Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Partneři Kultury Hradec

Restaurace Na Soutoku

Probíhající soutěže

DUO BOHÉMO

DUO BOHÉMO

ČTVRTEK 12. BŘEZNA 2020 V 19.30 HODIN, Aula Obchodní akademie (býv. Ústav hluchoněmých), Pospíšilova 365, HK
 

ŠTEFAN MARGITA + MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO

ŠTEFAN MARGITA + MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO

27. ÚNORA 2020 V 19.00 HOD., ADALBERTINUM, TŘ. ČSA 300, HK

WARHOL & UNDERGROUND

WARHOL & UNDERGROUND

25. ÚNORA 2020 V 19.30 HODIN, SÁL FILHARMONIE HK

KAREL KAHOVEC, VIKTOR SODOMA  + GEORGE AND BEATOVENS

KAREL KAHOVEC, VIKTOR SODOMA + GEORGE AND BEATOVENS

ČTVRTEK 12. BŘEZNA 2020 V 19 HOD., ADALBERTINUM, ČS. ARMÁDY 300, HK

Kalendárium

 <  ÚNOR 2020  > 
POÚT STČT SOBNE
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Doporučujeme

BOHUMIL RYBA

zpět


BOHUMIL RYBA

Řekli bychom, že život vysokoškolského profesora latiny plyne poklidně v přítmí poslucháren či při soustředěné práci doma u psacího stolu. Ale v Československu ve dvacátém století tomu bylo i jinak. Hradečák Bohumil Ryba přišel na svět 8. listopadu 1900 do učitelské rodiny - tatínek byl ředitelem měšťanky. Bohumil po obecné škole navštěvoval gymnázium, kde s vyznamenáním složil zkoušku dospělosti r. 1919. Nadaný žák nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Zajímala ho zejména latina a řečtina. Na základě stipendia si rozšiřoval znalosti také ve Francii a v Německu. Habilitován byl 31. ledna 1929, 1. března 1929 se stal soukromým docentem klasické filologie na FF UK. Devět let působil na brněnských a pražských středních školách. Mezitím se oženil, ze svazku vzešla dvojčata Alena a Olen. 

Od roku 1934 jako mimořádný (později řádný) profesor Filozofické fakulty pořádal pro zájemce kurzy středověké latiny. Zapojil se do práce v časopise Listy filologické i v redakci Ottova slovníku naučného nové doby. V sedmatřicátém byl zvolen starostou Jednoty českých filologů, o rok později mimořádným členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. Jenže s příchodem druhé světové války došlo k uzavření českých vysokých škol. Bohumil Ryba osvědčil notnou dávku odvahy, když odmítl nabídku říšského protektora Konstantina von Neuratha k přednáškám na pražské německé univerzitě. Věnoval se raději vědeckému zkoumání korespondence Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského, překladům (O státě českém) a vlastnímu zdokonalování v cizích jazycích. 

Po osvobození nastoupil Bohumil Ryba opět jako vyučující na Filozofickou fakultu. Získal titul řádný univerzitní profesor pro obor klasická filologie, přijali ho do Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění. V nově založené Československé akademii věd byl sice vedoucím Kabinetu filologické dokumentace, ale jen pár měsíců. Rybovy výhrady k sovětskému modelu evidentně přispěly k jeho zatčení (1953). Latiník není kopiník, aby se mohl bránit. Následujícího roku dostal kvůli velezradě a vyzvědačství devatenáct let. Amnestie (1960) mu z vězení sice pomohla, ale komunisté ho šikanovali dále. Spolupracovat s ČSAV a Památníkem národního písemnictví mohl jen externě, jeho příspěvky byly zveřejňovány anonymně. Teprve roku 1967 se stal předsedou Komise pro soupis cizojazyčných bohemik z let 1501 – 1800, kteroužto funkci vykonával až do smrti. Byl kooptován do Výboru Společnosti Národního muzea. Stálé zaměstnání získal však až v Komisi pro studium a soupis rukopisů ČSAV. Zde se zabýval zejména soupisy rukopisů církevních knihoven.   

Zásadní význam pro českou vzdělanost mají Rybovy práce v oblasti klasické antické literatury (Ukázky z římských epistolografů, Výbor z listů Luciliovi od Senecy a několikrát s úspěchem vydané Životopisy dvanácti císařů). Neméně důležitou složkou jsou překlady českých latinsky píšících humanistů Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, Karla Kolčavy a kritické edice písemností Mistra Jana Husa. Publikoval v mnoha českých (Athenaeum, Časopis Matice moravské, Lidové noviny, Naše řeč, Naše věda) a zahraničních periodikách. Plné rehabilitace roku 1991 se bohužel PhDr. Bohumil Ryba nedočkal. Zemřel 6. 2. 1980 v Černošicích.     

