Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Na základě mimořádných opatření vlády prosíme naše čtenáře, aby si konání akcí ověřili na webových stránkách pořadatelů.

Kalendárium

 <  KVĚTEN 2021  > 
POÚT STČT SOBNE
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Doporučujeme

Na základě mimořádných opatření vlády prosíme naše čtenáře, aby si konání akcí ověřili na webových stránkách pořadatelů.

BOHUMIL RYBA

zpět


BOHUMIL RYBA

Řekli bychom, že život vysokoškolského profesora latiny plyne poklidně v přítmí poslucháren či při soustředěné práci doma u psacího stolu. Ale v Československu ve dvacátém století tomu bylo i jinak. Hradečák Bohumil Ryba přišel na svět 8. listopadu 1900 do učitelské rodiny - tatínek byl ředitelem měšťanky. Bohumil po obecné škole navštěvoval gymnázium, kde s vyznamenáním složil zkoušku dospělosti r. 1919. Nadaný žák nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Zajímala ho zejména latina a řečtina. Na základě stipendia si rozšiřoval znalosti také ve Francii a v Německu. Habilitován byl 31. ledna 1929, 1. března 1929 se stal soukromým docentem klasické filologie na FF UK. Devět let působil na brněnských a pražských středních školách. Mezitím se oženil, ze svazku vzešla dvojčata Alena a Olen. 

Od roku 1934 jako mimořádný (později řádný) profesor Filozofické fakulty pořádal pro zájemce kurzy středověké latiny. Zapojil se do práce v časopise Listy filologické i v redakci Ottova slovníku naučného nové doby. V sedmatřicátém byl zvolen starostou Jednoty českých filologů, o rok později mimořádným členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. Jenže s příchodem druhé světové války došlo k uzavření českých vysokých škol. Bohumil Ryba osvědčil notnou dávku odvahy, když odmítl nabídku říšského protektora Konstantina von Neuratha k přednáškám na pražské německé univerzitě. Věnoval se raději vědeckému zkoumání korespondence Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského, překladům (O státě českém) a vlastnímu zdokonalování v cizích jazycích. 

Po osvobození nastoupil Bohumil Ryba opět jako vyučující na Filozofickou fakultu. Získal titul řádný univerzitní profesor pro obor klasická filologie, přijali ho do Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění. V nově založené Československé akademii věd byl sice vedoucím Kabinetu filologické dokumentace, ale jen pár měsíců. Rybovy výhrady k sovětskému modelu evidentně přispěly k jeho zatčení (1953). Latiník není kopiník, aby se mohl bránit. Následujícího roku dostal kvůli velezradě a vyzvědačství devatenáct let. Amnestie (1960) mu z vězení sice pomohla, ale komunisté ho šikanovali dále. Spolupracovat s ČSAV a Památníkem národního písemnictví mohl jen externě, jeho příspěvky byly zveřejňovány anonymně. Teprve roku 1967 se stal předsedou Komise pro soupis cizojazyčných bohemik z let 1501 – 1800, kteroužto funkci vykonával až do smrti. Byl kooptován do Výboru Společnosti Národního muzea. Stálé zaměstnání získal však až v Komisi pro studium a soupis rukopisů ČSAV. Zde se zabýval zejména soupisy rukopisů církevních knihoven.   

Zásadní význam pro českou vzdělanost mají Rybovy práce v oblasti klasické antické literatury (Ukázky z římských epistolografů, Výbor z listů Luciliovi od Senecy a několikrát s úspěchem vydané Životopisy dvanácti císařů). Neméně důležitou složkou jsou překlady českých latinsky píšících humanistů Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, Karla Kolčavy a kritické edice písemností Mistra Jana Husa. Publikoval v mnoha českých (Athenaeum, Časopis Matice moravské, Lidové noviny, Naše řeč, Naše věda) a zahraničních periodikách. Plné rehabilitace roku 1991 se bohužel PhDr. Bohumil Ryba nedočkal. Zemřel 6. 2. 1980 v Černošicích.     

VE SPOLUPRÁCI SE STUDIJNÍ A VĚDECKOU KNIHOVNOU V HRADCI KRÁLOVÉ

Všichni dobří rodáci

JOSEF VÁCHAL

JOSEF VÁCHAL

Někdy je těžké vybrat z krajanů někoho obecně známějšího, tentokrát však nastal opačný extrém. Od 5. do 11. května jako by se s výročími slavných roztrhl pytel. Vítěz Závodu míru cyklista Jan Moravec, spisovatel a dramatik Jiří Šotola, významný hradecký starosta Josef Václav Bohuslav Pilnáček…

MIROSLAV HÁK

MIROSLAV HÁK

Možná reakci na temné časy druhé světové války vděčíme za vznik Skupiny 42

JOSEF ŠKODA

JOSEF ŠKODA

Máte rádi romantiku? Pak určitě znáte sousoší Soutok Labe s Orlicí v hradeckých Jiráskových sadech.

Tiskové zprávy

Program SVK HK 10.-14. 5. 21

Program SVK HK 10.-14. 5. 21

Aktuální provoz knihovny

Téma pro rok 2021: Čtenářství
Čtenářská videokampaň
Krajská literární soutěž
Podcast: „Tak to musí být pravda“Sledujte Klicperovo divadlo v projektu Vitamín D už tuto neděli!

Sledujte Klicperovo divadlo v projektu Vitamín D už tuto neděli!

Klicperovo divadlo se zapojilo do velkého projektu Vitamín D aneb Divadla spolu!, ve kterém se spojili divadelníci z nejrůznějších koutů celé republiky. Třináct divadelních souborů od Chebu až po Ostravu mělo za úkol během pouhých 72 hodin vytvořit a natočit inscenaci v délce 10 - 15 minut. Téma bylo pro všechna divadla společné, každé si ale s úkolem poradilo po svém a vzniklo tak 13 zcela odlišných inscenací.

FILMOVÉ DNY LUX PROMÍTNOU ZDARMA ONLINE FILMY CHLAST, CORPUS CHRISTI A KOLEKTIV

FILMOVÉ DNY LUX PROMÍTNOU ZDARMA ONLINE FILMY CHLAST, CORPUS CHRISTI A KOLEKTIV

Letošní Filmové dny LUX se v ČR uskuteční v termínu 3.–12. května. Nabídnou divákům projekci celkem tří filmů nominovaných na Cenu diváků LUX udílenou Evropským parlamentem a Evropskou filmovou akademií. Vítězný snímek bude vyhlášen 9. června během plenárního zasedání Evropského Parlamentu na základě nejvyššího průměru hodnocení publika z celé EU a poslanců Evropského parlamentu. Letos poprvé se tak budou na výběru vítězného filmu podílet i diváci. Filmy Chlast, Corpus Christi a Kolektiv budou přístupné zdarma po celé ČR.

Kalendárium

 <  KVĚTEN 2021  > 
POÚT STČT SOBNE
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Připravované akce

Kulturní akce - Ohlédnutí.
Kulturní akce - Kamínková benefice pro Středisko rané péče Sluníčko

Kulturní, společenské, sportovní akce v Hradci Králové a okolí

Kulturní akce v Hradci Králové

Změna programů vyhrazena - Za obsah inzerátů odpovídá zadavatel
Použití jakýchkoliv údajů či obrazového doprovodu z těchto stránek možné výhradně se svolením redakce

Pořadatelé

TOPlist TOPlist