Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Na základě mimořádných opatření vlády prosíme naše čtenáře, aby si konání akcí ověřili na webových stránkách pořadatelů.

Probíhající soutěže

V ROMANTICKÉM TÓNU

V ROMANTICKÉM TÓNU

V ROMANTICKÉM TÓNU
Černohorský, Bruckner, Fiala, Górecki, Janáček
30. LEDNA 2022 V 17.00 HODIN, SÁL FILHARMONIE HK

 

ZÁHOŘOVO LOŽE

ZÁHOŘOVO LOŽE

ZÁHOŘOVO LOŽE
Kantáta pro sóla, sbor a orchestr dle předlohy K. J. Erbena
10. ÚNORA 2022 V 19.30 HOD., SÁL FILHARMONIE HK

HRADECKÉ TAJNOSTI

HRADECKÉ TAJNOSTI

HRADECKÉ TAJNOSTI
Podzemními chodbami starého Hradce do minulosti i budoucnosti s hudbou
19. ÚNORA 2022 V 16.00 HODIN, SÁL FILHARMONIE HK

Kalendárium akcí

 <  LEDEN 2022  > 
POÚT STČT SOBNE
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Doporučujeme kulturní akce

Na základě mimořádných opatření vlády prosíme naše čtenáře, aby si konání akcí ověřili na webových stránkách pořadatelů.

OTMAR VAŇORNÝ

zpět


OTMAR VAŇORNÝ Cíl měl překladatel Otmar Vaňorný jasný, cesta k němu však nebyla přímá. Narodil se 12. listopadu 1860 v Rychnově nad Kněžnou. Po absolvování místního gymnázia (1879) vedly jeho kroky do Prahy. Na Univerzitě Karlově se zapsal na filozofii a klasickou filologii. Po ukončení studií r. 1885 učil jako středoškolský profesor v Českých Budějovicích, Praze, Hradci Králové (1886 - 1895) a ve Vysokém Mýtě. Na zdejším gymnáziu působil dvaatřicet let, až do penze. Více či méně zvídavé dítky vzdělával v řečtině, latině, filozofii, němčině, češtině a těsnopisu. Komickým profesorským figurkám z Fričových filmů se ale vymykal. Otužoval se, cvičil, chodil na výlety. Byl abstinent a nekuřák. Doporučoval tanec, časné vstávání, koupání v řece, slunění, zajímala ho celkem pochopitelně archeologie.
Otmar Vaňorný se angažoval už v rozpravě o "nalezených" Rukopisech. Milované antické klasiky nejprve zřejmě překládal pro vlastní potěšení. Prvním jeho veřejným počinem byl článek Návrh pravidel českého hexametru přízvučného, kterou otiskl časopis Naše doba (1896). O rok později přichází s převodem Goethova díla Heřman a Dorota. Skromný OV trpěl pochybami o kvalitě své práce, což dokládá korespondence s J. S. Macharem. Překlady piloval mnoho desítek let. V době volna kromě dalšího sebevzdělávání navštěvoval evropské památky a muzea. Své zásady formuloval ve stati Slovo o překládání: "Každá opravdová báseň je dílo umělecké, amá tedy také vlastnosti díla uměleckého. Proto i překlad má být dílo umělecké, ne pouze mluvnický převod... Musí... vystihnouti ducha originálu, a to nejen celku, nýbrž i jednotlivých částí, které bývají různé povahy — a při tom nesmí odporovati duchu jazyka českého." A končí typicky: "Žádám každého, kdo se o věc zajímá, aby mi řekl svůj úsudek, ať veřejně tiskem, ať soukromě dopisem. Za každý dobře míněný posudek, za všecky rady a pokyny budu opravdu vděčen."
Stanovil zásady pro převod antického hexametru do češtiny přízvučným veršem. Odstranil léta tradované nepřesnosti a chyby předchůdců. Překlady byly obsahově přesné, používal i modernější vyjadřování nebo psychologizování. Věnoval se zejména poezii (Homér, Vergilius, Ovidius, četné básnické výbory). Většina prací spatřila světlo světa před rokem 1945. Možná, že se ve verších Odysseje trochu ztrácíte.
"Stařena do síně horní tu vystoupla, jásotu plna,
oznámit vládkyni své, že milý manžel je doma:
kolena dala se v kvap a o závod spěchaly nohy."