VE SPOLUPRÁCI SE STUDIJNÍ A VĚDECKOU KNIHOVNOU V HRADCI KRÁLOVÉ

Všichni dobří rodáci

JOSEF PROUZA

JOSEF PROUZA

Aby někdo svými nadpřirozenými a jasnovidnými schopnostmi léčil na dálku, připadá většině populace včetně mě jak z říše pohádek.

FRANTIŠEK KRYŠTOF

FRANTIŠEK KRYŠTOF

V dějinách naší republiky nacházíme až příliš případů, kdy nejobětavější vlastenci místo díků byli zavrženi, zavřeni, zbaveni občanské cti.

JINDŘICH PRAVEČEK

JINDŘICH PRAVEČEK

Nejslavnějším občanem Výprachtic u Lanškrouna je určitě Jindřich Praveček.

Knižní tipy

MICHEL HOUELLEBECQ - Platforma

MICHEL HOUELLEBECQ
Platforma

Protagonistou Platformy je opět autorův generační druh, čtyřicátník, úředník na Ministerstvu kultury. Sarkasticky glosuje život, dokud nepotká dívku, která se vymyká jeho dosavadním zkušenostem se ženami.

ZDENEK LOS - Dobrodružné příběhy z kanadských hor a pralesů

ZDENEK LOS
Dobrodružné příběhy z kanadských hor a pralesů

Jaké to je stát tváří v tvář grizzlymu, smečce hladových vlků či lovící pumě?

HONZA VEDRAL - Neuvěřitelný Ivan Král

HONZA VEDRAL
Neuvěřitelný Ivan Král

Příběh nejslavnějšího českého rockového muzikanta Ivana Krále vás vezme na neuvěřitelnou jízdu do sedmdesátých let, přímo do epicentra kulturní revoluce, kdy se v New Yorku rodil punk a garážová hudba.

Hudební tipy

GUSTAV BROM - Jazz

GUSTAV BROM
Jazz


Jazz

Jedna z nejlepších dlouhohrajících desek Gustava Broma, nazvaná stručně a výstižně Jazz, zachycuje špičkový brněnský orchestr ve velice tvůrčím období poloviny šedesátých let.

VÁCLAV HRABĚ, MIREK KOVÁŘÍK, VLADIMÍR MIŠÍK A ETC… - Pár tónů, které přebývají

VÁCLAV HRABĚ, MIREK KOVÁŘÍK, VLADIMÍR MIŠÍK A ETC…
Pár tónů, které přebývají


Pár tónů, které přebývají

Opět vyšel záznam komponovaného večera s poezií Václava Hraběte Pár tónů, které přebývají.

ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM - Září (2019)

ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM
Září (2019)


Září (2019)

Původně se jednalo o projekt na jedno album a dva až tři roky koncertování. Pak se začalo rýsovat závěrečné EP.

Hradecko

Masopust na statku

23.února - neděle


Masopustní hodokvas v tradičním staročeském stylu.

Balkánský ráj

24.února - pondělí


Beseda o krásách Balkánského poloostrova s promítáním a ukázkami tradiční balkánské hudby.

Masopust v knihovně

25.února - úterý


V dětském oddělení U Velryby masopustnímu reji rozhodně neujdete.

Tiskové zprávy

Festival Colour Meeting 2020 ohlašuje první jména

Festival Colour Meeting 2020 ohlašuje první jména

Posedmnácté se k poličským hradbám sjedou hudebníci a divadelníci z mnoha koutů světa.

Veletrh cestovního ruchu - INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA

Veletrh cestovního ruchu
INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA

pátek 13. – sobota 14. 3. 2020
21. ročník

PIZZA S PŘÍJEMNÝM PŘEKVAPENÍM

PIZZA S PŘÍJEMNÝM PŘEKVAPENÍM

Zcela výjimečnou gurmánskou akci připravila na konec měsíce hradecká restaurace Na Soutoku (u tenisových kurtů).

Kalendárium

 <  ÚNOR 2020  > 
POÚT STČT SOBNE
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Připravované akce

Kulturní akce - Infotour
Kulturní akce - SLAVNÉ FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE 2
Kulturní akce - DUO BOHĚMA
Kulturní akce - Program koncertů 2020
Kulturní akce - DIVADLO DRAK LABYRINT
Kulturní akce - T O Y E N

Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Kulturní akce v Hradci Králové

Změna programů vyhrazena - Za obsah inzerátů odpovídá zadavatel
Použití jakýchkoliv údajů či obrazového doprovodu z těchto stránek možné výhradně se svolením redakce

Pořadatelé

TOPlist TOPlist