhý koncert 4. ročníku festivalu Vzkříšené varhany
 • Hradec Králové, kaple sv. Josefa
 • Neděle 10. září 2023 v 19:30 hodin

Účinkují:
 • VÁCLAV UHLÍŘ – VARHANY
 • JAKUB HRUBÝ – ZPĚV
Program koncertu:
 • Marc-Antonie Charpentier (1643 – 1704): Prelude / Apres le Prelude (Te Deum)
 • Georg Friedrich Händel (1685 – 1759): Koncert B dur / Dignare o Domine /
 • Dank sei Dir, Herr!
 • František Xaver Murschhauser (1663 – 1730): Aria
 • Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Gratias agimus tibi (Missa in g moll) /
 • Preludium a fuga B dur / Wachet auf, ruft uns die Stimme
 • Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Die Ehre Gottes aus der Natur / Buď pozdraveno jméno tvé
 • Joseph Haydn (1732 – 1809): Flötenuhr (výběr)
 • Antonín Dvořák (1841 – 1904): Vlasti má milená (z Novosvětské symfonie)
 • Václav Uhlíř (*1954): Improvizace na duchovní píseň
Vstupné 100 Kč

0 | | Ostatní pořadatelé

Bio Central
2023-09-10 20:00:00 2023-09-10 21:54:00

Barbie

10.září - neděle od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-10 20:30:00 2023-09-10 21:58:00

Fremont

10.září - neděle od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-11 16:00:00 2023-10-20 18:00:00

11.září - pondělí od 16:00 hodin

Výstava probíhá od 11. 9. do 20. 10. 2023 v Galerii Na Mostě.
Vernisáž výstavy: 11. 9. 2023 v 16:00
Arno Čančík (1942) vystudoval obor kovorytectví na státní odborné škole v Jablonci nad Nisou. Rytectví a řezbářství studoval i v Novém Boru. Dlouhou dobu se věnoval návrhu mincí, plaket a medailí. Rytí a broušení skla klasickými i pokročilými (moderními) metodami se věnuje od 70. let 20. století
Ve svých rytinách (většinou do čirého skla) se věnuje různým tematickým okruhům (architektura, heraldika, člověk, příroda, abstrakce, kaligrafie). Rytiny vytváří pomocí malého rotujícího kamenného nebo mosazného kotouče. Také používá kotouče z diamantu. Kotouče jsou často malé o velikosti srovnatelné se špendlíkovou hlavičkou.

0 | Galerie Na Mostě | Ostatní pořadateléGalerie Na Mostě

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-11 16:30:00 2023-09-11 19:00:00

11.září - pondělí od 16:30 hodin

relax – pohoda – tvoření – zábava – meditace
 
Relaxačním kurzem s tématikou arteterapie vás provede arteterapeutka Mgr. Hana Vojtíšková. Nepůjde ani tak o léčbu, ale hlavně o prostor, kde se můžete pomocí výtvarných technik zastavit, uvolnit, dotknout se sebe sama.
 
Budete si moci vyzkoušet práci s akvarelovými barvami, pastely i jinými výtvarnými materiály. K tomu nám pomohou pohádkové příběhy, projektivní karty i vlastní fantazie.
 
Kurz se bude konat vždy od 16:30 do 19:00 v sále knihovny: 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 13. 11., 27. 11., 12. 12. (úterý) a 18. 12. 2023.
 
Počet míst je omezen, je nutné se přihlásit na propagace@knihovnahk.cz nebo tel. 601 563 594 a zaplatit na infopultu ústřední budovy.
 
Vstupné za celý kurz je 1 070 Kč (cena za 8 lekcí).

0 | Knihovna města Hradce Králové | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města Hradce Králové

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-11 17:00:00 2023-09-11 18:30:00

11.září - pondělí od 17:00 hodin

Zajímá Vás život lidí, kteří přijali do péče cizí dítě? Je to pro Vás obdivuhodné, nebo něčím zvláštní či zajímavé? Přijďte si poslechnout povídání pěstounky z Královéhradeckého kraje, paní Zdeňky Bímové, která se pěstounství se svým manželem věnuje již několik let a tuto možnost bere jako velký dar. Pečují o chlapečka, který jim přirostl k srdci, stal se členem jejich rodiny, bratrem jejich vlastních dětí a mnoha způsoby každý den obohacuje jejich život. A dozvíte se i více. Jaké to je být pravidelně v kontaktu s dítětem, které vyrůstá v ústavním zařízení a jak mu můžete být nápomocni na jeho životní cestě? To a mnohé další se dozvíte na našem setkání. Více informací k tématu náhradního rodičovství: www.stansenahradnimrodicem.cz, FB „Staň se náhradním rodičem“.
 
Vstup volný.
 
V učebně č. 2 v 5. NP od 17.00 hodin.

0 | Studijní a vědecká knihovna | STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉStudijní a vědecká knihovna

Bio Central
2023-09-11 17:30:00 2023-09-11 19:17:00

Němá tajemství

11.září - pondělí od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-11 18:00:00 2023-09-11 19:48:00

#annaismissing

11.září - pondělí od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-11 19:00:00 2023-09-11 20:30:00

Česká travesti show TECHTLE MECHTLE Pořadatel: Techtle Mechtle revue

11.září - pondělí od 19:00 hodin

Nejúspěšnější česká travesti show TECHTLE MECHTLE přiváží novou divadelní show ,,Dokud nás smrt nerozdělí,, poprvé do HRADCE KRÁLOVÉ!

V dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí... Tuhle větu řekla minimálně jednou za život snad většina z Vás. Ti odvážnější i vícekrát. Skupina Techtle Mechtle si tentokrát ve svém pořadu posvítí na to, jak vypadá takové manželství po 30-ti letech pod jednou střechou. Jediná dcera už odrostla a z počátečního zamilování a okouzlení jste se už dávno probudili. Život a manželství jsou zkrátka boj a vyhrát musí v ideálním případě oba. Divadelní show, ve které se místy budete cítit jako u Vás doma v obýváku, míří do Hradce Králové. Muzikálovo-taneční, divadelní představení, ve kterém uvidíte za jeden večer zhruba 80 kostýmů, propracované taneční choreografie a vtipné scénky z manželství, které píše sám život. Skupina Techtle Mechtle připravuje každý rok nové představení, které je vždy jejich vlastní tvorbou, a to od návrhu kostýmů, výpravné jevištní scény, paruk, dekorací až po samotný scénář celého představení. Pánové Lukáš, Martin, Nikolas a Saša se svou posádkou míří za Vámi! Show této skupiny ve většině měst bývá vyprodána i několik měsíců dopředu a za poslední roky se těší na poli české divadelní scény stále větší oblibě.

Více informací naleznete na www.techtlemechtlerevue.cz nebo Facebooku: Techtle Mechtle revue - travesti show.

450 vstupné 450 Kč | Adalbertinum - Velký sál | Ostatní pořadateléAdalbertinum - Velký sál

Sál Filharmonie HK - Ostatní pořadatelé
2023-09-11 19:00:00 2023-09-11 21:00:00

divadelní komedieuvádí Ag. Židek

11.září - pondělí od 19:00 hodin

autor: Eric Assous
režie: Ondřej Zajíc
produkce: Divadlo Palace
hrají: Hynek Čermák a Lucie Vondráčková
Komedie pro muže a ženu. Svižná, vtipná, nepostrádá ale vážnější tóny.
Nejspíš to znáte sami. Náhodné setkání vás svede dohromady s někým, kdo vás nesmírně přitahuje. Drobným problémem je, že vaše světonázory jsou zcela, ale zcela neslučitelné.
Luisa je svobodná spisovatelka. Alexander je majitel restaurace uprostřed rozvodu. Luisa nemá žádné děti. Alexander má tři dcery.
Luisa má mnoho zájmů. Alexander se, kromě žen a své restaurace, nezajímá o nic. Spojuje je snad jen strach ze stárnutí a ze samoty... a rozhodnutí, že zkusí štěstí spolu.
A tehdy se Alexander dozví to poslední, co by chtěl v počátcích nového života slyšet...

580 vstupné 240 Kč, 580 Kč | Sál Filharmonie Hradec Králové | Sál Filharmonie HK - Ostatní pořadatelé Sál Filharmonie Hradec Králové

KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
2023-09-11 19:00:00 2023-09-11 21:00:00

Gabriela PreissováRežie: Diana Šoltýsová

11.září - pondělí od 19:00 hodin

300 vstupné 260 Kč, 300 Kč | Hlavní scéna | KLICPEROVO DIVADLO o.p.s. Hlavní scéna

Bio Central
2023-09-11 20:00:00 2023-09-11 23:00:00

Oppenheimer

11.září - pondělí od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-11 20:00:00 2023-09-11 21:00:00

11.září - pondělí od 20:00 hodin

cestovatelský stand up, vstup zdarma

0 | Klub č. p. 4 | Ostatní pořadateléKlub č. p. 4

Bio Central
2023-09-11 20:30:00 2023-09-11 22:24:00

Barbie

11.září - pondělí od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-12 09:00:00 2023-09-12 17:00:00

12.září - úterý od 09:00 hodin

Přijďte si prohlédnout prostory rodinného centra a seznámit se s jeho činností. Využijte možnosti včas se přihlásit na atraktivní jazykové a další kurzy (omezený počet míst!) a vybrat si z pestré programové nabídky na školní rok 2023/2024. Pro děti je k dispozici naše dobře vybavená herna, pro všechny návštěvníky malé občerstvení. Můžete si u nás také vlastnoručně vytvořit drobnou dekoraci. Těšíme se na vás!

0 | KRC Sedmikráska | Ostatní pořadateléKRC Sedmikráska

KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
2023-09-12 10:00:00 2023-09-12 12:10:00

Karel Jaromír ErbenRežie: Karel Brožek

12.září - úterý od 10:00 hodin

Jevištní podoba sbírky balad Kytice z pověstí národních (1853), nejslavnějšího díla miletínského rodáka Karla Jaromíra Erbena a jednoho z nejznámějších děl české literatury vůbec. Co se vám vybaví jako první, když se řekne Kytice? Zemřela matka a do hrobu dána? Na topole podle skal? Nechoď dceruško k jezeru? Hrej si – tumáš kohouta? Dej sem dítě? Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku? Naše inscenace vás přesvědčí, že Kytice rozhodně nepatří jen do zaprášené archivní poličky s označením „povinná školní četba“! Kytice jako národní poklad, otevírající před námi svět magických balad i moudrostí našich předků. Kytice jako výsostná poezie s romantickým odérem i hororovou patinou. Kytice jako téma viny, trestu a daností zákonů lidských i přírodních. Kytice jako kniha, kterou všichni známe, ale na kterou jsme už možná trochu zapomněli…..

160 vstupné 160 Kč | Hlavní scéna - volné sezení | KLICPEROVO DIVADLO o.p.s. Hlavní scéna - volné sezení

Bio Central
2023-09-12 10:00:00 2023-09-12 11:40:00

Two Words as the KeyDvě slova jako klíč

12.září - úterý od 10:00 hodin

70 vstupné 70 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-12 14:00:00 2023-09-12 16:00:00

12.září - úterý od 14:00 hodin

Centrum sociální pomoci a služeb si pro pro seniory a klienty sociálních služeb zorganizovali 9. sportovní hry seniorů, které jsou nejen o sportování, ale také o zážitku z příjemně stráveného odpoledne. Budou se konat 12. 9.2023 a srdečně je zvána i veřejnost.

Místo konání: Fitpark mezi Harmonií I a Harmonií II

Soutěžní disciplíny:

 • šipky
 • ruské kuželky
 • hod na basketbalový koš
 • cvičení na zabudovaných strojích
 • volné disciplíny: petanque, stolní tenis

Doprovodný program:
 • koncert skautské kapely
 • zahrají Trubci

0 | ... | Ostatní pořadatelé...