Prošly však úspěšně sítem času. Jsou vydávána do dnešních dnů. Ilustracemi je zdobili např. Jan Konůpek, Arnošt Paderlík nebo Jan Vodák. A četní odborníci je pokládají za vůbec nejzdařilejší.  
 
 
Člen Královské české společnosti nauk, čestný doktorand UK, čestný občan Vysokého Mýta zemřel 14. ledna 1947 v Praze. Podle přání byl pochován v rodném Rychnově, kde naleznete i jeho bustu.
 
   
VE SPOLUPRÁCI SE STUDIJNÍ A VĚDECKOU KNIHOVNOU V HRADCI KRÁLOVÉ

Všichni dobří rodáci

JOSEF JAHODA

JOSEF JAHODA

Chlapec s krásně voňavým jménem se narodil 27. ledna 1872 v Havlíčkově (tehdy ještě Německém) Brodě.

FRANTIŠEK ERIK ŠAMAN

FRANTIŠEK ERIK ŠAMAN

Když jsem vybíral mezi výročími F. A. Šamana a Fráni Šrámka, přednost dostal prvně jmenovaný, byť jde o literáta patřícího výhradně své době.

OTMAR VAŇORNÝ

OTMAR VAŇORNÝ

Cíl měl překladatel Otmar Vaňorný jasný, cesta k němu však nebyla přímá.

Tiskové zprávy

Oslava Zdenka Merty a setkání žánrů ve Filharmonii Hradec Králové

Oslava Zdenka Merty a setkání žánrů ve Filharmonii Hradec Králové

Středeční večer 19. ledna bude v sále Filharmonie Hradec Králové patřit skladateli a klavíristovi Zdenku Mertovi. Koncert nese název podle jeho kompozice Century Dances s dovětkem Zdenek Merta 70, který napovídá, že jde zároveň o oslavu jubilea tohoto světově nejhranějšího českého autora populární hudby, který zde společně se svou rodinou a hosty vystoupí také jako interpret.

MIMOŘÁDNÉ DÍLO BÁSNÍKA JANA SKÁCELA PŘIPOMENE KOMPONOVANÝ VEČER, KTERÝ PŘIPRAVILO DIVADLO DRAK SPOLEČNĚ S FILHARMONII HRADEC KRÁLOVÉ

MIMOŘÁDNÉ DÍLO BÁSNÍKA JANA SKÁCELA PŘIPOMENE KOMPONOVANÝ VEČER, KTERÝ PŘIPRAVILO DIVADLO DRAK SPOLEČNĚ S FILHARMONII HRADEC KRÁLOVÉ

V únoru 2022 si připomínáme 100 let od narození významného českého básníka Jana Skácela, jehož dílo zůstává stále živé a díky své zvukomalebnosti a obrazivosti dodnes ovlivňuje a inspiruje řadu současných hudebních a divadelních tvůrců.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Vážení přátelé,
obracíme se na Vás s prosbou o podporu projektů Oblastní charity Hradec Králové.
Tři králové vyjdou letos opět do ulic a budou prosit o příspěvek do kasičky. V obcích a městech jsou již předem dané konkrétní termíny, na některých místech jsou k dispozici statické kasičky (mapa kasiček na www. charitahk.cz).

Tříkrálovou sbírku je možné také podpořit prostřednictvím online kasičky na www.trikralovasbirka.cz, popřípadě zasláním daru na účet 66008822/0800, VS 777955007 (VS identifikuje, že Váš dar získá Oblastní charita HK).
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 pro Královéhradecko podpoří Hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí, přípravné práce pro výstavbu a provoz lůžkového hospice. Dále Odborné sociální poradenství lidem v těžkých životních situacích, provozně technické zázemí pro sociální služby a zdravotní péči, humanitární projekt v Indii (5 %, např. školní autobus), krizový fond pro pomoc při mimořádné události (3 % např. povodně).
Kompletní info na www.charitahk.cz
Děkujeme Vám, pracovníci Oblastní charity Hradec Králové.

Kalendárium akcí

 <  LEDEN 2022  > 
POÚT STČT SOBNE
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Připravované akce

Kulturní akce - Tří králová sbírka
Kulturní akce - OHLÉDNUTÍ  za výstavami loňského roku...
Kulturní akce - Filmové melodie

Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Kulturní akce v Hradci Králové

Změna programů vyhrazena - Za obsah inzerátů odpovídá zadavatel
Použití jakýchkoliv údajů či obrazového doprovodu z těchto stránek možné výhradně se svolením redakce

Pořadatelé

TOPlist TOPlist