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-12 16:00:00 2023-09-12 19:00:00

12.září - úterý od 16:00 hodin

Zveme vás na další testovací den Mensy ČR. Vezměte si psací potřeby, občanský průkaz (příp. studentský průkaz či doklad o studiu), peníze a střízlivou mysl. Výsledek testování můžete přikládat k přihláškám na vysoké školy nebo do zaměstnání. Některé vysoké školy uznávají tento test jako náhradu za přijímací zkoušky. Pokud dosáhnete IQ nad 130, bude vám nabídnuto členství v Mense. Hraniční věk pro testované je od 5 let.
Další informace a přihlášky na testování najdete na http://www.mensa.cz/testovani-iq/. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.
Poplatek za testování je 300 Kč studenti a děti (popř. 500 Kč dospělí).

0 | Knihovna města Hradce Králové | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města Hradce Králové

KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS
2023-09-12 17:00:00 2023-09-12 18:00:00

12.září - úterý od 17:00 hodin

Ahoj, broučkové!
Máme tady úplně nové představení, které se jmenuje Velká oslava.
A to si pište, že bude co slavit. Náš nový domeček, který konečně spatří světlo světa, bude jedna velká Paráda. Postavili jsme ho spolu s naším Honzíkem. Zkrátka Umíme cokoli.
Seznámíme se i s novým pianistou panem Doremi, který umí nejen Hlava ramena... Nebudou nám stačit nohy v písničce Stonožka, protože musíme chystat oslavu pro Ňufáčka. V přípravách nás vyruší Jarášek Bobi i Čertík Bububu. A možná přijde i Vlk a jehňátko!
Tolik masek vystačí na opravdový Karneval! Jen abychom neudělali nepořádek, to by znamenalo Velký úklid. Nakonec zazpíváme Ňufáčkovi Hodně štěstí a konečně se můžeme bavit a tančit na naší diskotéce, kde zazní hity jako: Hejbni kostrou, Jájájá, Prázdniny i Tanči tanči.
Tak neváhejte, přijďte si i vy s námi užít velkou oslavu! Hrajeme po celé republice. Těšíme se na vás.
Vaši Štístko a Poupěnka

0 | Kongresové centrum Aldis | KONGRESOVÉ CENTRUM ALDISKongresové centrum Aldis

Bio Central
2023-09-12 17:30:00 2023-09-12 19:24:00

Barbie

12.září - úterý od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-12 18:00:00 2023-09-12 19:15:00

Brutal HeatBrutální vedro

12.září - úterý od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

PETROF Gallery
2023-09-12 19:00:00 2023-09-12 20:30:00

12.září - úterý od 19:00 hodin

Komorní koncert „Hudba jménem Antonín“ vám představí průřez z klavírního repertoáru různých historických epoch v paralele s dějinami jednoho z nejvýznamnějších evropských výrobců akustických pian, společnosti PETROF. Koncert se koná u příležitosti blížícího se 160. výročí založení firmy.
Koncert je pojmenován po dvou pro společnost PETROF významných Antonínech: po jejím zakladateli, Antonínu Petrofovi a klavíru ANT. PETROF 275, který je vlajkovou lodí celé produkce firmy.
Dramaturgie koncertu je pojata jako cesta klavírů značky PETROF světem od založení firmy v roce 1864, přes důležité historické milníky, až po současnost. K této chronologické posloupnosti je uzpůsoben i repertoár, který začíná Franzem Lisztem a pokračuje Antonínem Dvořákem, Sergejem Rachmaninovem, Mauriciem Ravelem, Leošem Janáčkem a Bedřichem Smetanou.
Večer je doprovázen průvodním slovem klavíristy a ambasadora české hudby Ivo Kahánka, který historii firmy PETROF atraktivním způsobem propojuje s repertoárem koncertu a rovněž uvádí vystupující umělce.
Vystupující
Markéta Cukrová – mezzosoprán
Jan Fišer – housle
Jan Schulmeister – klavír
Ivo Kahánek – klavír
Ivan Klánský – klavír

---
Dress code
Semi Formal

0 | Petrof Gallery | PETROF GalleryPetrof Gallery

KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
2023-09-12 19:00:00 2023-09-12 20:40:00

Florian ZellerRežie: Pavel Khek

12.září - úterý od 19:00 hodin

300 vstupné 260 Kč, 300 Kč | Hlavní scéna | KLICPEROVO DIVADLO o.p.s. Hlavní scéna

Ostatní pořadatelé
2023-09-12 19:00:00 2023-09-12 20:30:00

Vox Organi pořadatel: Církev československá husitská v HK

12.září - úterý od 19:00 hodin

Koncert Katty pro ZVONOHRU doplněný vizuálními efekty ve sboru kněze Ambrože, více na www.zvonohrahradeckralove.cz.

Varhanice a umělkyně Katta, vlastním jménem Kateřina Chroboková, otevírá svou hudbou nové světy. S úctou k tradici ukazuje, že varhany mají nekonečné spektrum možností. Katta spolupracovala například s extravagantním americkým varhaníkem Cameronem Carpenterem, britským houslistou Danielem Hopem, Davidem Kollerem nebo s Jiřím Pavlicou & Hradišťanem. V létě 2022 vystoupila se svým autorským projektem na norském multižánrovém festivalu Olavsfest hned po zpěvačce Björk. Její nové ryze autorské album Vox Organi vyšlo 26. května u berlínského vydavatelství Emika Records.

"Varhany jsou vzrušující, zvukově nesmírně barevný nástroj, který si zaslouží mnohem větší pozornost, než jaké se mu dostává. Ráda říkám, že je to vlastně nejstarší "synťák" na světě. Spousta lidí vůbec neví, jak cool věci se na ně dají zahrát. "Zároveň mě ale fascinují staré liturgické zpěvy a hudební tradice, ze které čerpám. Líbí se mi ten kontrast mezi starým a novým. Vox Organi je tedy nahrávka, na které kombinuju instrumentální skladby, kde experimentuji se zvukem varhan a vytvářím různé zvukově barevné plochy, které zní místy až jako elektronická hudba v kontrastu s vokálními skladbami na staroslověnské a latinské duchovní texty," dodává Katta.

Jako klasická varhanice a cembalistka na sebe Katta v mezinárodním měřítku upozornila při koncertech s orchestry jako Anima Eterna (s dirigentem Josem van Immerseelem), Zurich Chamber Orchestra (pod taktovkou Sira Rogera Norringtona), Royal Flemish Philharmonic, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK či Symfonický orchestr Českého rozhlasu, i jako sólistka varhanních recitálů po celém světě v Evropě, Mexiku nebo Indonésii. Vystupovala na mnoha mezinárodních festivalech (Festival Mexico, Schleswig Holstein Musik Festival, Pražské jaro, Struny podzimu aj.) a hrála na varhany v nejvýznamnějších evropských katedrálách (St. Paul's Cathedral v Londýně, Stephansdom v Pasově etc.).

Cena na místě 350 Kč.

390 vstupné 390 Kč | Sbor kněze Ambrože | Ostatní pořadateléSbor kněze Ambrože

Ostatní pořadatelé
2023-09-12 19:00:00 2023-09-12 20:30:00

12.září - úterý od 19:00 hodin

V gotických sklepích pivovaru Klenot vypukne požár! Přijďte s námi hasit Národní divadlo i žízeň v úterý 12. září od 19:00. Divadelní komedii, která uspěla na letošním festivale Jiráskův Hronov, přijede zahrát Tomáš Hájek, novodobý obrozenec a starosta obce Poniklá.
Humorné představení s nadsázkou ukazuje důležitou událost v našich dějinách a potvrzuje, že Národní divadlo a kultura obecně je u nás stále aktuální téma. Pan Hájek perfektně využívá práci s meotarem a skvěle propojuje loutkoherectví, stínové divadlo a činohru.
Délka divadla je asi 25 minut, po kterých vás čeká zajímavá beseda na téma Národní divadlo a jeho význam pro naši kulturu. Pro ty, kteří s námi budou chtít ve sklepích ještě pobýt, bude připravena ochutnávka místních piv s mistrem sládkem (ochutnávka není v ceně pořadu).
Nechte se unést atmosférou historie, humoru a zlatavého moku. Přijďte s rodinou, přáteli nebo sami. U nás se bude bavit každý.
~~~
Vstupné je 200 Kč v předprodeji a 300 Kč na místě. Vstupenky lze předem zakoupit přes vstupenkový portál SMS Ticket.
Cena vstupenky je jednotná. Vstupenky jsou bez místenky. Diváci s předkoupenou vstupenkou budou usazeni přednostně. Pokud nebudete mít vstupenku z předprodeje, nemusí na vás zbýt místo v sále!
~~~
Akci podpořil Královéhradecký kraj.

0 | | Ostatní pořadatelé

Bio Central
2023-09-12 20:00:00 2023-09-12 21:28:00

Fremont

12.září - úterý od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-12 20:30:00 2023-09-12 22:17:00

Němá tajemství

12.září - úterý od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-13 09:50:00 2023-09-13 12:00:00

Komentovaná prohlídka

13.září - středa od 09:50 hodin

Mgr. Petra Rokoská, Mgr. Radek Bláha:

Komentovaná prohlídka výstavy Jan Žižka – husité ve východních Čechách
Výstavu sezony představí oba její autoři. Kromě časové linky sledující historický vývoj bude velká pozornost věnována průniku husitských idejí do výtvarné kultury, například prostřednictvím výjevů na kamnových kachlích. Stranou samozřejmě nezůstane ani tehdejší vojenství. Nedílnou část výstavy tvoří také výtvarná díla, která odrážejí pohled umělců 19. až 20. století na husitskou dobu.
Sraz v 9:50 hod. před hlavním vchodem Muzea východních Čech v Hradci Králové.

---

Vážení čtenáři a náštěvníci,
k 1. 1. 2023 došlo ke „kosmetickým“ změnám v činnosti klubu seniorů. Klub probíhá jako doposud, ve spolupráci s Muzeem východních Čech v HK, pouze název se změní z „Klubu seniorů“ na „Dopolední setkávání“.

Rozhodli jsme se pro změnu názvu z toho důvodu, že pod pojmem „klub seniorů“ si mnozí představovali, že se jedná o uzavřenou skupinu. Další věkové kategorie, které často zaujaly názvy a témata, která byla prezentována, vzhledem k označení, přednášku nenavštívily.
Co se týká platby, za přednášku v knihovně se bude platit 70 Kč a bude možno koupit lístek jak v knihovně v centrální hale, tak i v informačním centru, nebo online v městském rezervačním systému HK Point. Tím odpadá původní pololetní platba. Tato částka bude použita na honoráře přednášejícím.
Návštěvy výstav budou po dohodě s Muzeem východních Čech zdarma.

0 | Muzeum východních Čech | MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉMuzeum východních Čech

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-13 10:00:00 2023-09-13 11:00:00

13.září - středa od 10:00 hodin

Pozor, pozor! Zvířecí kamarádi nás zvou na společný výlet. Pojďme se s nimi podívat na vysokou horu, do jeskyně, k moři, na louku nebo třeba do města. Určitě zažijeme nejedno dobrodružství a také spoustu legrace.
V klubíku Rybička si budeme hrát, zpívat, tvořit a číst. Klubík je určen pro nejmenší čtenáře a jejich rodiče.
Vstupné dobrovolné.

0 | Knihovna města Hradce Králové | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města Hradce Králové

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-13 16:00:00 2023-09-13 18:00:00

Budeme recyklovat! V dětském oddělení pobočky v Kuklenách si ze starých knih s námi můžete vytvořit origami, zápichy nebo věnec.
Vstup volný.

0 | Knihovna města HK, pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43 | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města HK, pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-13 16:30:00 2023-09-13 18:00:00

Vernisáž

13.září - středa od 16:30 hodin

Výstava fotografií fotoklubu OMEGA. V prostorách galerie ústřední budovy knihovny budou pod tématem Za každého počasí vystavovat: Karel Bauer, Anna Benešová, Jan Bernhard, Monika Ficková, Kamil Klembara, Tomáš Lelek, Jitka Prausová, Květoslava Slezáková, Petr Soukeník a Marcela Zuchová.
Vernisáž se uskuteční ve středu 13. září 2023 v 16:30.

0 | Knihovna města Hradce Králové | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města Hradce Králové

Bio Central
2023-09-13 17:30:00 2023-09-13 19:17:00

Němá tajemství

13.září - středa od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-13 18:00:00 2023-09-13 19:30:00

Tomáš Kubeškonferenční sál

13.září - středa od 18:00 hodin

Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, nic není jako dříve. S následky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se do města duchů Pripjať, ale i do okolí poznat jak vypadá místo po více jak 33 letech od havárie.

80 vstupné 80 Kč | Studijní a vědecká knihovna | STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉStudijní a vědecká knihovna

Galerie Koruna
2023-09-13 18:00:00 2023-09-13 18:00:00

13.září - středa od 18:00 hodin

Koná se ve dnech 13. 9. - 21. 10. 2023
Vernisáž 13. 9. v 18 hodin.
Skupinová výstava našich autorů zahrnuje rozmanitost a krásu naší přírody i městské krajiny.

Otevřeno: Po - Pá 10 - 13, 14 - 17 hodin / So 11 - 16 hodin
Galerie Koruna, Rokitanského 169 (Svatojánské náměstí), 500 03 Hradec Králové
tel.: +420495513009
www.galeriekoruna.cz

0 | Galerie Koruna, Rokitanského 169, HK | Galerie KorunaGalerie Koruna, Rokitanského 169, HK

Bio Central
2023-09-13 18:00:00 2023-09-13 19:28:00

Fremont

13.září - středa od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-13 18:30:00 2023-09-13 20:00:00

Sen o létání

13.září - středa od 18:30 hodin


· hvězdná obloha, virtuální vesmír a celooblohová filmová projekce Sen o létání

· digitální planetárium

· 90 minut

· pořad vhodný pro dospělé a mládež od staršího školního věku

V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na aktuální noční oblohu bez světelného znečištění. Následně podnikneme virtuální cestu do vesmíru. V poslední části programu zhlédneme celooblohovou filmovou projekci Sen o létání.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou. Dodržujte pokyny pracovníků zajišťujících program, ustanovení Návštěvního řádu a aktuálně obecně platná opatření či doporučení.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Snížené vstupné na programy Hvězdárny a planetária v Hradci Králové je určeno pro osoby do 16 let, studenty do 26 let, držitele průkazek ZTP/P a seniory od 60 let.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

90 vstupné 90 Kč | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

Bio Central
2023-09-13 20:00:00 2023-09-13 23:00:00

Oppenheimer

13.září - středa od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-13 20:30:00 2023-09-13 22:24:00

Barbie

13.září - středa od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
2023-09-14 10:00:00 2023-09-14 12:10:00

A. MornštajnováRežie: D. Nečásek Šoltýsová

14.září - čtvrtek od 10:00 hodin

210 vstupné 210 Kč | Hlavní scéna - volné sezení | KLICPEROVO DIVADLO o.p.s. Hlavní scéna - volné sezení

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-14 10:00:00 2023-09-14 11:00:00

14.září - čtvrtek od 10:00 hodin

Jaká dobrodružství potkají myšku? Pobočka Nový Hradec Králové vás zve na pohodové dopoledne s knížkami, zábavnými úkoly a tvořením.
Pro nejmenší děti a jejich rodiče. Přihlášení nutné na tel. 495 268 288 nebo nhk@knihovnahk.cz.
Vstup volný.

0 | Knihovna města HK, pobočka Nový Hradec Králové | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města HK, pobočka Nový Hradec Králové

Galerie Koruna
2023-09-14 10:00:00 2023-09-15 10:00:00

14.září - čtvrtek od 10:00 hodin

Koná se ve dnech 13. 9. - 21. 10. 2023
Vernisáž 13. 9. v 18 hodin.
Skupinová výstava našich autorů zahrnuje rozmanitost a krásu naší přírody i městské krajiny.

Otevřeno: Po - Pá 10 - 13, 14 - 17 hodin / So 11 - 16 hodin
Galerie Koruna, Rokitanského 169 (Svatojánské náměstí), 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 513 009
www.galeriekoruna.cz

0 | Galerie Koruna, Rokitanského 169, HK | Galerie KorunaGalerie Koruna, Rokitanského 169, HK

Ostatní pořadatelé
2023-09-14 10:00:00 2023-09-14 12:00:00

14.září - čtvrtek od 10:00 hodin

 • TJ Sokol, Eliščino nábřeží
 • závodí proti sobě žáci základních škol z Hradce Králové a Pardubic
 • organizuje Rotary club, zahajuje primátorka města Hradec Králové

0 | Sokol Eliščino nábřeží | Ostatní pořadateléSokol Eliščino nábřeží

Ostatní pořadatelé
2023-09-14 16:30:00 2023-09-14 17:30:00

14.září - čtvrtek od 16:30 hodin

0 | Masarykovo náměstí | Ostatní pořadateléMasarykovo náměstí

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-14 17:00:00 2023-09-14 19:00:00

14.září - čtvrtek od 17:00 hodin

Dobrodružná, tajemná a okouzlující. Téměř měsíční výprava na Malajský poloostrov vedla od centrální části přes čajové plantáže, deštný prales a ostrovy v Jihočínském moři, pak po východním pobřeží až k Singapuru.
Země s nejstaršími pralesními porosty, divokou džunglí, korálovými zahradami, pestrobarevnými motýly, drzými primáty a chutnou kuchyní. Země, kde se setkává několik kultur, a kde se lidé usmívají. Taková je Malajsie.
Cestou po Malajsii vás provede česká cestovatelka, fotografka a lektorka Dagmar Franková.
Vstupné 40/60 Kč.*

0 | Knihovna města Hradce Králové | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města Hradce Králové

Bio Central
2023-09-14 17:30:00 2023-09-14 19:18:00

#annaismissing

14.září - čtvrtek od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

PETROF Gallery
2023-09-14 18:00:00 2023-09-14 19:30:00

14.září - čtvrtek od 18:00 hodin

Kavárenský koncert

Přijďte si užít příjemný večer plný hudby a emocí na kavárenský koncert Kláry Sáry, talentované zpěvačky, muzikantky a skladatelky z Třebechovic pod Orebem.
 
Její tvorba zaujímá výjimečné místo v hudbě díky svému originálnímu hudebnímu směru. Večer vás čeká folklór, který je okořeněn šansonem s jemnou příchutí popu.
 
Klára Sára vydala v prosinci 2021 své debutové album „Písně na cestu ženy I.“, které se stalo prvním albem českých rituálních písní v ČR. Následovalo druhé album s názvem „Být volná“, které získalo oblibu u posluchačů. Na koncertech se Klára Sára nyní představuje společně se skvělými kolegy muzikanty Petrem Vinklářem, Tomášem Fulkou a Lukášem Kurem.

www.klara-sara.cz

Vstup
 
 • 150 Kč (vstupenky lze zakoupit pouze při příchodu na kavárenský koncert)
 • Rezervace nutná předem telefonicky na +420 725 896 236 nebo přímo v kavárně.
 • Kapacita omezena.
 • Není možné si rezervovat konkrétní stůl v kavárně. Usazování hostů vždy řešíme s ohledem na počet rezervací.
 • Přijďte prosím s dostatečnou časovou rezervou.

0 | Petrof Gallery | PETROF GalleryPetrof Gallery

Bio Central
2023-09-14 18:00:00 2023-09-14 19:28:00

Fremont

14.září - čtvrtek od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS
2023-09-14 19:00:00 2023-09-14 20:30:00

Jiří Pavlica, Hradišťan & Hana a Petr Ulrychovi, Javory Beat na jednom podiu.
 
Není třeba zdůrazňovat, že obě tato tělesa patří mezi stálice české hudební scény. Svými písněmi přinášejí radost posluchačům už více než padesát let a za tu dobu s nimi spolupracovala řada hudebníků a zpěváků. Jiří Pavlica, který dnes stojí v čele Hradišťanu, byl dokonce po nějakou dobu členem skupiny Javory. Ale existují další svorníky, především je to charakter a obsah písní, dále jejich melodika a inspirační zdroje a v neposlední řadě je to také lidský aspekt - vlídný a upřímný přístup k posluchačům. Možná právě proto se obě kapely rozhodly zrealizovat několik společných koncertů se speciálním programem, ve kterém se představí nejen samostatně, ale také ve společné části, kde zazní nové písně i nová hudební aranžmá.

0 | Kongresové centrum Aldis | KONGRESOVÉ CENTRUM ALDISKongresové centrum Aldis

Filharmonie Hradec Králové
2023-09-14 19:30:00 2023-09-14 21:30:00

ZAHAJOVACÍ KONCERT SEZÓNYMANFRED

14.září - čtvrtek od 19:30 hodin

MANFRED
GLIÉRE HARFOVÝ KONCERT
ČAJKOVSKIJ MANFRED, SYMFONIE PODLE BYRONA
Anais Gaudemard harfa
Filharmonie Hradec Králové
Kaspar Zehnder dirigent

490 vstupné 200 Kč, 490 Kč | Sál Filharmonie Hradec Králové | Filharmonie Hradec Králové Sál Filharmonie Hradec Králové

RESTAURACE NA SOUTOKU
2023-09-14 20:00:00 2023-09-14 21:30:00

14.září - čtvrtek od 20:00 hodin

0 | Restaurace Na Soutoku, U Labe 427/1, 50002 Hradec Králové | RESTAURACE NA SOUTOKURestaurace Na Soutoku, U Labe 427/1, 50002 Hradec Králové

Bio Central
2023-09-14 20:00:00 2023-09-14 21:43:00

A Haunting in Venice

14.září - čtvrtek od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-14 20:30:00 2023-09-14 22:24:00

Barbie

14.září - čtvrtek od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-15 10:00:00 2023-09-15 11:30:00

15.září - pátek od 10:00 hodin

Zveme všechny, kteří si chtějí zachovat duševní kondici a aktivovat mozek na optimální výkonnost.
 
Lektorkou je Markéta Dubnová.
 
Místo je nutné si rezervovat na tel. 495 523 705 nebo e-mailu kukleny@knihovnahk.cz.
 
Vstupné 20 Kč.

0 | Knihovna města HK, pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43 | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města HK, pobočka Kukleny, Pražská třída 127/43

Ostatní pořadatelé
2023-09-15 10:00:00 2023-09-15 15:00:00

15.září - pátek od 10:00 hodin

Přijďte s námi oslavit 30 let maturitního vzdělávání v Ruseku. Zváni jsou všichni absolventi, přátelé školy a široká veřejnost. Od 10 hodin je připraven zážitkový program na hřišti a prohlídka školy. Slavnostní zahájení hlavního programu je ve 14 hodin. Můžete se těšit na vystoupení studentů, barmanskou show Tomáše Trejbala. K poslechu a tanci zahraje skupina FK Band Music. Místo konání: hřiště v Ruseku (100 m od budovy školy, ul. Černilovská) Po celý den můžete navštívit budovu školy s výstavou fotografií ze školního archivu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

0 | hřiště v Ruseku, Černilovská ulice, HK | Ostatní pořadateléhřiště v Ruseku, Černilovská ulice, HK

Ostatní pořadatelé
2023-09-15 12:00:00 2023-09-15 19:00:00

kurzpořadatel: Nová Akropolis z. s.

15.září - pátek od 12:00 hodin

Kurz bude probíhat 15. 9. od 12 do 19 h

Technika řeči, práce s emocemi
Neverbální komunikace
Trénink řečnických dovedností

S podporou města Hradec Králové.

Kde: Nová Akropolis, třída Karla IV. 641, Hradec Králové
Cena kurzu: 3600 Kč (studenti a důchodci 2700 Kč)

3600 vstupné 3600 Kč | Nová Akropolis | Ostatní pořadateléNová Akropolis

Bio Central
2023-09-15 14:00:00 2023-09-15 15:44:00

Nikdy nerikej nikdyNikdy neříkej nikdy

15.září - pátek od 14:00 hodin

70 vstupné 70 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

2023-09-15 14:30:00 2023-09-15 14:30:00

15.září - pátek od 14:30 hodin

Současná doba přináší výzvu pracovat na sjednocujících projektech, jako je Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha, které by umožnily dialog a vzájemnou spolupráci mezi obory TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) a ostatními obory zdravotnictví. Tento světový trend je podporován nejen v EU, ale doporučují obory TCIM studovat a zařazovat do národní zdravotní péče i nadnárodní organizace jako jsou např. NATO, WHO, WHA a další. Je velmi aktuální a potřebné také rozvíjet spolupráci mezi medicínskými obory EBM (Evidence-Based Medicine) a obory TCIM a vytvářet tak prostor pro vzájemnou komunikaci. TCIM a medicína nejsou konkurence, obojí má sloužit lidem tam, kde je daný obor možno vhodně uplatnit pro zlepšení kvality života, snižování nemocnosti a k lepší osvětě v oblasti péče o zdraví. Kongres proběhne hybridní formou s cílem zachovat nehmotné kulturní dědictví TCIM pro budoucí generace.

Pro nejlepší ústní prezentaci a poster je připraveno slavnostní předání certifikátu spojeného s odměnou 500 EUR. Bude zde také poprvé vyhlášena cena Institutu pro TCIM/CAM za celoživotní přínos pro TCIM.

https://www.mkz2023praha.cz/

0 | Soukenická 21, 110 01 Praha 1 | Ostatní pořadateléSoukenická 21, 110 01 Praha 1

Bio Central
2023-09-15 14:30:00 2023-09-15 16:21:00

Summerlight... and Then Comes the NightSumarljós og svo kemur nóttin

15.září - pátek od 14:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-15 16:30:00 2023-09-15 17:30:00

Planetárium pro nejmenší

15.září - pátek od 16:30 hodin


- astronomická pohádka a hvězdná obloha s živým výkladem lektora

- digitální planetárium

- 60 minut

- pořad vhodný pro diváky od 5 let do 8 let v doprovodu dospělé osoby

Pořad, který je svým obsahem i délkou uzpůsoben pro nejmenší návštěvníky. V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na hvězdnou oblohu a prohlédneme si souhvězdí. Druhá část programu bude věnována pohádce.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

70 vstupné 70 Kč | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
2023-09-15 17:30:00 2023-09-15 19:30:00

15.září - pátek od 17:30 hodin


KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY MLÁDEŽE
DLOUHOLETÁ TRADICE, ŠPIČKOVÁ ÚROVEŇ
PODMANIVÉ PROSTŘEDÍ HISTORICKÉ BUDOVY ADALBERTINA
RENOMOVANÝ TANEČNÍ MISTR TOMÁŠ CHMEL
HUDEBNÍ DOPROVOD TANEČNÍHO ORCHESTRU BUMBLE BEE BAND
KULTIVOVANÁ VÝUKA A PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

8.září 2023 / Kurz B
Zahájení kurzu
PREZENCE účastníků kurzu proběhne v přísálí Velkého sálu od 19 : 15 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU + 1.lekce se uskuteční ve Velkém sále od 20 : 00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Adalbertinum - Velký sál | Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.Adalbertinum - Velký sál

Bio Central
2023-09-15 17:30:00 2023-09-15 19:24:00

Barbie

15.září - pátek od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-15 18:00:00 2023-09-15 19:30:00

15.září - pátek od 18:00 hodin

Máš rád příběhy? A co kdyby sis mohl vybrat, jaký příběh se bude odehrávat na jevišti?
 
Přijď na improvizační show skupiny Bizoni. Uvidíš, jak se herci poperou s tvými nápady a vytvoří zábavné scénky inspirované knihami. Můžeš navrhnout cokoli, od Harryho Pottera po Padesát odstínů šedi. Možná se dozvíš, že Voldemort je ve skutečnosti Harryho otec, nebo že Christian Grey má slabost pro růžové plyšové medvídky.
 
Buď připraven na nečekané zvraty a spoustu legrace.
 
Vstupné 150 Kč.

0 | Knihovna města Hradce Králové | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města Hradce Králové

Bio Central
2023-09-15 18:00:00 2023-09-15 19:17:00

Portrait of the Queen

15.září - pátek od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-15 18:00:00 2023-09-15 20:00:00

15.září - pátek od 18:00 hodin

V.I.P. BAND V Rotundě! Jedinečný koncert legend romské hudby Zdeňka Lázoka a Milana Kroky již 15.9. od 18:00 v Rotundě! Vstupné 130 Kč.

0 | Rotunda Lounge Café | Ostatní pořadateléRotunda Lounge Café

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-15 18:30:00 2023-09-15 20:00:00

Living Worlds

15.září - pátek od 18:30 hodin


· hvězdná obloha, virtuální vesmír a celooblohová filmová projekce Living Worlds

· digitální planetárium

· 90 minut

· pořad vhodný pro dospělé a mládež od staršího školního věku

V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na aktuální noční oblohu bez světelného znečištění. Následně podnikneme virtuální cestu do vesmíru. V poslední části programu zhlédneme celooblohovou filmovou projekci Living Worlds.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou. Dodržujte pokyny pracovníků zajišťujících program, ustanovení Návštěvního řádu a aktuálně obecně platná opatření či doporučení.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Snížené vstupné na programy Hvězdárny a planetária v Hradci Králové je určeno pro osoby do 16 let, studenty do 26 let, držitele průkazek ZTP/P a seniory od 60 let.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

90 vstupné 90 Kč | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

Ostatní pořadatelé
2023-09-15 19:00:00 2023-09-15 22:00:00

Milí přátelé, zveme vás na další hudební ochutnávku. Naším hostem bude tentokrát skvělý kytarista a zpěvák Míša Leicht s kapelou Forehand. Rezervace míst je možná na tel 777 084 774 (p. Coufal) nebo 777 613 328 (HK Lucie).

---

Hradecká skupina Wild West pokračuje ve svém projektu nazvaném Hudební ochutnávky určeném fanouškům folku, country, swingu, country-rocku, rocku a dalších příbuzných žánrů.

Pořadatelem dvojkoncertů je královéhradecká kapela Wild West, která v průběhu kalendářního roku zve čtyři interprety ke společnému vystoupení. Nápad na realizaci tohoto projektu přišel v době lockdownu, kdy umělci neměli prakticky žádnou příležitost vystupovat před publikem, a původní snahou bylo přispět ke znovuoživení hudební kultury v době, kdy se život vracel do normálu. Nyní v tomto projektu kapela dále pokračuje.

„Královéhradeckému publiku postupně představujeme řadu skvělých interpretů, přičemž, některé z nich lze slyšet v našem městě poprvé. Hosty našich Hudebních ochutávek jsou interpreti z oblasti folku, folkrocku, rocku, country, celtic music, blues a příbuzných žánrů. Máme rádi pestrost, na kterou sázíme při dramaturgii těchto koncertů, a která také má být hlavním lákadlem k návštěvě koncertů. V rámci projektu spolupracujeme rovněž se zkušenými dramaturgy a také s Českým rozhlasem a Country rádiem. Srdečně Vás zveme a jsme zvědaví, jak se vám naše Ochutnávky budou líbit…“ říká o projektu Rostislav Coufal, organizátor projektu a kapelník Wild Westu.

Každý večer se o první část programu stará hostující interpret, ve druhé části pak vystupuje domácí kapela Wild West. V Hudebním klubu Lucie je zachována stolová úprava sálu s možností občerstvení. Projekt je podporován Městem Hradec Králové z dotačního programu na podporu kultury – kulturní akce.

Na nejbližším koncertě Hudebních ochutnávek, který se uskuteční 15. září 2023 od 19.00 hodin vystoupí jako host skvělý kytarista a zpěvák Míša Leicht s kapelou Forehand.

Na 10. listopadu 2023 pak připravujeme rockový večírek společně s kapelami Na tři kusy a PHC.

Podrobnosti na www.hudebniochutnavky.cz

0 | Country Club Lucie, Národních mučedníků 209/9, Nový HK | Ostatní pořadateléCountry Club Lucie, Národních mučedníků 209/9, Nový HK

Filharmonie Hradec Králové
2023-09-15 19:30:00 2023-09-15 21:00:00

15.září - pátek od 19:30 hodin

Neuběhl ani rok a vracím se do krásné kavárny v prostorách hradecké filharmonie. Projekt NAHRANÍ pokračuje a s ním i série akustických koncertů. Ve své domovině Vám zahraji šlágry vlastní i cizí.

Moc se na Vás těším.
Váš Štěpán

0 | | Filharmonie Hradec Králové

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
2023-09-15 20:00:00 2023-09-15 22:00:00

15.září - pátek od 20:00 hodin


KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY MLÁDEŽE
DLOUHOLETÁ TRADICE, ŠPIČKOVÁ ÚROVEŇ
PODMANIVÉ PROSTŘEDÍ HISTORICKÉ BUDOVY ADALBERTINA
RENOMOVANÝ TANEČNÍ MISTR TOMÁŠ CHMEL
HUDEBNÍ DOPROVOD TANEČNÍHO ORCHESTRU BUMBLE BEE BAND
KULTIVOVANÁ VÝUKA A PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

8.září 2023 / Kurz A
Zahájení kurzu
PREZENCE účastníků kurzu proběhne v přísálí Velkého sálu od 16 : 45 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU + 1.lekce se uskuteční ve Velkém sále od 17 : 30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Adalbertinum - Velký sál | Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.Adalbertinum - Velký sál

Bio Central
2023-09-15 20:00:00 2023-09-15 21:43:00

A Haunting in Venice

15.září - pátek od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-15 20:30:00 2023-09-15 21:58:00

Fremont

15.září - pátek od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
2023-09-16 06:33:00 2023-09-16 07:33:00

sraz vždy nejméně 15 minut předem

16.září - sobota od 06:33 hodin

Výjimečná příležitost prožít svítání z ochozu Bílé věže a vychutnat neopakovatelnou atmosféru probouzejícího se města.
Sraz účastníků vždy nejméně 15 minut před časem svítání - východu slunce před Bílou věží.
Počet účastníků je omezen na 30.

Sobota 11. března v 06.20 hodin
Sobota 10. června v 04.47 hodin
Sobota 16. září v 06.33 hodin
Sobota 9. prosince v 07.44 hodin

150 vstupné 150 Kč | Bílá věž | Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.Bílá věž

2023-09-16 09:00:00 2023-09-16 14:00:00

16.září - sobota od 09:00 hodin

Členky Spolku lidové tvorby Hradec Králové Vás srdečně zvou na pravidelný workshop lidové tvorby, který proběhne:
 • v sobotu od 9,00 do 14,00 hod.,
 • v budově Adalbertina Hradec Králové, ČSA 300, učebna č. 69, v 1. patře.

Školné za 1 lekci je 150 Kč pro dospělého a 80 Kč pro dítě, platí se vždy celá lekce (každou sobotu).
Prováděné činnosti:
 • MOZAIKA – Pomůcky: kousky dlaždiček, štípací kleště, pevný tác, prkénko (Hana Panchártková).
 • PALIČKOVÁNÍ – Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze (Marie Jiroutová).
Informace o lekcích – Monika Lemberková, tel.: 604 994 913, e-mail: monikaerbenova@seznam.cz
Více informací získáte na stránkách spolku www.slthk.cz
Program je realizován za podpory statutárního města Hradec Králové.
Pořadatel: Spolek lidové tvorby HK

0 | Adalbertinum, učebna č. 69 | Adalbertinum, učebna č. 69

2023-09-16 09:00:00 2023-09-16 09:00:00

16.září - sobota od 09:00 hodin

Současná doba přináší výzvu pracovat na sjednocujících projektech, jako je Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha, které by umožnily dialog a vzájemnou spolupráci mezi obory TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) a ostatními obory zdravotnictví. Tento světový trend je podporován nejen v EU, ale doporučují obory TCIM studovat a zařazovat do národní zdravotní péče i nadnárodní organizace jako jsou např. NATO, WHO, WHA a další. Je velmi aktuální a potřebné také rozvíjet spolupráci mezi medicínskými obory EBM (Evidence-Based Medicine) a obory TCIM a vytvářet tak prostor pro vzájemnou komunikaci. TCIM a medicína nejsou konkurence, obojí má sloužit lidem tam, kde je daný obor možno vhodně uplatnit pro zlepšení kvality života, snižování nemocnosti a k lepší osvětě v oblasti péče o zdraví. Kongres proběhne hybridní formou s cílem zachovat nehmotné kulturní dědictví TCIM pro budoucí generace.

Pro nejlepší ústní prezentaci a poster je připraveno slavnostní předání certifikátu spojeného s odměnou 500 EUR. Bude zde také poprvé vyhlášena cena Institutu pro TCIM/CAM za celoživotní přínos pro TCIM.

https://www.mkz2023praha.cz/

0 | Soukenická 21, 110 01 Praha 1 | Ostatní pořadateléSoukenická 21, 110 01 Praha 1

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-16 10:00:00 2023-09-16 17:00:00

Zážitková hra pro nejmenší

16.září - sobota od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na období letních prázdnin jak pro své pravidelné návštěvníky, tak pro ty, co přijdou úplně poprvé, zážitkovou hru pro děti od 3 let a jejich dospělý doprovod. Program začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak.

Věděli jste, že přes léto mají prázdniny nejenom školáci, ale i divadlo? Je to tak! Stejně jako všichni školou povinní i ono potřebuje trochu času na nabrání sil, aby mohlo dál dělat svým návštěvníkům a divákům radost.

A tak si na konci divadelní sezóny zabalí kufry a vyrazí vstříc prázdninovému dobrodružství. Co se pak ale děje s inscenacemi bez těch, kteří je tvoří? A co osiřelá divadelní budova? Není jí tu tak dlouho samotné smutno?

Letos v létě budou mít všichni odvážlivci jedinečnou možnost hravě prozkoumat taje pěti drakovských inscenací a příběhů, které se v nich vypráví. I ti bázlivější, kteří by snad ještě váhali, nemusí mít obavy, protože na luštění, a především na hraní nebude nikdo sám. Společnicí na zážitkové cestě bude průzkumníkům kouzelná Albi tužka, do které jim drakovští herci a herečky, ještě před tím, než se rozutekli na prázdniny, nahráli instrukce k interaktivním úkolům, hádanky, písničky i vzkazy. Kdo ví, co Vás na konci cesty bude čekat? Možná zjistíte, že se fajn prázdniny dají zažít i u nás v Hradci!

Důležité praktické informace:
· Na zážitkovou hru Tajemství divadelních prázdnin se můžete vydat v letních měsících v otevírací době Labyrintu Divadla Drak. Poslední účastníci vychází v 15.30.
· Průvodkyni Albi tužku Vám zapůjčíme na pokladně za zálohu ve výši 500 Kč. Záloha je nutná v hotovosti. Po vrácení tužky vám bude záloha vrácena.
· Na zážitkovou hru není možné použít vlastní donesenou Albi tužku, nahrané texty s úkoly a instrukcemi se s ní nepropojí

Vstupné:
Jednotlivé (za účastníka) * - 180 Kč
Dospělý doprovod - zdarma
Organizované skupiny - 100 Kč/os

* Bojovka je určena primárně pro děti od 3-7 let. Každý platící účastník obdrží (za zálohu 500 Kč) Albi tužku a instrukce k jednotlivým stanovištím a na konci bojovky získá odměna.

180 vstupné 180 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-16 10:00:00 2023-09-16 17:00:00

16.září - sobota od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na letní měsíce pro své návštěvníky speciální venkovní program – dobrodružnou výpravu Za Příběhem Draku. Trasa výpravy začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží potřebné informace a pracovní list s mapou. Výprava probíhá bez průvodce, ale kdykoliv v průběhu programu mohou poutníci vyhledat pobočníka, který jim poradí, jak pokračovat v cestě či kde hledat dál. První část výpravy se odehrává venku v okolí divadla. Poutníci se pohybují podle herní mapy a plní interaktivní úkoly, luští hádanky a postupně získávají jednotlivé indicie potřebné k zdárnému dokončení hry a nalezení pokladu, který se ukrývá v bludišti vitrín v expozici výstavy Příběh Draku 1958 -2018.

Na výpravu Za Příběhem Draku se můžete vydat kdykoliv v otevírací době Labyrintu Divadla Drak - sobota, neděle, svátky od 10.00 do 17.00. Poslední výprava vychází nejpozději v 1,5 h před koncem otevírací doby.

Manuál poutníka
- Část výpravy probíhá venku, vezmi si tedy vhodné oblečení.
- Pokud ještě neumíš číst a psát, vydej se na výpravu s doprovodem, který to umí.
- Výprava probíhá v okolí divadla, ale je bez průvodce, takže malí poutníci potřebují doprovod.
- Na začátku výpravy dostaneš mapu, pracovní list a tužku. Nic dalšího kromě odvahy a bystrého ducha nepotřebuješ


vstupné:
100,- Kč jednotlivé
260,- Kč 1 dospělý + 2-3 děti
360,- Kč 2 dospělí + 2-3 děti
70,- každé další dítě
70,- ZTP, studenti, důchodci
děti do 3 let věku zdarma

100 vstupné 100 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-16 10:00:00 2023-09-16 17:00:00

16.září - sobota od 10:00 hodin

Koncepce a libreto výstavy: Tomáš Jarkovský
Návrh a realizace instalací: Tereza Vašíčková
Odborná konzultace: Miloslav Klíma
Grafika: Jindřich Max Pavlíček
Produkce: Barbora Kalinová
Spolupráce na instalaci: Dílny a technici Divadla Drak

Určeno pro celou rodinu.

Výstava Příběh Draku 1958–2018 vypráví příběh 60leté historie Divadla Drak. Prostřednictvím vystavených loutek, fotografií, scénografických návrhů, ukázek z inscenací a dalších dobových materiálů zachycuje proměny drakovského divadelního jazyka a zároveň přibližuje nezaměnitelnou atmosféru divadla. Představuje Drak jako místo tvorby, ale také jako křižovatku osudů těch, kteří jeho příběh po 60 let spoluvytvářeli.

Expozice se skládá z 31 zastavení věnovaných významným inscenacím, osobnostem nebo událostem v historii divadla, která jsou rozdělena do osmi tematických celků. Prvních pět je řazeno chronologicky a vypraví příběh divadla od jeho počátků až k oslavám 60. výročí založení. Připomíná důležité milníky historie Draku a představuje významné inscenace či osobnosti, které jsou s jednotlivými etapami vývoje divadla spojeny. Poslední tři části-zastavení představující kompletní výpravu legendární inscenace O Sněhurce, unikátní dokument Jana Špáty a bilanci bohaté zájezdové činnosti divadla pak společně tvoří jakýsi epilog výstavy. Stručný komentář ke každému zastavení naleznete spolu s orientační mapkou v tištěném průvodci výstavou.

Výstava byla realizována s finanční podporou Nadace ČEZ.

60 vstupné 60 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

Ostatní pořadatelé
2023-09-16 10:00:00 2023-09-16 13:00:00

16.září - sobota od 10:00 hodin

Pro koho je kurz vhodný? Pro všechny bez omezení věku, váhy a kondice...a pokud si odpovíte ano na některou z otázek
Hledám sport, který mne bude bavit
Chci být v přírodě a hýbat se na čerstvém vzduchu
Chci se něco nového naučit a prospět svému zdraví
Mám nadváhu/jsem obézní a hledám vhodnou aktivitu pro redukci hmotnosti
Chci poznat nové lidi a zažít něco nového
Chodím s holemi občas, chci svou techniku zefektivnit

Správnou techniku chůze s hůlkami vás naučíme a hole zapůjčíme zdarma. Nutné se objednat.
Sraz 10 minut před zahájením kurzu na parkovišti Lesní hřbitov (konečná bus č. 9).
Cena 850 Kč
Kontakt: Bc. Erika Dykastová
telefon: 602 142 746
e-mail: nanwi@nanwi.cz

0 | Městské lesy | Ostatní pořadateléMěstské lesy

Ostatní pořadatelé
2023-09-16 10:00:00 2023-09-16 16:00:00

16.září - sobota od 10:00 hodin

Zdravíme všechny příznivce (nejen) automobilové elegance!
Po úspěšné premiéře loňského ročníku se mohou příznivci historických i současných závodních vozidel těšit na další VÍKEND ELEGANCE, který se uskuteční ve dnech 15. a 16. 9. 2023 v Hradci Králové.
V pátek předvedou přihlášení účastnicí své nablýskané automobilové miláčky při jízdě v rámci rally, rozdělené na několik úseků v Královéhradeckém kraji se startem u Pivovaru Beránek. Trať bude před závodem zveřejněna webových stránkách i zde, a bude tedy možné závodníky zahlédnout i podpořit na trase.

V sobotu v čase přibližně od 9:30 – 10:00 hodin se závodníci se svými vozy přesunou po pomalém okruhu do Jiráskových sadů, kde bude pro každý vůz připraveno konkrétní stanoviště s označením a základními informacemi o vozidle.

Od 10 hodin dopoledne zde bude probíhat program určený již nejen závodníkům a partnerům, ale i široké veřejnosti. Jeho součástí bude slavnostní vyhlášení závodu, veřejnost bude vyzvána k volbě nejhezčího/nejsympatičtějšího vozu, program doprovodí živá hudební vystoupení a další doprovodný program nejen pro moto fanoušky, ale na své si přijdou i ostatní včetně dětí. Vstup na sobotní program bude zdarma.

Těšíme se na setkání a příjemně strávené chvíle.
Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka a primátorky města Hradce Králové Pavlíny Springerové.

0 | Jiráskovy sady | Ostatní pořadateléJiráskovy sady

Ostatní pořadatelé
2023-09-16 10:00:00 2023-09-16 16:00:00

16.září - sobota od 10:00 hodin

Akce k propagaci organizací, které podporují osoby se zdravotním postižením.

0 | Městské lesy | Ostatní pořadateléMěstské lesy

Galerie Koruna
2023-09-16 11:00:00 2023-09-16 11:00:00

16.září - sobota od 11:00 hodin

Koná se ve dnech 13. 9. - 21. 10. 2023
Vernisáž 13. 9. v 18 hodin.
Skupinová výstava našich autorů zahrnuje rozmanitost a krásu naší přírody i městské krajiny.

Otevřeno: Po - Pá 10 - 13, 14 - 17 hodin / So 11 - 16 hodin
Galerie Koruna, Rokitanského 169 (Svatojánské náměstí), 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 513 009
www.galeriekoruna.cz

0 | Galerie Koruna, Rokitanského 169, HK | Galerie KorunaGalerie Koruna, Rokitanského 169, HK

2023-09-16 11:00:00 2023-09-16 13:00:00

16.září - sobota od 11:00 hodin

Přijďte si prohlédnout interiér kostela, který se snad už natrvalo usadil na svém místě – v Jiráskových sadech nedaleko soutoku Labe a Orlice.

Vstupné se platí na místě a pouze v hotovosti.

0 | Kostel sv. Mikuláše | Kostel sv. Mikuláše

Ostatní pořadatelé
2023-09-16 14:00:00 2023-09-16 18:00:00

16.září - sobota od 14:00 hodin

Sousedské setkání na Malém náměstí i letos přináší program pro místní i kolemjdoucí:
 • * pojízdná knihovna Divá bába
 • * výtvarná dílna s Káčou a Dominikou
 • * swap květin, semínek a sadby
 • * malování na chodníku
 • * hry
 • * blešák
 • * mobilní cykloservis & občerstvení Bajkazyl
 • * lingvistický koutek Stammtish (ČJ, NJ, AJ)
 • * stánky lokálních výrobců, tvůrců a sociálních podniků
 • * pohoda na lavičkách nebo na dece
 • 16/9 zahraje DJ Ondatra! Těšte se

0 | Malé náměstí | Ostatní pořadateléMalé náměstí

Ostatní pořadatelé
2023-09-16 14:00:00 2023-09-16 18:00:00

16.září - sobota od 14:00 hodin

Těší nás, že se poprvé staneme součástí programu Zažít město jinak. Přijďte k nám a s námi prožít den plný aktivit, které jsme pro vás připravili!
 • 14.00 hod. komentovaná prohlídka budovy, poznáte všechny nástroje?
 • 14.30 hod. hravé varhany s Václavem Metodějem Uhlířem
 • 15.00 hod. setkání s Královéhradeckým smyčcovým kvartetem, vyřešíte hudební hádanky?
 • 16.00 hod. komentovaná prohlídka budovy, poznáte všechny nástroje?
 • 16.30 hod. hravé varhany s Václavem Metodějem Uhlířem
 • 17.00 hod. setkání s Královéhradeckým smyčcovým kvartetem, vyřešíte hudební hádanky?
 • 14.00 - 18.00 tvořivé dílny

 • Malířská dílna Marka Bělohlávka - Jde namalovat hudba?
 • Tvořivá dílna s Klárou Svobodovou - Vyrobte si vlastní hudební nástroj

Možnost občerstvení v naší kavárně

0 | Filharmonie Hradec Králové | Ostatní pořadateléFilharmonie Hradec Králové

Bio Central
2023-09-16 14:00:00 2023-09-16 15:49:00

Elemental

16.září - sobota od 14:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-16 14:00:00 2023-09-16 18:00:00

16.září - sobota od 14:00 hodin

Přijďte se bavit na před Klicperovo divadlo. Letos se opět připojujeme k akci Zažít město jinak.
Na divadelním náměstí před Klicperovým divadlem se společně s vámi potkáme mezi 14. a 18. hodinou. Stejně jako v loňském roce se budete moci nejen setkat s našimi herci, ale hlavně si užijete Klicperovo divadlo úplně jinak, než jste během celé sezóny zvyklí!

Připravujeme pro vás:
- pouliční busking se spoustou písniček v podání našich herců
- speed dating, neboli rychlé rande
- divadelní kvíz s našimi herci

Děti se pak mohou těšit na:
- pohádku na letní scéně
- divadelní workshopy
- prohlídku půjčovny kostýmů

A protože v této sezóně chystáme také inscenaci přibližující zákulisí kulinářské show, podělí se s vámi naši herci i o své kuchařské umění!
PROGRAM:
 • 14:00–18:00 - Otevřena půjčovna kostýmů
 • 14:00–18:00 - Výtvarné dílny
 • 14:00–18:00 - S Kamilou v kuchyni
 • 14:00 - Slavnostní zahájení
 • 14:10 - Pohádka na letní scéně – Jarmila Vlčková: O Šípkové Růžence
 • 14:50 - Písničky herců Klicperova divadla
 • ​15:10 - Divadelní kvíz
 • 15:40 - Speed dating aneb rychlé rande
 • 16:00 - Podcast roku naživo
 • ​16:10 - Písničky herců Klicperova divadla
 • 16:30 - Divadelní kvíz
 • 17:00 - Speed dating aneb rychlé rande
 • 17:20 - Podcast roku naživo
 • 17:30 - Závěrečný hudební jam

0 | | Ostatní pořadatelé

Ostatní pořadatelé
2023-09-16 14:00:00 2023-09-16 18:00:00

16.září - sobota od 14:00 hodin

I když letos v ulicích Klicperova a Tomkova stále probíhají výkopové práce, přesto se 16. září hodí do gala.

Centrum uměleckých aktivit ve spolupráci s místními podniky Twist slow fashion a květinářstvím Do vázy připravilo pro návštěvníky pouliční fotoateliér.

Ve spolupráci s My Street Films nebude chybět pásmo vybraných krátkých dokumentárních filmů.

V Galerii za Galerií bude ke zhlédnutí nová výstava Art.Do.Drag, která představuje díla tří umělců, kteří na sebe při vytváření nebo prezentaci svých děl berou specifická alter-ega nebo „PERSONU“ sloužící jako prostředky pro získaní větší svobody projevu.

Zájemci se také mohou přihlásit na fotografický workshop – procházku městem, kdy budou pod vedením lektora zachycovat architekturu či život Hradci Králové.

0 | Tomkova ulice | Ostatní pořadateléTomkova ulice

Bio Central
2023-09-16 14:30:00 2023-09-16 16:00:00

Mavka, The Forrest SongMavka. Lisova pysnya

16.září - sobota od 14:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-16 15:00:00 2023-09-16 16:00:00

Komentovaná prohlídka

16.září - sobota od 15:00 hodin

Komentované prohlídky výstavy s kurátorem:

ČT | 24/08 15:00
SO | 16/09 15:00
SO | 14/10 15:00


Výstava v Galerii Vladimíra Preclíka GMU představuje sochaře Josefa Škodu jako jednu z osobností, které se umělecky podílely na „budování“ identity Československé republiky. Nový stát si potřeboval zvolit vlastní umělecký jazyk a symboliku, jimiž by se odlišil od rozpadlého Rakouska-Uherska. Vznikaly tak alegorické plastiky na fasádách, pomníky či práce oslavující republiku.
Díla osazená ve 20. a 30. letech vzývala českou minulost,
kterou často personifikovaly významné osobnosti. Škodovy práce pro veřejný prostor můžeme vnímat právě v tomto kontextu. V Hradci Králové a jeho blízkém okolí nalezneme přes 10 autorových realizací, které představují pomníky historických figur a tehdy politicky aktivních osobností, alegorické plastiky, anebo skulptury k výzdobě architektury. V jeho tvorbě zaujímají významné místo také pomníky k první a druhé světové válce umístěné v Pileticích, Blešně, Svinarech a na Pouchově.
Škoda patřil k nejvyhledávanějším sochařům v Hradci Králové a blízkém okolí, pravděpodobně kvůli umělecké kvalitě zpracování děl i prestiži, kterou získal díky zakázkám, na nichž se podílel architekt Josef Gočár nebo jeden ze Škodových učitelů Jan Štursa. Výstava si klade za cíl poukázat na význam autorovy sochařské tvorby, kterou přispěl ke kultivaci veřejného prostoru Hradce Králové, a představit jeho realizace v širších souvislostech.

0 | Galerie moderního umění, Velké náměstí 139/140, HK | GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉGalerie moderního umění, Velké náměstí 139/140, HK

Ostatní pořadatelé
2023-09-16 15:00:00 2023-09-16 16:00:00

Komentované prohlídky výstavy s kurátorem:

ČT | 24/08 15:00
SO | 16/09 15:00
SO | 14/10 15:00


Výstava v Galerii Vladimíra Preclíka GMU představuje sochaře Josefa Škodu jako jednu z osobností, které se umělecky podílely na „budování“ identity Československé republiky. Nový stát si potřeboval zvolit vlastní umělecký jazyk a symboliku, jimiž by se odlišil od rozpadlého Rakouska-Uherska. Vznikaly tak alegorické plastiky na fasádách, pomníky či práce oslavující republiku.
Díla osazená ve 20. a 30. letech vzývala českou minulost,
kterou často personifikovaly významné osobnosti. Škodovy práce pro veřejný prostor můžeme vnímat právě v tomto kontextu. V Hradci Králové a jeho blízkém okolí nalezneme přes 10 autorových realizací, které představují pomníky historických figur a tehdy politicky aktivních osobností, alegorické plastiky, anebo skulptury k výzdobě architektury. V jeho tvorbě zaujímají významné místo také pomníky k první a druhé světové válce umístěné v Pileticích, Blešně, Svinarech a na Pouchově.
Škoda patřil k nejvyhledávanějším sochařům v Hradci Králové a blízkém okolí, pravděpodobně kvůli umělecké kvalitě zpracování děl i prestiži, kterou získal díky zakázkám, na nichž se podílel architekt Josef Gočár nebo jeden ze Škodových učitelů Jan Štursa. Výstava si klade za cíl poukázat na význam autorovy sochařské tvorby, kterou přispěl ke kultivaci veřejného prostoru Hradce Králové, a představit jeho realizace v širších souvislostech.

0 | | Ostatní pořadatelé

2023-09-16 15:00:00 2023-09-16 17:00:00

16.září - sobota od 15:00 hodin

Přijďte si prohlédnout interiér kostela, který se snad už natrvalo usadil na svém místě – v Jiráskových sadech nedaleko soutoku Labe a Orlice.

Vstupné se platí na místě a pouze v hotovosti.

0 | Kostel sv. Mikuláše | Kostel sv. Mikuláše

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-16 15:30:00 2023-09-16 17:00:00

3-2-1 START!

16.září - sobota od 15:30 hodinastronomická pohádka, hvězdná obloha s živým výkladem lektora

digitální planetárium

90 minut

pořad vhodný pro diváky od 8 let v doprovodu dospělé osoby


V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na hvězdnou oblohu a souhvězdí. Následně se proletíme vesmírem. V poslední části programu se podíváme na astronomickou pohádku 3-2-1 START!.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně na zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

70 vstupné 70 Kč | Digitální planetárium a hvězdárna | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium a hvězdárna

Bio Central
2023-09-16 16:15:00 2023-09-16 17:49:00

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

16.září - sobota od 16:15 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-16 17:00:00 2023-09-16 18:00:00

16.září - sobota od 17:00 hodin

 • Vernisáž obrazů
 • nový cyklus Limbo,
 • Nezveřejněné akvarely a skici k cyklu EVY!
 • Hudební produkce Alena Drtinová

0 | | Ostatní pořadatelé

Bio Central
2023-09-16 17:30:00 2023-09-16 19:13:00

A Haunting in Venice

16.září - sobota od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-16 18:15:00 2023-09-16 19:48:00

Strays

16.září - sobota od 18:15 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové
2023-09-16 18:30:00 2023-09-16 20:00:00

Voyager

16.září - sobota od 18:30 hodin


· hvězdná obloha, virtuální vesmír a celooblohová filmová projekce Voyager

· digitální planetárium

· 90 minut

· pořad vhodný pro dospělé a mládež od staršího školního věku

V digitálním planetáriu se nejprve podíváme na aktuální noční oblohu bez světelného znečištění. Následně podnikneme virtuální cestu do vesmíru. V poslední části programu zhlédneme celooblohovou filmovou projekci Voyager.

Všechny návštěvníky žádáme, aby naše zařízení nenavštěvovali s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění či zvýšenou teplotou. Dodržujte pokyny pracovníků zajišťujících program, ustanovení Návštěvního řádu a aktuálně obecně platná opatření či doporučení.

Změna programu vyhrazena. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po zahájení programu.

Snížené vstupné na programy Hvězdárny a planetária v Hradci Králové je určeno pro osoby do 16 let, studenty do 26 let, držitele průkazek ZTP/P a seniory od 60 let.

Bezplatný vstup

Rozhodnutím zřizovatele jsou v období od 07. 12. 2022 do konce roku 2023 pro individuální návštěvníky programů hvězdárny a planetária stanovena následující zvýhodnění:

1) děti do 10 let a senioři nad 65 let bezplatný vstup,

2) každou první středu v měsíci bezplatný vstup.

Počet míst na programu je omezen, proto upozorňujeme, že pro bezplatný vstup je nutné mít na program platnou vstupenku (cena 0 Kč), kterou získáte bezplatně zde na tomto vstupenkovém portálu města Hradce Králové HKPoint nebo v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

90 vstupné 90 Kč | Digitální planetárium | HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci KrálovéDigitální planetárium

KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
2023-09-16 19:00:00 2023-09-16 21:45:00

Laura WadeRežie: Jan Holec

16.září - sobota od 19:00 hodin

300 vstupné 260 Kč, 300 Kč | Hlavní scéna | KLICPEROVO DIVADLO o.p.s. Hlavní scéna

Ostatní pořadatelé
2023-09-16 19:00:00 2023-09-16 21:00:00

16.září - sobota od 19:00 hodin

Piano není třeba dlouze představovat. V hradeckých klubech a širším okolí je už tato kapela živoucí legendou. Kvílivé zvuky kytar, elektronické klávesy a existenciální projev zpěváka je nezapomenutelný.

https://bandzone.cz/pianoV hudebním projevu Kosmiku najdete prvky psychedelie, noise i post-rocku okořeněného syntetickými elektronickými zvuky. Kapela z podhůří Orlických hor je hradeckému publiku dosud neznámá, na zdejší půdě vystoupí vůbec poprvé. Jejich domácím prostředím je vernéřovický Soul Kostel, místo vyhledávané kulturními labužníky nejen z blízkého okolí.

https://kosmiku.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=Q9rTmGMml2g

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Přijdtě si užít jedinečný hudební zážitek!

0 | Bajkazyl Hradec Králové | Ostatní pořadateléBajkazyl Hradec Králové

Ostatní pořadatelé
2023-09-16 19:30:00 2023-09-16 20:30:00

16.září - sobota od 19:30 hodin

Fraška Gustava Oplustila a Zdeňka Podskalského v režii Davida Štandery a Moniky Janákové
Režie Janáková Monika, David Štandera

PREMIÉRA 16. 09. 2023

0 | | Ostatní pořadatelé

Bio Central
2023-09-16 20:00:00 2023-09-16 23:00:00

Oppenheimer

16.září - sobota od 20:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-16 20:30:00 2023-09-16 22:24:00

Barbie

16.září - sobota od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-17 09:15:00 2023-09-17 11:30:00

17.září - neděle od 09:15 hodin

Akce na podporu osvěty o autismu a k potěšení rodin pečujících o "modré" dítě.

Běh nebo chůze na trase cca 2 km, kde děti se svými rodiči budou nacházet kontroly z orientačního běhu a značit si je do připraveného průkazu. Trasa vyznačená na cestách nebo i v lehkém terénu modrými fáborky, kontroly umístěné viditelně vedle trasy. Dítě si samo označí příslušné políčko v průkazu, který pak bude i jeho diplomem - i s vyznačeným časem. Tolik malých úspěchů po sobě jen tak nezažije!
Přijďte všichni v modrém, pořiďte pěkné fotky a pošlete nám je na adresu sportem@sportem.info!
Nic nám z toho nekápne, ale na chvilku propojíme odlišné světy, které budou chvíli mít stejný směr, projdou stejným cílem a prožijí stejnou radost.
Místo konání (pozor, návrat na původní místo!!!): Hradec Králové, rybník Biřička (jiná místa a termíny v ČR hledejte ZDE)
Termín konání: 17.9.2023 (neděle)
Harmonogram:
9,15 začátek prezentace a přihlašování
9,30 - 10,30 start na trasu podle vlastního uvážení
10,45 uzavření cíle, ukončení akce hromadnou fotografií
Pro koho: rodiče s dětmi. Vítáni jsou všichni, akce je určena především rodinám dětí s poruchami autistického spektra
Trať: cca 2 km, vyznačena fáborky. Vede po cestách a případně lehce schůdným terénem. Trať bude sledovat široké lesní cesty, takže velká část trasy bude sjízdná i s kočárkem.
Vklad: Symbolických 30 Kč/dítě
Přihlášky: Prosíme o vyplnění online přihlášky, abychom předem měli lepší představu o předpokládaném počtu účastníků. O kom nebudeme vědět, nemůžeme mu připravit ani diplom a to by dětem určitě bylo líto. K nahlédnutí bude seznam přihlášených.
Pořadatel, Informace:
www.SPORTeM.info
tel. 604164390
sportem@sportem.info


Více zde: https://www.sportem.info/akce/modrobeh/hk/

0 | Rybník Biřička | Ostatní pořadateléRybník Biřička

2023-09-17 09:30:00 2023-09-17 09:30:00

17.září - neděle od 09:30 hodin

Současná doba přináší výzvu pracovat na sjednocujících projektech, jako je Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha, které by umožnily dialog a vzájemnou spolupráci mezi obory TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) a ostatními obory zdravotnictví. Tento světový trend je podporován nejen v EU, ale doporučují obory TCIM studovat a zařazovat do národní zdravotní péče i nadnárodní organizace jako jsou např. NATO, WHO, WHA a další. Je velmi aktuální a potřebné také rozvíjet spolupráci mezi medicínskými obory EBM (Evidence-Based Medicine) a obory TCIM a vytvářet tak prostor pro vzájemnou komunikaci. TCIM a medicína nejsou konkurence, obojí má sloužit lidem tam, kde je daný obor možno vhodně uplatnit pro zlepšení kvality života, snižování nemocnosti a k lepší osvětě v oblasti péče o zdraví. Kongres proběhne hybridní formou s cílem zachovat nehmotné kulturní dědictví TCIM pro budoucí generace.

Pro nejlepší ústní prezentaci a poster je připraveno slavnostní předání certifikátu spojeného s odměnou 500 EUR. Bude zde také poprvé vyhlášena cena Institutu pro TCIM/CAM za celoživotní přínos pro TCIM.

https://www.mkz2023praha.cz/

0 | Soukenická 21, 110 01 Praha 1 | Ostatní pořadateléSoukenická 21, 110 01 Praha 1

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
2023-09-17 10:00:00 2023-09-17 10:45:00

17.září - neděle od 10:00 hodin

Pohádku o třech prasátkách, která si stavěla domečky, jistě většina diváků dobře zná. Ale tahle pohádka je jiná. Třetí domeček je postavený, prasátka v něm spokojeně žijí, a vlk už dávno zapomněl, co tu vlastně kdysi chtěl. A prasátka si hospodaří, náramně dobře si vaří, a upečou si borůvkový koláč! Vůně koláče probudí pět loupežníků, kteří bydlí v blízkém lese. Oni tihle loupežníci nemohou být každý sám. Je jich pět, jako je pět našich smyslů, a každý z těch loupežníků dovede používat jen jeden jediný smysl ... Pohádku o třech mlsných prasátkách a o pěti loupežnících, která je určená dětem od tří let, zahraje liberecké Divadlo ROLNIČKA.

Pohádky jsou primárně určeny dětem od tří let.
Pokud je divákem dítě mladší, má vstup zdarma, ovšem bez nároku na místo.
Vstupenku do sálu musí mít dětský i dospělý divák.
Vstupenky nejsou číslovány, v sále je volný zasedací pořádek.
Prosíme dospělé diváky, aby při výběru míst brali ohled na ty malé, kterým by případně mohli bránit ve výhledu. Děkujeme.

80 vstupné 80 Kč | Adalbertinum - Studio A | Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.Adalbertinum - Studio A

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-17 10:00:00 2023-09-17 17:00:00

Zážitková hra pro nejmenší

17.září - neděle od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na období letních prázdnin jak pro své pravidelné návštěvníky, tak pro ty, co přijdou úplně poprvé, zážitkovou hru pro děti od 3 let a jejich dospělý doprovod. Program začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak.

Věděli jste, že přes léto mají prázdniny nejenom školáci, ale i divadlo? Je to tak! Stejně jako všichni školou povinní i ono potřebuje trochu času na nabrání sil, aby mohlo dál dělat svým návštěvníkům a divákům radost.

A tak si na konci divadelní sezóny zabalí kufry a vyrazí vstříc prázdninovému dobrodružství. Co se pak ale děje s inscenacemi bez těch, kteří je tvoří? A co osiřelá divadelní budova? Není jí tu tak dlouho samotné smutno?

Letos v létě budou mít všichni odvážlivci jedinečnou možnost hravě prozkoumat taje pěti drakovských inscenací a příběhů, které se v nich vypráví. I ti bázlivější, kteří by snad ještě váhali, nemusí mít obavy, protože na luštění, a především na hraní nebude nikdo sám. Společnicí na zážitkové cestě bude průzkumníkům kouzelná Albi tužka, do které jim drakovští herci a herečky, ještě před tím, než se rozutekli na prázdniny, nahráli instrukce k interaktivním úkolům, hádanky, písničky i vzkazy. Kdo ví, co Vás na konci cesty bude čekat? Možná zjistíte, že se fajn prázdniny dají zažít i u nás v Hradci!

Důležité praktické informace:
· Na zážitkovou hru Tajemství divadelních prázdnin se můžete vydat v letních měsících v otevírací době Labyrintu Divadla Drak. Poslední účastníci vychází v 15.30.
· Průvodkyni Albi tužku Vám zapůjčíme na pokladně za zálohu ve výši 500 Kč. Záloha je nutná v hotovosti. Po vrácení tužky vám bude záloha vrácena.
· Na zážitkovou hru není možné použít vlastní donesenou Albi tužku, nahrané texty s úkoly a instrukcemi se s ní nepropojí

Vstupné:
Jednotlivé (za účastníka) * - 180 Kč
Dospělý doprovod - zdarma
Organizované skupiny - 100 Kč/os

* Bojovka je určena primárně pro děti od 3-7 let. Každý platící účastník obdrží (za zálohu 500 Kč) Albi tužku a instrukce k jednotlivým stanovištím a na konci bojovky získá odměna.

180 vstupné 180 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-17 10:00:00 2023-09-17 17:00:00

17.září - neděle od 10:00 hodin

Divadlo Drak připravilo na letní měsíce pro své návštěvníky speciální venkovní program – dobrodružnou výpravu Za Příběhem Draku. Trasa výpravy začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží potřebné informace a pracovní list s mapou. Výprava probíhá bez průvodce, ale kdykoliv v průběhu programu mohou poutníci vyhledat pobočníka, který jim poradí, jak pokračovat v cestě či kde hledat dál. První část výpravy se odehrává venku v okolí divadla. Poutníci se pohybují podle herní mapy a plní interaktivní úkoly, luští hádanky a postupně získávají jednotlivé indicie potřebné k zdárnému dokončení hry a nalezení pokladu, který se ukrývá v bludišti vitrín v expozici výstavy Příběh Draku 1958 -2018.

Na výpravu Za Příběhem Draku se můžete vydat kdykoliv v otevírací době Labyrintu Divadla Drak - sobota, neděle, svátky od 10.00 do 17.00. Poslední výprava vychází nejpozději v 1,5 h před koncem otevírací doby.

Manuál poutníka
- Část výpravy probíhá venku, vezmi si tedy vhodné oblečení.
- Pokud ještě neumíš číst a psát, vydej se na výpravu s doprovodem, který to umí.
- Výprava probíhá v okolí divadla, ale je bez průvodce, takže malí poutníci potřebují doprovod.
- Na začátku výpravy dostaneš mapu, pracovní list a tužku. Nic dalšího kromě odvahy a bystrého ducha nepotřebuješ


vstupné:
100,- Kč jednotlivé
260,- Kč 1 dospělý + 2-3 děti
360,- Kč 2 dospělí + 2-3 děti
70,- každé další dítě
70,- ZTP, studenti, důchodci
děti do 3 let věku zdarma

100 vstupné 100 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.
2023-09-17 10:00:00 2023-09-17 17:00:00

17.září - neděle od 10:00 hodin

Koncepce a libreto výstavy: Tomáš Jarkovský
Návrh a realizace instalací: Tereza Vašíčková
Odborná konzultace: Miloslav Klíma
Grafika: Jindřich Max Pavlíček
Produkce: Barbora Kalinová
Spolupráce na instalaci: Dílny a technici Divadla Drak

Určeno pro celou rodinu.

Výstava Příběh Draku 1958–2018 vypráví příběh 60leté historie Divadla Drak. Prostřednictvím vystavených loutek, fotografií, scénografických návrhů, ukázek z inscenací a dalších dobových materiálů zachycuje proměny drakovského divadelního jazyka a zároveň přibližuje nezaměnitelnou atmosféru divadla. Představuje Drak jako místo tvorby, ale také jako křižovatku osudů těch, kteří jeho příběh po 60 let spoluvytvářeli.

Expozice se skládá z 31 zastavení věnovaných významným inscenacím, osobnostem nebo událostem v historii divadla, která jsou rozdělena do osmi tematických celků. Prvních pět je řazeno chronologicky a vypraví příběh divadla od jeho počátků až k oslavám 60. výročí založení. Připomíná důležité milníky historie Draku a představuje významné inscenace či osobnosti, které jsou s jednotlivými etapami vývoje divadla spojeny. Poslední tři části-zastavení představující kompletní výpravu legendární inscenace O Sněhurce, unikátní dokument Jana Špáty a bilanci bohaté zájezdové činnosti divadla pak společně tvoří jakýsi epilog výstavy. Stručný komentář ke každému zastavení naleznete spolu s orientační mapkou v tištěném průvodci výstavou.

Výstava byla realizována s finanční podporou Nadace ČEZ.

60 vstupné 60 Kč | Labyrint divadla Drak | DIVADLO DRAK a MIFD o.p.s.Labyrint divadla Drak

Město Hradec Králové
2023-09-17 10:00:00 2023-09-17 18:00:00

17.září - neděle od 10:00 hodin

Procházka po stopách architektů bratrů Rejchlových

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších budov, objektů a architektonických památek.
Národní téma pro rok 2023 je „Život v památkách“. V letošním roce se v Hradci Králové seznámíte s tvorbou bratrů Rejchlových, tvůrců mnoha staveb moderního Hradce Králové. V rámci doprovodného programu jsou připraveny komentované prohlídky a doprovodné programy. (např. Divadlo Drak, Lékařská fakulta, Jiráskovy sady – Střední škola vizuální tvorby, YMCA, Husův dům, Střední škola stavební).

Vstup na komentované prohlídky a doprovodný program je zdarma. Změna programu vyhrazena.

0 | ... | Město Hradec Králové ...

Ostatní pořadatelé
2023-09-17 10:00:00 2023-09-17 15:00:00

17.září - neděle od 10:00 hodin

 • 10:00 zahájení akce a start cyklojízdy z Hradce Králové do Kuksu od kotviště parníčků na Smetanově nábřeží (u Náplavky) pod vedením Bajkazylu
 • program na Labské stezce je určen pro širokou veřejnost, tedy i pro cyklisty, kteří pojedou vlastním tempem libovolný úsek
 • zajímavá zastavení s aktivitami pro celou rodinu a občerstvením na Labské stezce:
Hradec Králové
 • u přístaviště parníčků bude k dispozici informační stánek Hradecko s programem pro děti a lvem Gustíkem
 • jízda parníčkem zdarma z přístaviště k Hučáku, kde bude připravena komentovaná prohlídka elektrárny Hučák včetně turbíny
 • start v parníčku v 10:15, 12:15, 13:15 a 14:15 hod.
 • prohlídky elektrárny Hučák v 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hod.
 • v provozu bude dětská železnice na náměstí 5. května
Předměřice nad Labem
 • u cyklostezky v zámeckém parku budou pro děti připraveny jízdy zručnosti na kole
 • na nádvoří zámku budou od 10:00 do 20:00 hod. probíhat Zámecké slavnosti burčáku a vína s bohatým programem, vstup na akci je volný
Černožice
 • sportovní aktivity na souši i ve vodě - paddle boardy, Kostka koloběžky, retro kola, ping pong, kanoe Samba, Molkky, drobné občerstvení
Jaroměř
 • zastavení v občerstvení u Matchy, kde bude připravena i ukázka netradičních sportů jako např. Discgolf, Kubb, Spikeball, Mölkky, Kanjam.
 • k vyzkoušení a prohlédnutí budou připravena kola Divokolárny Josefov
 • další zastávka bude v Jaroměři v Říčních a slunečních lázních na Úpě
Kuks
 • program Filharmonie Hradec Králové – bude připraveno hudební vystoupení v každou celou hodinu
 • pro návštěvníky bude otevřeno Informační centrum a Muzeum barokního tisku

0 | ... | Ostatní pořadatelé...

Ostatní pořadatelé
2023-09-17 13:00:00 2023-09-17 18:00:00

Září září do oken, v parku slavnosti tváři, sousede pojď ven!
Zažít město jinak, primo sousedská slavnost v Sukových sadech se těší na společné setkání 17. září!
více info na FB události.
 • organizátorem akce je KMS Pražské předměstí sever
 • za podporu děkujeme Automat a Statutární město Hradec Králové

0 | Sukovy sady | Ostatní pořadateléSukovy sady

Ostatní pořadatelé
2023-09-17 14:00:00 2023-09-17 18:00:00

17.září - neděle od 14:00 hodin

Tradiční cyklistický závod v centru města.

***
Akce je zařazena do cyklu Calendarium regina - souboru prestižních a ojedinělých akcí, často národního či mezinárodního významu. Občanům města i návštěvníkům se tak nabízí možnost navštívit kulturní, sportovní a společenské akce rozmanitého charakteru, které probíhají během celého roku ve městě a jeho blízkém okolí. Další akce z cyklu naleznete na https://www.hradeckralove.org/calendarium-regina/d-50466

0 | | Ostatní pořadatelé

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
2023-09-17 14:00:00 2023-09-17 15:00:00

komentovaná prohlídka pro dětisraz před Bílou věží

17.září - neděle od 14:00 hodin

Věž přesně jako z pohádky - tak trošku tajemná, tak trošku kouzelná... zkrátka taková, jakou ji neznáte!
Přijďte se projít věží společně s královnou, přeneste se do doby, kdy v Hradci stával královský hrad a vše bylo tak trochu jiné. Možná se dozvíte, kde se ukrýval městský poklad.

Sraz před Bílou věží.
Dítě musí jít v doprovodu dospělé osoby.
Vstupenky lze zakoupit v turistickém informačním centru nebo formou eVstupenky.

70 vstupné 70 Kč | Bílá věž | Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.Bílá věž

Bio Central
2023-09-17 14:00:00 2023-09-17 14:58:00

Hurvinkova nebesickaHurvínkova Nebesíčka

17.září - neděle od 14:00 hodin

100 vstupné 100 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-17 14:30:00 2023-09-17 16:19:00

Elemental

17.září - neděle od 14:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-17 15:30:00 2023-09-17 16:54:00

Richard the Stork and the Mystery of the Great JewelÜberflieger - Das Geheimnis des großen Juwels

17.září - neděle od 15:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-17 16:00:00 2023-09-17 18:30:00

17.září - neděle od 16:00 hodin

Utkání hokejové ligy.

0 | ČPP Arena | Ostatní pořadateléČPP Arena

Bio Central
2023-09-17 17:30:00 2023-09-17 19:24:00

Barbie

17.září - neděle od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-17 18:00:00 2023-09-17 19:28:00

Fremont

17.září - neděle od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-17 20:00:00 2023-09-17 22:00:00

ABBA: The Movie - Fan Event

17.září - neděle od 20:00 hodin

300 vstupné 300 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Bio Central
2023-09-17 20:30:00 2023-09-17 22:13:00

A Haunting in Venice

17.září - neděle od 20:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ
2023-09-18 10:00:00 2023-09-18 12:00:00

18.září - pondělí od 10:00 hodin

Workshop

Ve spolupráci se společností AGORA CE, o.p.s. Vás Studijní a vědecká knihovna zve již podruhé na praktický workshop "Základy ověřování informací na internetu".
Workshop proběhne v čase od 10:00 – 12:00 hod. v PC učebně ve 2. NP.
Počet míst je omezený. Registrace: vladimira.buchtova@svkhk.cz
Workshop je pořádán v rámci projektu Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven.

0 | Studijní a vědecká knihovna | STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉStudijní a vědecká knihovna

Galerie Koruna
2023-09-18 10:00:00 2023-09-22 10:00:00

18.září - pondělí od 10:00 hodin

Koná se ve dnech 13. 9. - 21. 10. 2023
Vernisáž 13. 9. v 18 hodin.
Skupinová výstava našich autorů zahrnuje rozmanitost a krásu naší přírody i městské krajiny.

Otevřeno: Po - Pá 10 - 13, 14 - 17 hodin / So 11 - 16 hodin
Galerie Koruna, Rokitanského 169 (Svatojánské náměstí), 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 513 009
www.galeriekoruna.cz

0 | Galerie Koruna, Rokitanského 169, HK | Galerie KorunaGalerie Koruna, Rokitanského 169, HK

Ostatní pořadatelé
2023-09-18 15:00:00 2023-09-18 19:00:00

 • akce pro celou rodinu na dopravním hřišti v Třebši
 • monitorovací vůz Městské policie
 • BESIP – soutěže pro děti, opilecké brýle, brýle navozující vidění pod vlivem drog, při únavě
 • Kellys bike připraví pro děti "závod" na odrážedlech
 • možnost půjčování kol a elektrokol zdarma

0 | Dopravní hřiště Třebeš | Ostatní pořadateléDopravní hřiště Třebeš

Knihovna města Hradce Králové
2023-09-18 17:00:00 2023-09-18 18:00:00

Vernisáž a beseda

18.září - pondělí od 17:00 hodin

Výstava arteterapeutických prací pacientů z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Cílem výstavy je přiblížit veřejnosti svět lidí s duševními obtížemi, rozpustit předsudky vůči duševně nemocným a ukázat některé postupy arteterapie a artefiletiky.
Vernisáž k výstavě se uskuteční zároveň s veselou besedou MUDr. Petra Hrubeše v pondělí 18. září 2023 od 17:00.

0 | Knihovna města Hradce Králové | Knihovna města Hradce KrálovéKnihovna města Hradce Králové

Ostatní pořadatelé
2023-09-18 17:00:00 2023-09-18 18:00:00

18.září - pondělí od 17:00 hodin

Výstava arteterapeutických prací pacientů z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Cílem výstavy je přiblížit veřejnosti svět lidí s duševními obtížemi, rozpustit předsudky vůči duševně nemocným a ukázat některé postupy arteterapie a artefiletiky.
Vernisáž k výstavě se uskuteční zároveň s veselou besedou MUDr. Petra Hrubeše v pondělí 18. září 2023 od 17:00.

0 | Knihovna města Hradce Králové | Ostatní pořadateléKnihovna města Hradce Králové

KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
2023-09-18 17:30:00 2023-09-18 19:00:00

Tomáš DianiškaRežie: Tomáš Dianiška

18.září - pondělí od 17:30 hodin

300 vstupné 260 Kč, 300 Kč | Hlavní scéna | KLICPEROVO DIVADLO o.p.s. Hlavní scéna

Bio Central
2023-09-18 17:30:00 2023-09-18 18:58:00

Fremont

18.září - pondělí od 17:30 hodin

150 vstupné 150 Kč | Malý sál | Bio CentralMalý sál

Bio Central
2023-09-18 18:00:00 2023-09-18 19:17:00

Portrait of the Queen

18.září - pondělí od 18:00 hodin

150 vstupné 150 Kč | Velký sál | Bio CentralVelký sál

Ostatní pořadatelé
2023-09-18 18:00:00 2023-09-18 20:00:00

18.září - pondělí od 18:00 hodin

Existuje jen jedno umění, nebo má smysl umění s přívlastkem? Záleží na tom, jestli byli a jsou umělci*kyně queer, nebo je tím jen skandalizujeme? Je umělecké dílo queer a nequeer, nebo jen dobré a špatné? Existuje něco jako queer estetika?

Komponovaný podvečer, v rámci kterého se uskuteční přednáška k aktuální výstavě v Galerii za Galerií Art. Do. Drag. Ladislava Jacksona a prezentace tvorby jednoho z vystavujících umělců Karla Vladyky alias Just Karen. Následovat bude diskuze na téma Queer, Drag a umění.
Vstup zdarma.

0 | | Ostatní pořadatelé